U bent hier

Voortbestaan

Survey on the Horizon 2020 FAIR DMP template

Digital Curation Centre - 1 uur 10 sec geleden
You may have seen the announcements about the survey OpenAIRE has released on the Horizon 2020 FAIR Data Management Plan template.  We've had over 170 responses so far, but want to increase the proportion of those who come from research community. We'd be really grateful of your support and personal contacts to help us distribute this far and wide.      Image: survey party CC-BY-NC-ND by m kasahara          

Read more

Forumlid Gerard Hartsink benadrukt het belang van internationale standaarden in Publiek Denken

Forum Standaardisatie - 22 juni 2017 - 5:14pm

Bestuurders dienen zich te realiseren, aldus Hartsink, dat standaardisaties gericht zijn op businessprocessen en dat die processen voor een groot deel sterk internationaal zijn

Lees het hele artikel op: https://publiekdenken.nl/partners/forum-standaardisatie/

Event date donderdag, juni 22, 2017

Wij zoeken experts!

Forum Standaardisatie - 19 juni 2017 - 3:31pm

Het Forum Standaardisatie nodigt experts uit die kunnen helpen met het toetsen van standaarden die nieuw zijn aangemeld voor de lijst open standaarden.  Het gaat om de volgende standaarden:

 • STIX en TAXII: standaarden voor het uitwisselen van dreigingsinformatie van cyberaanvallen.
 • COINS 2.0, NLCS (Nederlandse CAD Standaard), NLRS (Nederlandse Revit Standaard): ICT standaarden voor de bouw, gerelateerd aan het BIM (bouw informatie management).

Daarnaast nodigen wij experts uit die kunnen helpen met het toetsen van de toepassingsgebieden van de Internet veiligheidstandaarden DNSSEC, TLS, HTTPS/HSTS, SPF en DKIM.

Als expert neemt u deel in een expertbijeenkomst en draagt u bij aan de tot stand koming van het expertrapport voor de betreffende standaard.  De data en locaties van de expertbijeenkomsten zijn:

 • STIX-TAXII: dinsdag 4 juli 13:30-17:30 Den Haag
 • COINS: maandag 3 juli 13:30-17:30 Den Haag
 • NLCS: dinsdag 4 juli 13:30-17:30 Den Haag
 • NLRS: telefonisch
 • Toepassingsgebieden DNSSEC, TLS, HTTPS/HSTS, SPF en DKIM: donderdag 6 juli 9:30-12:30 Den Haag

Als u als expert wilt deelnemen in één van de expertbijeenkomsten kunt u contact opnemen met het Bureau Forum Standaardisatie (han.zuidweg@forumstandaardisatie.nl of 070-8887776).

Let op: u ontvangt geen vergoeding voor de deelname als expert. Aanmelding als expert geeft geen garantie u ook kan deelnemen in de expertbijeenkomst.

 

 

Event date maandag, juni 19, 2017

Vergaderset Forum Standaardisatie 14 juni 2017 beschikbaar

Forum Standaardisatie - 12 juni 2017 - 2:39pm

De agenda en bijbehorende stukken voor de Forumvergadering van 14 juni zijn beschikbaar via de site.
U kunt deze hier lezen en downloaden.

Hulp nodig bij het vinden van een (vergader)stuk? Neem contact met ons op via info@forumstandaardisatie.nl.

 

Event date maandag, juni 12, 2017

Analysis of Open Data and Open Science Policies in Europe

Digital Curation Centre - 7 juni 2017 - 12:24pm
The DCC is delighted to announce the release of the second of two policy-related outputs emerging from our collaboration with SPARC Europe. We have been working together in Autumn 2016, with SPARC Europe supporting the creation of a number of publications and resources to help its members engage fruitfully with the Open movement.   

Read more

Lancering online magazine Meting Informatieveiligheidstandaarden Begin 2017

Forum Standaardisatie - 1 juni 2017 - 4:45pm

Halfjaarlijks doet het Forum Standaardisatie een meting van de implementatie van Informatieveiligheidstandaarden bij overheidsorganisaties. Vandaag presenteert Forum Standaardisatie de Meting Informatieveiligheidstandaarden Begin 2017 als online magazine. Voor de meting worden ruim 550 domeinen van overheidswebsites getest, wie scoort het beste? Zijn het de gemeenten, waterschappen, provincies, uitvoerders of het Rijk? Wat zijn Informatieveiligheidstandaarden precies en waarom worden ze gebruikt? Maar ook: wat zijn de verwachtingen voor komend jaar? U leest het in het magazine! Inhoudelijk verzorgen Larissa Zegveld, directeur van KING en Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter van Forum Standaardisatie de aftrap van het magazine. Bekijk het magazine hier.

IVMeting01.jpg    

Sinds 2015 biedt het Platform Internet Standaarden de mogelijkheid om via de website internet.nl domeinen te toetsten op het gebruik van internet- en veiligheidstandaarden die op de ‘pas toe of leg uit’ lijst van Forum Standaardisatie staan. In datzelfde jaar is Forum Standaardisatie gestart met een halfjaarlijkse meting van overheidsdomeinen op het voldoen aan deze standaarden. Die metingen hebben ertoe geleid dat het Nationaal Beraad in februari 2016 de ambitie uitsprak deze standaarden versneld te willen adopteren. Dit betekent concreet dat voor deze standaarden niet het tempo van ‘pas-toe-of-leg-uit’ wordt gevolgd (i.e. wachten op een volgend investeringmoment en dan de strandaarden implementeren) maar dat actief wordt ingezet op implementatie van de standaarden op de korte termijn.

Uit de meting informatieveiligheidstandaarden begin 2017 blijkt dat de adoptie van de IV standaarden gestaag blijft groeien, maar dat veel overheidspartijen nog wel een tandje bij moeten zetten om voor het einde van 2017 de IV standaarden geïmplementeerd te hebben. Als we de getoetste overheidsdomeinen verdelen over de verschillende overheidssectoren, blijkt dat alleen gemeenten de eerder uitgesproken ambitie zullen halen, mits de adoptie bij gemeentedomeinen het komende jaar met hetzelfde tempo blijft groeien als in het afgelopen half jaar.

Voor meer informatie over de meting informatieveiligheidstandaarden kijk hier en bij vragen of opmerkingen, neem contact met ons op.

