U bent hier

Afbeeldingen

Overzicht van verschillende afbeeldingen, het betreft hier foto's, schema's, modellen en gedigitaliseerde kopieën van documenten

- Gebruik de filters om selecties te maken
- Klik op een afbeelding om deze in een groter formaat te kunnen bekijken

Filter op soort afbeelding
Titelaflopend sorteren Afbeelding Soort Album Inhoud Informatiemodel Levenscyclus
Rolodex Foto

Een speciaal kaartsysteem vaak gebruikt als telefoonklapper.

Samengesteld document Schema

Een digitaal document bestaat uit een of meer componenten. Elk component is in feite een enkel digitaal bestand in een bepaald formaat.

Samenhang Foto

Alles hangt met alles samen. Koepel van een van de domes van het Eden Project (UK)

Samenscholingsverbod Foto

Een verbod tot samenscholing op een verkeersbord die een kaart van het gebied bevat. Zulke verbodsborden (mededeling) staan op meer plaatsen in Leeuwarden.

Schilderij (de omgeving van het nieuwe werken in kaart) Schema

Versie 2 februari 2017

Schoenendoos Foto

Depot van de CAS te Winschoten

Semantic information Schema

Schema factual semantic information, informatiemodel van Luciano Floridi.

Semantische informatie Screenshot

Voor alle semantische informatie (SI) geldt dat zij alleen bestaat wanneer er tegelijkertijd sprake is van én een Context (gC) én een Handeling (gH) én een Informatieobject (gI)

Stadsarchief - bord Foto

Stadsarchief Budapest

Stadsarchief - hal Foto

Hal van het stadsarchief Budapest

Stadsarchief - hal Foto

Hal van het stadsarchief Budapest

Stadsarchief - Ingang Foto

Entree stadsarchief Budapest

Stadsarchief - plafond Foto

Plafond van de hal van het stadsarchief Budapest.

Stadsarchief - studiezaal Foto

Mooie studiezaal van het stadsarchief Budapest

Stekkerdoos Schema

Dit lijkt op een soort wereldstekker, centraal het proces, project of activiteit waarin informatie wordt verwerkt, Er om heen de plekken waar informatie in komt (O) en weer uitgaat (Z).

Structuur en entiteiten Schema

Een datamodel

Telex Foto

The written record Foto

Citaat uit Hymn to Haia for Rim-Sim (regeringsperiode:1822-1763 v.Chr),

Thema's en invalshoeken Schema

Thema's in overheidsland hebben verschillende oorsprongen en gezichtspunten, maar komen in de kern op hetzelfde neer: Een systematische opsomming van beleidsvelden en bijbehorende onderwerpen.

Toelating (mededeling) Foto

Bord in het trappenhuis van de Dom in Berlijn die toegang geeft tot de balkons.

Uitwisselbaarheid Schema

Communiceren (overdragen, beschikbaarstellen, verzenden) is alleen mogelijk wanneer door zender en ontvangen per laag afspraken zijn gemaakt.

Ultra Foto

Beeld van

Values van Schellenberg Tabel

De waarderingsmatrix

Van administratie naar collectie Schema

De reiatie tussen administratie, archief, collectie en records continuum in een schema verenigd

Van kanaal naar proces naar kanaal Schema

In dit schema staat het proces centraal. Een proces dat is beschreven in de catalogus. En dat ook wordt 'gestuurd' door die catalogus.

Pagina's

Abonneren op Afbeeldingen