U bent hier

Autoriteit Persoonsgegevens (nieuws)

Abonneren op feed Autoriteit Persoonsgegevens (nieuws)
Hier vindt u de RSS-nieuwsfeed van de Autoriteit Persoonsgegevens. Abonneert u zich op deze RSS-feed, dan krijgt u automatisch een waarschuwing zodra de Autoriteit Persoonsgegevens een nieuws- of persbericht publiceert.
Bijgewerkt: 1 uur 36 min geleden

AP: Microsoft verwerkt gegevens Windowsgebruikers in strijd met wet

13 oktober 2017 - 8:30am
Microsoft verwerkt via Windows 10 in strijd met de wet gegevens van mensen die dit besturingssysteem op hun computer hebben geïnstalleerd. Dit concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek van Windows 10 Home en Pro. Microsoft informeert gebruikers niet duidelijk over welke gegevens zij voor welke doelen gebruikt. Ook kunnen mensen door de werkwijze van Microsoft geen rechtsgeldige toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens. Het bedrijf vertelt niet dat het bij de standaardinstellingen voortdurend gegevens verzamelt over het gebruik van apps en het surfgedrag via de browser Edge. Microsoft heeft aangegeven de overtredingen te willen beëindigen. Als dit niet gebeurt, kan de AP besluiten Microsoft een sanctie op te leggen.

Techblog: Telemetrie in Windows 10

13 oktober 2017 - 8:29am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar Windows 10 Home en Pro. Microsoft maakt gebruik van telemetrie bij dit besturingssysteem. Maar wat is dit precies en hoe werkt het? Waarom doet Microsoft dit? En is er eigenlijk iets tegen te doen? Floor Terra, technoloog van de AP, geeft uitleg.

Privacytoezichthouders nemen nieuwe guidelines AVG aan

11 oktober 2017 - 11:25am
De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep (WP29), hebben een aantal nieuwe guidelines aangenomen die bepaalde begrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verduidelijken. Het gaat om guidelines voor data protection impact assessment (DPIA) en administratieve boetes.

Privacytoezichthouders wereldwijd versterken samenwerking bij handhaving

28 september 2017 - 1:53pm
Privacytoezichthouders wereldwijd hebben deze week tijdens de 39e Internationale Conferentie van Toezichthouders voor Privacy en Gegevensbescherming (ICDPPC) in Hong Kong afspraken gemaakt om effectiever samen te gaan werken bij handhaving.

AP: Den Haag mag persoonsgegevens prostituees niet registreren

18 september 2017 - 10:03am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van oordeel dat het verwerken van persoonsgegevens van prostituees door de gemeente Den Haag in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. De AP heeft een ontheffingsverzoek van de gemeente voor de verwerking van persoonsgegevens van prostituees afgewezen. Dit heeft de AP besloten in een besluit op bezwaar op het ontheffingsverzoek.

Voormijnkleinkind.nl past werkwijze aan na optreden AP

13 september 2017 - 11:25am
Stichting Voor Mijn Kleinkind heeft haar website voormijnkleinkind.nl aangepast waarmee de door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geconstateerde overtredingen zijn beëindigd. De AP ziet daarom af van handhavende maatregelen. Eerder stelde de AP vast dat de Stichting persoonsgegevens van kinderen met wie grootouders contact zoeken op internet publiceerde.

AP roept scholen op zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal van leerlingen

29 augustus 2017 - 9:41am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt regelmatig vragen over scholen die foto’s van leerlingen online publiceren. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn hiervoor regels opgenomen. Die regels zijn niet altijd bekend en er is onzekerheid over de toepassing ervan. Scholen moeten bijvoorbeeld toestemming vragen voor het gebruik van de foto’s. En zij moeten gepubliceerde foto’s goed beveiligen. De AP reikt in een brief aan koepelorganisaties de scholen handvatten aan. Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens: “Kinderen zijn een kwetsbare groep. In deze tijd is het extra belangrijk dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan.”

AP stelt Bas den Hollander aan als algemeen directeur (a.i.)