IVMeting02.jpg    

 

Event date donderdag, juni 1, 2017

Lancering online magazine Monitor Open Standaarden 2016

Forum Standaardisatie - 31 mei 2017 - 3:51pm

Trots presenteert Forum Standaardisatie de Monitor Open Standaarden 2016 als online magazine.
In welke mate wordt door overheden gebruik gemaakt van open standaarden die voorgeschreven zijn bij ICT-aanbestedingen? Wat zijn de best scorende overheidsproducten- en diensten? Maar ook: wat zijn open standaarden precies, waarom worden ze gebruikt en wat is het beleid? U leest het in het magazine! Inhoudelijk verzorgen minister Henk Kamp en Digicomissaris Bas Eenhoorn de aftrap. Bekijk het magazine hier.

Monitor01.jpg     

 

Op 9 mei 2017 bood Minister Kamp de Tweede Kamer de papieren versie van de Monitor Openstandaardenbeleid 2016 aan.
De monitor Open Standaardenbeleid brengt jaarlijks in kaart of het 'pas toe of leg uit'-principe door overheidsorganisaties is ingevoerd en wordt nageleefd en in hoeverre de standaarden van de lijst voor 'pas toe of leg uit' door overheidsorganisaties worden toegepast. ICTU voert deze monitor uit in opdracht van Bureau Forum Standaardisatie.

De monitor Open Standaardenbeleid bestaat grofweg uit drie delen:

 1. Gebruiksgegevens per standaard
  Bij dit onderdeel wordt getracht een beeld te schetsen van de adoptieontwikkeling per standaard.
 2. De toepassing van open standaarden in de GDI voorzieningen
  Bij 40 voorzieningen (GDI en overig generiek) wordt bekeken of deze, de voor die voorziening relevante open standaarden, worden toegepast.
 3. De toets op de naleving van ‘pas toe of leg uit’
  Hierbij wordt beoordeeld of overheidspartijen de verplichte open standaarden correct uitvragen in aanbestedingen (conform het pas-toe-of-leg-uit-beleid)

Voor meer informatie over de monitor kijk hier en bij vragen of opmerkingen, neem contact met ons op.

Monitor02.jpg  

 

Event date woensdag, mei 31, 2017

Monitor Open standaardenbeleid

Forum Standaardisatie - 23 mei 2017 - 2:46pm
Monitor Open standaardenbeleid Maarten van der Veen

Adviseur Standaardisatie

Verantwoordelijk voor Monitor OSB, Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus & leveranciersrelaties

maarten.vander.veen@logius.nl

070 - 888 7776

06 - 50 636 604

A new chapter in the story of Timbuktu’s manuscripts: Sample digitisation of materials from the Infa Yattara Family Library

Endangered Archives Blog - 22 mei 2017 - 12:43pm
Thursday, January 26th, it’s my last day of exploration in the Infa Yattara Family Library (IYFL) and of enduring the now familiar route to its location in the newly built-up eastern outskirts of...

(From the Endangered Archives Blog: Lynda Barraclough on histories in peril)

HTTPS, HSTS en AdES Baseline Profiles toegevoegd aan verplichte lijst open standaarden

Forum Standaardisatie - 18 mei 2017 - 10:32am

Het Nationaal Beraad Digitale Overheid plaatste op 9 mei 2017 een aantal nieuwe standaarden op de ‘pas toe of leg uit’ lijst van open standaarden die overheidsorganisaties verplicht moeten uitvragen en toepassen bij ICT projecten.
Het betreft de standaarden HTTPS en HSTS voor veilige communicatie over het internet en de Ades Baseline Profiles voor het digitaal tekenen van documenten en bestanden.

Lijst met open standaarden
Overheden moeten bij investeringen in ICT vragen naar de relevante open standaarden. Welke dat zijn, staat op de verplichte (‘pas toe of leg uit’) lijst met standaarden van het Forum Standaardisatie. Het Nationaal Beraad Digitale Overheid besluit welke standaarden op de lijst komen te staan. Op 9 mei j.l. heeft het Nationaal Beraad Digitale Overheid twee nieuwe standaarden aan deze lijst toegevoegd:

 • HTTPS in combinatie met HSTS: Burgers en bedrijven moeten er op kunnen vertrouwen dat de informatie die ze uitwisselen met websites van de overheid authentiek is en niet kan worden onderschept door anderen. HTTPS en HSTS zorgen hiervoor. HTTPS versleutelt de gegevens die een browser en webserver uitwisselen, waardoor de gegevens voor een derde niet leesbaar zijn. HSTS zorgt ervoor dat een browser communicatie met een website over HTTPS afdwingt, waardoor een aanvaller de veilige verbinding niet kan manipuleren of omleiden. De verplichting van HTTPS en HSTS geldt voor alle websites van de overheid. Het Nationaal Beraad Digitale Overheid adviseert overheden om HTTPS en HSTS uiterlijk eind 2018 overal toe te passen.
 • AdES Baseline Profiles: Als een document wordt getekend met een digitale handtekening, dan moet de ontvanger die ook kunnen verifiëren. Dat wordt soms bemoeilijkt doordat er verschillende implementaties van digitale handtekeningen bestaan.  De AdES Baseline Profiles voorzien in afspraken zodat verzender en ontvanger dezelfde digitale handtekeningtechniek gebruiken. De Europese regelgeving verplicht een ontvanger al om AdES handtekeningen te kunnen accepteren. De opname van AdES op de ‘pas toe of leg uit’ lijst verplicht ook verzenders om AdES te gebruiken.

Meting Informatieveiligheidstandaarden
Ook besteedde het Nationaal Beraad Digitale Overheid aandacht aan de meting informatieveiligheidstandaarden begin 2017 waarin het Forum Standaardisatie het gebruik van de informatieveiligheidstandaarden op overheidsdomeinen in beeld brengt. De meest recente peiling (februari 2017) laat een positieve ontwikkeling zien. Deze groei verschilt wel per overheidslaag. Gemeenten laten een versnelde adoptie zien van de informatieveiligheidstandaarden ten opzichte van de andere overheidslagen. De adoptie-impuls vanuit de Informatie Beveiligings Dienst (IBD) lijkt hierbij zijn vruchten af te werpen. Wanneer gemeenten deze trend vasthouden zullen zij het streefbeeld halen om eind 2017 de standaarden te hebben geïmplementeerd. Voor andere overheidslagen geldt dat nog niet, daarom zullen de leden van het Nationaal Beraad deze meetresultaten verder onder de aandacht brengen en de adoptie blijven stimuleren.

Voor meer informatie over open standaarden, de ‘pas toe of leg uit’ lijst of informatieveiligheidstandaarden, klik hier of stuur een mail naar info@forumstandaardisatie.nl.

governance_van_de_gdi.jpg

 

Event date donderdag, mei 18, 2017

Representing Self and Family: Preserving Tamil Studio Photography

Endangered Archives Blog - 12 mei 2017 - 12:48pm
Photography arrived in India in the 1840s with the first photographic society in South India being created in Madras in 1856. During the early decades of Indian photography, it was accessible almost...

(From the Endangered Archives Blog: Lynda Barraclough on histories in peril)

Monitor 2016 naar de kamer

Forum Standaardisatie - 11 mei 2017 - 4:36pm

Minister Kamp heeft de Monitor 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees hier zijn beleidende brief.

Event date donderdag, mei 11, 2017

Publicatie van het nieuwe European Interoperability Framework (EIF)

Forum Standaardisatie - 8 mei 2017 - 7:11pm

Op 23 maart heeft de Europese Commissie het nieuwe European Interoperability Framework (EIF) geaccepteerd en gepubliceerd. Het EIF biedt overheden hulp bij het ontwikkelen van digitale diensten. Het biedt handvatten en richtlijnen voor het verbeteren van de governance en organisatieoverstijgende en geïntegreerde dienstverlening. Er is speciale aandacht voor o.a. openheid, data-portabiliteit en bewaken dat wetgeving niet remmend werkt voor interoperabiliteit.

Nederland heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van het EIF. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (DGOO) was hierin de trekker, bijgestaan door het NORA-team (Nederlandse Overheids Referentie Architectuur) en Bureau Forum Standaardisatie.

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer “Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie”.

In deze brief geeft de minister aan dat “het kabinet voorstander is van de versterking van de Europese digitale interne markt. Belemmeringen die het functioneren van de Europese interne markt beperken dienen zoveel mogelijk te worden weggenomen. In relatie daarmee dient grensoverschrijdende digitale overheidsdienstverlening vanuit overheden verder versterkt en vereenvoudigd te worden ten behoeve van burgers en bedrijven. Het kabinetsbeleid is erop gericht dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid overwegend digitaal kunnen gaan afhandelen. In de Visiebrief over Digitale overheid (4) en de nieuwe Digitale Agenda (5) heeft het kabinet uiteengezet hoe het deze doelstelling zal realiseren. In dit kader wordt o.a. voorzien in een generieke digitale infrastructuur (GDI) waarmee de digitale dienstverlening kan worden verbeterd. Element van de GDI zijn de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie die kunnen worden beschouwd als het nationale interoperabiliteitskader. NORA bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. De open standaardenlijst van Forum Standaardisatie bestaat uit verplichte («pas toe of leg uit») en aanbevolen open standaarden (6) voor de publieke sector.

Lees hier het complete Kamerstuk.

Meer informatie over het European Interoperability Framework (EIF) vindt u hier.

Bij vragen, neem contact met ons op.

European Interoperability Framework_1.png

 

Event date maandag, mei 8, 2017 European Interoperability Framework_2.png Europees interoperabiliteitskader- implementatiestrategie (2).pdf

 

When doing the “right thing” is not good enough - strategies for engaging senior leadership with RDM

Digital Curation Centre - 4 mei 2017 - 4:31pm
Marta Teperek reports on Birds of Feather session at the 12th International Digital Curation Conference. How to engage senior management in research data management and sharing.

Read more

Coalitie voor veilig e-mailverkeer in i-Samenleving Special

Forum Standaardisatie - 2 mei 2017 - 5:07pm

Deze week werd het eerste e-zine I-samenleving gepresenteerd door Publiek Denken. Een primeur van een special zowel in print als in e-zine uitgegeven.
Hierin vindt u ook een interview met Gerben Klein Baltink, voorzitter van het Platform Internetstandaarden, over de Veilige E-mailcoalitie.

Lees hier het interview, en bekijk de I-samenleving special.
 

Klein-Baltink 5.jpg Beeld: Janneke Koorevaar

 

Event date dinsdag, mei 2, 2017

Vragen van het Kamerlid Gijs van Dijk met antwoord van Minister Plasterk

Forum Standaardisatie - 1 mei 2017 - 3:02pm

Gepubliceerd op 1 mei 2017 om 11.33 op Overheid.nl

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat er binnen de gehele overheid informatieveiligheid nodig is (ingezonden 11 april 2017).

Antwoord van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 28 april 2017).

Vraag 1

Kent u het bericht «Cybersecurity niet alleen Rotterdams probleem» (Binnenlands Bestuur)?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Deelt u de mening van de Digicommissaris dat er binnen de gehele overheid investeringen nodig zijn voor betere informatieveiligheid? Zo ja, waarom en wat doet u om dit te bevorderen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2

Op 16 november 2016 heeft het kabinet de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid ingesteld om een advies op te stellen over (het verbeteren van) het functioneren van de digitale overheid. De Studiegroep is verzocht om, ten behoeve van de volgende kabinetsperiode, te adviseren over een verbetering van het functioneren van de digitale overheid voor wat betreft de doorontwikkeling, de financiering en de governance van de generieke digitale voorzieningen. In haar rapport dat op 18 april is verschenen adviseert de Studiegroep dat «De digitale basisinfrastructuur (Generieke Digitale Infrastructuur, GDI) wordt bestempeld tot vitale infrastructuur voor Nederland. De financiering wordt, inclusief doorontwikkeling en innovatie, structureel geborgd.»2 Het kabinet heeft de overwegingen en aanbevelingen van de Studiegroep zonder nadere standpuntbepaling aan uw Kamer voorgelegd. Als demissionair Minister van BZK laat ik het aan mijn opvolger hoe hij of zij de aanbevelingen van de Studiegroep gaat oppakken.

Vraag 3

Deelt u de mening van de Digicommissaris dat er een snellere implementatie van moderne internetstandaarden nodig is? Deelt u dan ook de mening van de Internet Society Nederland dat er een wettelijke verplichting om beveiligingsstandaarden te gebruiken moet komen? Zo ja, waarom en wat kunt u doen om dit te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Er is inderdaad een snellere implementatie van moderne internetstandaarden nodig, met name op het gebied van beveiligingsstandaarden. Daarom worden diverse acties ondernomen. Zo is de rijksoverheid een van de initiatiefnemers van de «veilige e-mailcoalitie», waarin bedrijfsleven en overheid samenwerken om phishing terug te dringen. Daarnaast wordt er deelgenomen aan het Platform Internetstandaarden dat de implementatie van de beveiligingsstandaarden meetbaar maakt via internet.nl, en hebben de overheden in het Nationaal Beraad Digitale Overheid afgesproken om informatieveiligheidsstandaarden een impuls te geven. De standaarden zijn opgenomen in factsheets van het NCSC en de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten van VNG/KING.

Het voorstel voor de wet Generieke Digitale Infrastructuur, dat onlangs in consultatie was, bevat een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur open standaarden, waaronder beveiligingsstandaarden, aan te wijzen die overheden dienen te hanteren in het elektronisch verkeer met andere overheden, met burgers en met bedrijven. Deze aanwijzing zal plaatsvinden indien dit noodzakelijk en proportioneel is gelet op de goede werking, veiligheid, betrouwbaarheid of de doelmatigheid van het elektronisch verkeer, of indien dit voortvloeit uit verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

Vraag 4

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de afspraak tussen de Digicommissaris en het Nationaal Beraad Digitale Overheid over de implementatie van moderne beveiligingstandaarden bij de e-mail van gemeenten per 2018?

Antwoord 4

De stand van zaken van de implementatie van een set informatieveiligheidsstandaarden wordt op verzoek van het Nationaal Beraad halfjaarlijks – via internet.nl – door het Forum Standaardisatie gemeten. De laatste meting treft u aan op de pagina: www.forumstandaardisatie.nl/thema/iv-meting. Uit de laatste meting van begin 2017 blijkt dat de implementatie gestaag groeit. Vooral gemeenten hebben het laatste half jaar een flinke inhaalslag gemaakt. De groei moet echter overheidsbreed verder worden doorgezet, zodat het streefbeeld kan worden gehaald om deze standaarden eind 2017 overal waar van toepassing, te hebben geïmplementeerd.

Vraag 5

Is het aantal van 700 kritieke lekken in de systemen van de gemeente Rotterdam symptomatisch voor de stand van zaken met betrekking tot de informatieveiligheid bij Nederlandse gemeenten? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet? Beschikt u over recent onderzoek naar de stand van informatiebeveiliging bij Nederlandse gemeenten?

Antwoord 5

Laat ik voorop stellen dat met eventuele misstanden of aanwijzingen daarvan serieus dient te worden omgegaan, zoals in het voorbeeld van Rotterdam ook is gebeurd. De technische kwetsbaarheden zijn gevonden als gevolg van een penetratietest bij de gemeente Rotterdam, uitgevoerd door de rekenkamer op verzoek van de gemeenteraad van diezelfde gemeente. Ook in andere gemeenten zijn dergelijke onderzoeken uitgevoerd. De conclusies van de rapporten lopen uiteen. Er is op basis van deze rekenkameronderzoeken geen reden om aan te nemen dat de conclusies van één rapport symptomatisch zou zijn voor de stand van zaken bij alle Nederlandse gemeenten – in positieve zin, noch in negatieve zin.

Zoals ik uw Kamer eerder heb laten weten bij de beantwoording van vragen over een hack bij de gemeente Ede, zijn er geen cijfers beschikbaar van aantallen informatiebeveiligingsincidenten of hacks bij gemeenten.3 Er is dus geen allesomvattend overzicht met de diepte van een lokaal rekenkameronderzoek.

1 http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/cybersecurity-niet-alleen-rotterdams-probleem.9561526.lynkx?utm_source=NB_BB_bbweek20170410_week&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=10-04-2017&mt=FfLP8ugWOAONiqm3bqdd6g&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002

2 Kamerstuk 26 643, nr. 460

3 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015–2016, nr. 3431

Event date maandag, mei 1, 2017

New collections online - April 2017

Endangered Archives Blog - 25 april 2017 - 4:49pm
Last month we put four new collections online: EAP833, a private family archive from Serbia with many First World War records; EAP626, records relating to the Sierra Leone Government Railway; EAP609,...

(From the Endangered Archives Blog: Lynda Barraclough on histories in peril)

PERICLES Newsletter - March 2017 (Final)

PERICLES Newsletter - 21 april 2017 - 6:27pm
PERICLES Newsletter - March 2017 (Final) body,#bodyTable,#bodyCell{ height:100% !important; margin:0; padding:0; width:100% !important; } table{ border-collapse:collapse; } img,a img{ border:0; outline:none; text-decoration:none; } h1,h2,h3,h4,h5,h6{ margin:0; padding:0; } p{ margin:1em 0; padding:0; } a{ word-wrap:break-word; } .ReadMsgBody{ width:100%; } .ExternalClass{ width:100%; } .ExternalClass,.ExternalClass p,.ExternalClass span,.ExternalClass font,.ExternalClass td,.ExternalClass div{ line-height:100%; } table,td{ mso-table-lspace:0pt; mso-table-rspace:0pt; } #outlook a{ padding:0; } img{ -ms-interpolation-mode:bicubic; } body,table,td,p,a,li,blockquote{ -ms-text-size-adjust:100%; -webkit-text-size-adjust:100%; } #templatePreheader,#templateHeader,#templateBody,#templateColumns,.templateColumn,#templateFooter{ min-width:100%; } #bodyCell{ padding:20px; } .mcnImage{ vertical-align:bottom; } .mcnTextContent img{ height:auto !important; } body,#bodyTable{ background-color:#F2F2F2; } #bodyCell{ border-top:0; } #templateContainer{ border:0; } h1{ color:#606060 !important; display:block; font-family:Helvetica; font-size:40px; font-style:normal; font-weight:bold; line-height:125%; letter-spacing:-1px; margin:0; text-align:left; } h2{ color:#404040 !important; display:block; font-family:Helvetica; font-size:26px; font-style:normal; font-weight:bold; line-height:125%; letter-spacing:-.75px; margin:0; text-align:left; } h3{ color:#606060 !important; display:block; font-family:Helvetica; font-size:18px; font-style:normal; font-weight:bold; line-height:125%; letter-spacing:-.5px; margin:0; text-align:left; } h4{ color:#808080 !important; display:block; font-family:Helvetica; font-size:16px; font-style:normal; font-weight:bold; line-height:125%; letter-spacing:normal; margin:0; text-align:left; } #templatePreheader{ background-color:#FFFFFF; border-top:0; border-bottom:0; } .preheaderContainer .mcnTextContent,.preheaderContainer .mcnTextContent p{ color:#606060; font-family:Helvetica; font-size:11px; line-height:125%; text-align:left; } .preheaderContainer .mcnTextContent a{ color:#606060; font-weight:normal; text-decoration:underline; } #templateHeader{ background-color:#FFFFFF; border-top:0; border-bottom:0; } .headerContainer .mcnTextContent,.headerContainer .mcnTextContent p{ color:#606060; font-family:Helvetica; font-size:15px; line-height:150%; text-align:left; } .headerContainer .mcnTextContent a{ color:#6DC6DD; font-weight:normal; text-decoration:underline; } #templateBody{ background-color:#FFFFFF; border-top:0; border-bottom:0; } .bodyContainer .mcnTextContent,.bodyContainer .mcnTextContent p{ color:#606060; font-family:Helvetica; font-size:15px; line-height:150%; text-align:left; } .bodyContainer .mcnTextContent a{ color:#6DC6DD; font-weight:normal; text-decoration:underline; } #templateColumns{ background-color:#FFFFFF; border-top:0; border-bottom:0; } .leftColumnContainer .mcnTextContent,.leftColumnContainer .mcnTextContent p{ color:#606060; font-family:Helvetica; font-size:15px; line-height:150%; text-align:left; } .leftColumnContainer .mcnTextContent a{ color:#6DC6DD; font-weight:normal; text-decoration:underline; } .rightColumnContainer .mcnTextContent,.rightColumnContainer .mcnTextContent p{ color:#606060; font-family:Helvetica; font-size:15px; line-height:150%; text-align:left; } .rightColumnContainer .mcnTextContent a{ color:#6DC6DD; font-weight:normal; text-decoration:underline; } #templateFooter{ background-color:#FFFFFF; border-top:0; border-bottom:0; } .footerContainer .mcnTextContent,.footerContainer .mcnTextContent p{ color:#606060; font-family:Helvetica; font-size:11px; line-height:125%; text-align:left; } .footerContainer .mcnTextContent a{ color:#606060; font-weight:normal; text-decoration:underline; } @media only screen and (max-width: 480px){ body,table,td,p,a,li,blockquote{ -webkit-text-size-adjust:none !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ body{ width:100% !important; min-width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[id=bodyCell]{ padding:10px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[class=mcnTextContentContainer]{ width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ .mcnBoxedTextContentContainer{ max-width:100% !important; min-width:100% !important; width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[class=mcpreview-image-uploader]{ width:100% !important; display:none !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ img[class=mcnImage]{ width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[class=mcnImageGroupContentContainer]{ width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnImageGroupContent]{ padding:9px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnImageGroupBlockInner]{ padding-bottom:0 !important; padding-top:0 !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ tbody[class=mcnImageGroupBlockOuter]{ padding-bottom:9px !important; padding-top:9px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[class=mcnCaptionTopContent],table[class=mcnCaptionBottomContent]{ width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[class=mcnCaptionLeftTextContentContainer],table[class=mcnCaptionRightTextContentContainer],table[class=mcnCaptionLeftImageContentContainer],table[class=mcnCaptionRightImageContentContainer],table[class=mcnImageCardLeftTextContentContainer],table[class=mcnImageCardRightTextContentContainer]{ width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnImageCardLeftImageContent],td[class=mcnImageCardRightImageContent]{ padding-right:18px !important; padding-left:18px !important; padding-bottom:0 !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnImageCardBottomImageContent]{ padding-bottom:9px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnImageCardTopImageContent]{ padding-top:18px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[class=mcnCaptionLeftContentOuter] td[class=mcnTextContent],table[class=mcnCaptionRightContentOuter] td[class=mcnTextContent]{ padding-top:9px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnCaptionBlockInner] table[class=mcnCaptionTopContent]:last-child td[class=mcnTextContent]{ padding-top:18px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnBoxedTextContentColumn]{ padding-left:18px !important; padding-right:18px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=columnsContainer]{ display:block !important; max-width:600px !important; width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnTextContent]{ padding-right:18px !important; padding-left:18px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[id=templateContainer],table[id=templatePreheader],table[id=templateHeader],table[id=templateColumns],table[class=templateColumn],table[id=templateBody],table[id=templateFooter]{ max-width:600px !important; width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ h1{ font-size:24px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ h2{ font-size:20px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ h3{ font-size:18px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ h4{ font-size:16px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[class=mcnBoxedTextContentContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=mcnBoxedTextContentContainer] td[class=mcnTextContent] p{ font-size:18px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[id=templatePreheader]{ display:block !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=preheaderContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=preheaderContainer] td[class=mcnTextContent] p{ font-size:14px !important; line-height:115% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=headerContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=headerContainer] td[class=mcnTextContent] p{ font-size:18px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=bodyContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=bodyContainer] td[class=mcnTextContent] p{ font-size:18px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=leftColumnContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=leftColumnContainer] td[class=mcnTextContent] p{ font-size:18px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=rightColumnContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=rightColumnContainer] td[class=mcnTextContent] p{ font-size:18px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=footerContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=footerContainer] td[class=mcnTextContent] p{ font-size:14px !important; line-height:115% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=footerContainer] a[class=utilityLink]{ display:block !important; } } View this email in your browser Twitter Website YouTube GitHub Promoting and Enhancing Reuse of Information throughout the Content Lifecycle taking account of Evolving Semantics All
good things must
come to
an end     


source And so this is our last newsletter, as the PERICLES project has come to an end on 31 March 2017. Thank you all so much for your support and your interest in our project and its results. 
Though we have already reported on many successfully launched and published results and events, we did keep some titbits for last. So please read on.
As a way to celebrate the end of the project, we have prepared for our work to be carried into the future: 
 • the  launch and gradual growth of the PRESERVEWARE digital preservation hub
 • the publication of a white paper on model-driven management of evolving digital repositories
 • the creation of a MOOC on the Dynamics of Knowledge Organisation on Udemy
 • a collection of recommendations based on lessons learned within the work of dissemination, training and technology transfer for funded RTD projects
 • the production of several screencasts demonstrating or explaining our latest tools such as the Technical Appraisal Tool, ERMR, the EcoBuilder and the Digital Ecosystem Model
--> Latest research deliverables   D3.4 Language for change management
In this deliverable we introduce the main principles of ReAL (Resource Action Language), a language developed by project partner XEROX, designed to address the need for systems to react to the stimuli received from continually evolving environments hence supporting change management in long-term digital preservation. D2.3.5 Final Evaluation Report This evaluation report is the result of a participatory evaluation done by project partners TATE and B.USOC assessing the value of the research carried out in the past 4 years for their domain. Rather than using their experience and understanding from the project as a measure to predict the potential for future generations, both reflected and analysed at how the collaboration  D7.3 Report on training activities This report analyses the work done within PERICLES for the purpose of promoting the project results through the medium of training. Based on the experience in terms both of success and lessons learnt, we offer guidance for other projects facing the challenge of designing training events and material for sophisticated theoretical and abstract research and technical development outcomes. D8.3 Report on dissemination activities This deliverable analyses the work done within PERICLES for the purpose of disseminating the project results on a large scale and promoting the results within the stakeholder communities. We offer guidance for other projects facing the challenge of disseminating sophisticated theoretical and abstract research and technological development outcomes to the public and key stakeholders of the user communities with limited technical background. D9.3 Report on technology transfer activities This deliverable analyses the work done within PERICLES for the purpose of creating a basis to ensure the sustainability of the project results. We offer guidance for other projects facing the challenge of planning and preparing actions to sustain sophisticated theoretical and abstract research and IT development outcomes which are not market-ready, but need to be taken up by the research and user communities for the next maturity level. --> VISIT NOW  PRESERVEWARE This is a digital preservation hub where you can discover tools, publications on research and guidelines for best practices, and documents and videos explaining and introducing you to different relevant topics with regard to the tools and research. Check out  THIS VIDEO --> Blog highlight
In this blog we introduce the Digital Ecosystem Model, a model developed within PERICLES to ensure accessibility and reuse of digital content in continually evolving environments. Based on the Linked Resource Model (LRM), the DEM is an ontology for modelling the interwoven relations, dependencies, and interactions of entities in digital ecosystems. Latest Videos Watch this screencast to find out more about the Ecobuilder, a tool for the creation of Digital Ecosystem Models (DEMs) via Java API or via GUI. The DEM is an ontology for modelling the interwoven relations, dependencies, and interactions of entities in digital ecosystems.
The EcoBuilder is available under Apache v.2 Open Source license at this GitHub page. --> Click on the play button to view an introductory video on the Entity Registry Model Repository (ERMR), a scalable data management system based on open standards that can be used to store data and capture the provenance of data and workflows. The ERMR was developed by project partner University of Liverpool.
As a central building block in the architectural PERICLES framework, the ERMR contributes to the change management approach. The ERMR is available at the GitHub page: https://github.com/pericles-project/ERMR --> Technology Watch
We are proud to announce the release of the Technical Appraisal Tool in this video The technical appraisal tool is part of a suite of management tools developed during the project to demonstrate the usefulness and applicability of the model-driven preservation approach advocated by PERICLES. The tool analysis the risk of accessing and reusing digital objects (demonstrated here with video art objects) in view of technical obsolescence of entities within the objects ecosystem (such as codec, video player). The tool is open source and has been published on github for take up and further development.
https://github.com/pericles-project/TechnicalAppraisalTool --> Latest publications
White Paper:
ACTING ON CHANGE. Model-driven management of evolving digital ecosystems.
This white paper outlines current discussions and proposals to meet emerging challenges with regards to the management of digital assets in the face of continually evolving digital ecosystems. It makes case for a stronger collaboration between preservation experts and record managers, proposing a model-driven approach to be integrated into current management frameworks to prepare for managing change impacting or threatening the usefulness of digital information. --> After a year-long discussion the PERICLES Communities of Practice have summarised their findings in a series of reports and co-authored publications aimed to inspire the wider community and support further research on topics fundamental to issues and challenges in digital preservation.  

CoP on Evolving Semantics: 'An overview of Semantic Change: Understanding the Phenomenon, Current Trends and Future Research Roadmap'.
The work of this CoP culminated in the workshop on Semantic Change & Evolving Semantics "SuCCESS2016" at the Semantics Conference in September 2016 in Leipzig. Their report reflects over a year of discussions and knowledge exchange by researchers interested in the research and application of the area of evolving semantics and is a summary of those conversations. The document also touches upon recent research in the area of semantic change, starting with the role of semiotics in identifying semantic drift, to content and community change in the media-art case study, and finally to the study and detection of semantic drift in ontologies.

CoP related to Software-based Art Conservation Challenges: 'Interdisciplinary Discussions about the Conservation of Software-Based Art'.
The idea for this series of meetings hosted by Tate arose from the realisation that managing technical change in software-based art is not only a common concern for practitioners working in the field but also of interest to the research community. A group of engaged expert practitioners and researchers were invited to consider a set of topics at the core of the conservation of software-based artworks. Six discussion sessions were organised over a period of one year.

CoP related to The Lives of Digital Things: 'The Lives of Digital Things: A Community of Practice Dialogue'.
The report was compiled from four virtual conversations the primary aim of which was to explore the different ways in which the ‘Lives of digital things’ are thought about through different digital preservation practices and contexts.

CoP related to the Reuse of Science Data: 'An overview on the reuse of data in the science domain'. 
This report summarises the discussions conducted over the course of four intense meetings with scientists interested in fostering reuse of data. --> Join the MOOC PERICLES partners Center for Research and Technology, Hellas (Greece) and University of Borås (Sweden) invite you to the MOOC now running on Udemy Dynamics of Knowledge Organisation An interdisciplinary approach to time, change, semantics and ordering Together we’ll explore the involvement and application of semantics in Digital Preservation. We will look at the difference between sentence and word meaning as well as how semantic decay endangers access to digital objects over time. We will also explore the shared concerns of philosophy, semantics, semiotics, logic, and information science to model and understand semantic drifts that endanger future access to preserved content.  --> Copyright ©2017 PERICLES, All rights reserved.


Our mailing address is:
info@pericles-project.eu
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp Tweet Forward Share

PERICLES Newsletter - March 2017 (Final)

PERICLES Newsletter - 21 april 2017 - 6:27pm
PERICLES Newsletter - March 2017 (Final) body,#bodyTable,#bodyCell{ height:100% !important; margin:0; padding:0; width:100% !important; } table{ border-collapse:collapse; } img,a img{ border:0; outline:none; text-decoration:none; } h1,h2,h3,h4,h5,h6{ margin:0; padding:0; } p{ margin:1em 0; padding:0; } a{ word-wrap:break-word; } .ReadMsgBody{ width:100%; } .ExternalClass{ width:100%; } .ExternalClass,.ExternalClass p,.ExternalClass span,.ExternalClass font,.ExternalClass td,.ExternalClass div{ line-height:100%; } table,td{ mso-table-lspace:0pt; mso-table-rspace:0pt; } #outlook a{ padding:0; } img{ -ms-interpolation-mode:bicubic; } body,table,td,p,a,li,blockquote{ -ms-text-size-adjust:100%; -webkit-text-size-adjust:100%; } #templatePreheader,#templateHeader,#templateBody,#templateColumns,.templateColumn,#templateFooter{ min-width:100%; } #bodyCell{ padding:20px; } .mcnImage{ vertical-align:bottom; } .mcnTextContent img{ height:auto !important; } body,#bodyTable{ background-color:#F2F2F2; } #bodyCell{ border-top:0; } #templateContainer{ border:0; } h1{ color:#606060 !important; display:block; font-family:Helvetica; font-size:40px; font-style:normal; font-weight:bold; line-height:125%; letter-spacing:-1px; margin:0; text-align:left; } h2{ color:#404040 !important; display:block; font-family:Helvetica; font-size:26px; font-style:normal; font-weight:bold; line-height:125%; letter-spacing:-.75px; margin:0; text-align:left; } h3{ color:#606060 !important; display:block; font-family:Helvetica; font-size:18px; font-style:normal; font-weight:bold; line-height:125%; letter-spacing:-.5px; margin:0; text-align:left; } h4{ color:#808080 !important; display:block; font-family:Helvetica; font-size:16px; font-style:normal; font-weight:bold; line-height:125%; letter-spacing:normal; margin:0; text-align:left; } #templatePreheader{ background-color:#FFFFFF; border-top:0; border-bottom:0; } .preheaderContainer .mcnTextContent,.preheaderContainer .mcnTextContent p{ color:#606060; font-family:Helvetica; font-size:11px; line-height:125%; text-align:left; } .preheaderContainer .mcnTextContent a{ color:#606060; font-weight:normal; text-decoration:underline; } #templateHeader{ background-color:#FFFFFF; border-top:0; border-bottom:0; } .headerContainer .mcnTextContent,.headerContainer .mcnTextContent p{ color:#606060; font-family:Helvetica; font-size:15px; line-height:150%; text-align:left; } .headerContainer .mcnTextContent a{ color:#6DC6DD; font-weight:normal; text-decoration:underline; } #templateBody{ background-color:#FFFFFF; border-top:0; border-bottom:0; } .bodyContainer .mcnTextContent,.bodyContainer .mcnTextContent p{ color:#606060; font-family:Helvetica; font-size:15px; line-height:150%; text-align:left; } .bodyContainer .mcnTextContent a{ color:#6DC6DD; font-weight:normal; text-decoration:underline; } #templateColumns{ background-color:#FFFFFF; border-top:0; border-bottom:0; } .leftColumnContainer .mcnTextContent,.leftColumnContainer .mcnTextContent p{ color:#606060; font-family:Helvetica; font-size:15px; line-height:150%; text-align:left; } .leftColumnContainer .mcnTextContent a{ color:#6DC6DD; font-weight:normal; text-decoration:underline; } .rightColumnContainer .mcnTextContent,.rightColumnContainer .mcnTextContent p{ color:#606060; font-family:Helvetica; font-size:15px; line-height:150%; text-align:left; } .rightColumnContainer .mcnTextContent a{ color:#6DC6DD; font-weight:normal; text-decoration:underline; } #templateFooter{ background-color:#FFFFFF; border-top:0; border-bottom:0; } .footerContainer .mcnTextContent,.footerContainer .mcnTextContent p{ color:#606060; font-family:Helvetica; font-size:11px; line-height:125%; text-align:left; } .footerContainer .mcnTextContent a{ color:#606060; font-weight:normal; text-decoration:underline; } @media only screen and (max-width: 480px){ body,table,td,p,a,li,blockquote{ -webkit-text-size-adjust:none !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ body{ width:100% !important; min-width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[id=bodyCell]{ padding:10px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[class=mcnTextContentContainer]{ width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ .mcnBoxedTextContentContainer{ max-width:100% !important; min-width:100% !important; width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[class=mcpreview-image-uploader]{ width:100% !important; display:none !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ img[class=mcnImage]{ width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[class=mcnImageGroupContentContainer]{ width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnImageGroupContent]{ padding:9px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnImageGroupBlockInner]{ padding-bottom:0 !important; padding-top:0 !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ tbody[class=mcnImageGroupBlockOuter]{ padding-bottom:9px !important; padding-top:9px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[class=mcnCaptionTopContent],table[class=mcnCaptionBottomContent]{ width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[class=mcnCaptionLeftTextContentContainer],table[class=mcnCaptionRightTextContentContainer],table[class=mcnCaptionLeftImageContentContainer],table[class=mcnCaptionRightImageContentContainer],table[class=mcnImageCardLeftTextContentContainer],table[class=mcnImageCardRightTextContentContainer]{ width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnImageCardLeftImageContent],td[class=mcnImageCardRightImageContent]{ padding-right:18px !important; padding-left:18px !important; padding-bottom:0 !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnImageCardBottomImageContent]{ padding-bottom:9px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnImageCardTopImageContent]{ padding-top:18px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[class=mcnCaptionLeftContentOuter] td[class=mcnTextContent],table[class=mcnCaptionRightContentOuter] td[class=mcnTextContent]{ padding-top:9px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnCaptionBlockInner] table[class=mcnCaptionTopContent]:last-child td[class=mcnTextContent]{ padding-top:18px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnBoxedTextContentColumn]{ padding-left:18px !important; padding-right:18px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=columnsContainer]{ display:block !important; max-width:600px !important; width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=mcnTextContent]{ padding-right:18px !important; padding-left:18px !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[id=templateContainer],table[id=templatePreheader],table[id=templateHeader],table[id=templateColumns],table[class=templateColumn],table[id=templateBody],table[id=templateFooter]{ max-width:600px !important; width:100% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ h1{ font-size:24px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ h2{ font-size:20px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ h3{ font-size:18px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ h4{ font-size:16px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[class=mcnBoxedTextContentContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=mcnBoxedTextContentContainer] td[class=mcnTextContent] p{ font-size:18px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ table[id=templatePreheader]{ display:block !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=preheaderContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=preheaderContainer] td[class=mcnTextContent] p{ font-size:14px !important; line-height:115% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=headerContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=headerContainer] td[class=mcnTextContent] p{ font-size:18px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=bodyContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=bodyContainer] td[class=mcnTextContent] p{ font-size:18px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=leftColumnContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=leftColumnContainer] td[class=mcnTextContent] p{ font-size:18px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=rightColumnContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=rightColumnContainer] td[class=mcnTextContent] p{ font-size:18px !important; line-height:125% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=footerContainer] td[class=mcnTextContent],td[class=footerContainer] td[class=mcnTextContent] p{ font-size:14px !important; line-height:115% !important; } } @media only screen and (max-width: 480px){ td[class=footerContainer] a[class=utilityLink]{ display:block !important; } } View this email in your browser Twitter Website YouTube GitHub Promoting and Enhancing Reuse of Information throughout the Content Lifecycle taking account of Evolving Semantics All
good things must
come to
an end     


source And so this is our last newsletter, as the PERICLES project has come to an end on 31 March 2017. Thank you all so much for your support and your interest in our project and its results. 
Though we have already reported on many successfully launched and published results and events, we did keep some titbits for last. So please read on.
As a way to celebrate the end of the project, we have prepared for our work to be carried into the future: 
 • the  launch and gradual growth of the PRESERVEWARE digital preservation hub
 • the publication of a white paper on model-driven management of evolving digital repositories
 • the creation of a MOOC on the Dynamics of Knowledge Organisation on Udemy
 • a collection of recommendations based on lessons learned within the work of dissemination, training and technology transfer for funded RTD projects
 • the production of several screencasts demonstrating or explaining our latest tools such as the Technical Appraisal Tool, ERMR, the EcoBuilder and the Digital Ecosystem Model
--> Latest research deliverables   D3.4 Language for change management
In this deliverable we introduce the main principles of ReAL (Resource Action Language), a language developed by project partner XEROX, designed to address the need for systems to react to the stimuli received from continually evolving environments hence supporting change management in long-term digital preservation. D2.3.5 Final Evaluation Report This evaluation report is the result of a participatory evaluation done by project partners TATE and B.USOC assessing the value of the research carried out in the past 4 years for their domain. Rather than using their experience and understanding from the project as a measure to predict the potential for future generations, both reflected and analysed at how the collaboration  D7.3 Report on training activities This report analyses the work done within PERICLES for the purpose of promoting the project results through the medium of training. Based on the experience in terms both of success and lessons learnt, we offer guidance for other projects facing the challenge of designing training events and material for sophisticated theoretical and abstract research and technical development outcomes. D8.3 Report on dissemination activities This deliverable analyses the work done within PERICLES for the purpose of disseminating the project results on a large scale and promoting the results within the stakeholder communities. We offer guidance for other projects facing the challenge of disseminating sophisticated theoretical and abstract research and technological development outcomes to the public and key stakeholders of the user communities with limited technical background. D9.3 Report on technology transfer activities This deliverable analyses the work done within PERICLES for the purpose of creating a basis to ensure the sustainability of the project results. We offer guidance for other projects facing the challenge of planning and preparing actions to sustain sophisticated theoretical and abstract research and IT development outcomes which are not market-ready, but need to be taken up by the research and user communities for the next maturity level. --> VISIT NOW  PRESERVEWARE This is a digital preservation hub where you can discover tools, publications on research and guidelines for best practices, and documents and videos explaining and introducing you to different relevant topics with regard to the tools and research. Check out  THIS VIDEO --> Blog highlight
In this blog we introduce the Digital Ecosystem Model, a model developed within PERICLES to ensure accessibility and reuse of digital content in continually evolving environments. Based on the Linked Resource Model (LRM), the DEM is an ontology for modelling the interwoven relations, dependencies, and interactions of entities in digital ecosystems. Latest Videos Watch this screencast to find out more about the Ecobuilder, a tool for the creation of Digital Ecosystem Models (DEMs) via Java API or via GUI. The DEM is an ontology for modelling the interwoven relations, dependencies, and interactions of entities in digital ecosystems.
The EcoBuilder is available under Apache v.2 Open Source license at this GitHub page. --> Click on the play button to view an introductory video on the Entity Registry Model Repository (ERMR), a scalable data management system based on open standards that can be used to store data and capture the provenance of data and workflows. The ERMR was developed by project partner University of Liverpool.
As a central building block in the architectural PERICLES framework, the ERMR contributes to the change management approach. The ERMR is available at the GitHub page: https://github.com/pericles-project/ERMR --> Technology Watch
We are proud to announce the release of the Technical Appraisal Tool in this video The technical appraisal tool is part of a suite of management tools developed during the project to demonstrate the usefulness and applicability of the model-driven preservation approach advocated by PERICLES. The tool analysis the risk of accessing and reusing digital objects (demonstrated here with video art objects) in view of technical obsolescence of entities within the objects ecosystem (such as codec, video player). The tool is open source and has been published on github for take up and further development.
https://github.com/pericles-project/TechnicalAppraisalTool --> Latest publications
White Paper:
ACTING ON CHANGE. Model-driven management of evolving digital ecosystems.
This white paper outlines current discussions and proposals to meet emerging challenges with regards to the management of digital assets in the face of continually evolving digital ecosystems. It makes case for a stronger collaboration between preservation experts and record managers, proposing a model-driven approach to be integrated into current management frameworks to prepare for managing change impacting or threatening the usefulness of digital information. --> After a year-long discussion the PERICLES Communities of Practice have summarised their findings in a series of reports and co-authored publications aimed to inspire the wider community and support further research on topics fundamental to issues and challenges in digital preservation.  

CoP on Evolving Semantics: 'An overview of Semantic Change: Understanding the Phenomenon, Current Trends and Future Research Roadmap'.
The work of this CoP culminated in the workshop on Semantic Change & Evolving Semantics "SuCCESS2016" at the Semantics Conference in September 2016 in Leipzig. Their report reflects over a year of discussions and knowledge exchange by researchers interested in the research and application of the area of evolving semantics and is a summary of those conversations. The document also touches upon recent research in the area of semantic change, starting with the role of semiotics in identifying semantic drift, to content and community change in the media-art case study, and finally to the study and detection of semantic drift in ontologies.

CoP related to Software-based Art Conservation Challenges: 'Interdisciplinary Discussions about the Conservation of Software-Based Art'.
The idea for this series of meetings hosted by Tate arose from the realisation that managing technical change in software-based art is not only a common concern for practitioners working in the field but also of interest to the research community. A group of engaged expert practitioners and researchers were invited to consider a set of topics at the core of the conservation of software-based artworks. Six discussion sessions were organised over a period of one year.

CoP related to The Lives of Digital Things: 'The Lives of Digital Things: A Community of Practice Dialogue'.
The report was compiled from four virtual conversations the primary aim of which was to explore the different ways in which the ‘Lives of digital things’ are thought about through different digital preservation practices and contexts.

CoP related to the Reuse of Science Data: 'An overview on the reuse of data in the science domain'. 
This report summarises the discussions conducted over the course of four intense meetings with scientists interested in fostering reuse of data. --> Join the MOOC PERICLES partners Center for Research and Technology, Hellas (Greece) and University of Borås (Sweden) invite you to the MOOC now running on Udemy Dynamics of Knowledge Organisation An interdisciplinary approach to time, change, semantics and ordering Together we’ll explore the involvement and application of semantics in Digital Preservation. We will look at the difference between sentence and word meaning as well as how semantic decay endangers access to digital objects over time. We will also explore the shared concerns of philosophy, semantics, semiotics, logic, and information science to model and understand semantic drifts that endanger future access to preserved content.  --> Copyright ©2017 PERICLES, All rights reserved.


Our mailing address is:
info@pericles-project.eu
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp Tweet Forward Share

Pagina's

Abonneren op Informatiebeheer aggregator - Voortbestaan