16 augustus 2017 - 2:09pm
Bas den Hollander is per 15 augustus 2017 werkzaam als algemeen directeur (a.i.) bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De heer Den Hollander zal de komende tijd de ambtelijke organisatie van de AP leiden in het veranderproces. Dat proces is het gevolg van de inwerkingtreding van ingrijpende en omvangrijke nieuwe Europese privacywetgeving.

AP legt gemeente Arnhem last onder dwangsom op voor gebruik afvalpas

2 augustus 2017 - 9:35am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan de gemeente Arnhem. Deze sanctie volgt op de constatering van de AP dat de gemeente Arnhem via de afvalpas persoonsgegevens van inwoners verwerkt op de ondergrondse afvalcontainers zonder dat dit op dit moment noodzakelijk is voor haar publiekrechtelijke taak.

Ontwerpbesluit online handhaving auteursrechten

14 juli 2017 - 12:00am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om de door Dutch FilmWorks (DFW) gemelde verwerking van persoonsgegevens (online handhaving van intellectuele eigendomsrechten) rechtmatig te verklaren. De gemelde verwerking houdt in dat DFW van plan is om persoonsgegevens vast te leggen door gericht informatie over mensen te verzamelen met eigen onderzoek, zonder diegenen daarvan op de hoogte te stellen. Daarnaast is DFW van plan strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken.

Opinie Europese privacytoezichthouders over privacyrechten werknemers

13 juli 2017 - 10:11am
Nieuwe technische mogelijkheden maken dat werkgevers het gedrag van hun medewerkers steeds makkelijker systematisch kunnen volgen. De Europese privacytoezichthouders (verenigd in de Artikel 29-werkgroep) hebben een nieuwe opinie opgesteld waarmee werkgevers kunnen zorgen voor meer balans tussen hun legitieme belangen enerzijds, en de bescherming van de privacy van werknemers anderzijds.

AP van plan registratie prostituees Utrecht onrechtmatig te verklaren

12 juli 2017 - 11:54am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om de door de gemeente Utrecht gemelde verwerking Registratieplicht raamprostituees onrechtmatig te verklaren.

Transportbedrijf stopt verwerking BSN na optreden AP

11 juli 2017 - 10:38am
Transportbedrijf Nippon Express is na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gestopt met de onrechtmatige verwerking van het burgerservicenummer (BSN) van chauffeurs. Dat staat in het onderzoeksrapport dat de AP vandaag publiceert. De AP constateert hierin ook nog enkele andere overtredingen. Zo is de beveiliging niet op orde en bewaart Nippon Express persoonsgegevens langer dan toegestaan. Nippon Express heeft aangekondigd maatregelen te nemen om ook deze lopende overtredingen te beëindigen. De AP onderzoekt dit momenteel. Als de overtredingen niet worden beëindigd, dan kan de AP besluiten om een last onder dwangsom op te leggen.

Mag ik onder de AVG gegevens van kinderen verwerken?

7 juli 2017 - 2:08pm
Veel organisaties vragen zich af of er straks speciale regels komen voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen. En of ze dan nog wel gegevens van kinderen mogen verwerken. Het antwoord is dat organisaties nog steeds gegevens van kinderen mogen verwerken zodra de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt. Maar in sommige gevallen is wel toestemming van de ouders nodig.

Welke verwerkingen van persoonsgegevens zijn volgens de AVG grootschalig?

29 juni 2017 - 1:30pm
Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn sommige organisaties verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen en een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren. Dat is onder meer het geval als er sprake is van een grootschalige verwerking van persoonsgegevens die een kernactiviteit van de organisatie is. Maar wat wordt er dan precies verstaan onder ‘grootschalig’? Die vraag krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) regelmatig.

AP adviseert over Uitvoeringswet AVG

21 juni 2017 - 2:30pm
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd te adviseren over de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het doel van dit voorstel is om nationale regels vast te stellen om de AVG uit te voeren. En om de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in te trekken. De AP adviseert om het wetsvoorstel pas in te dienen nadat daarin met haar advies rekening is gehouden.

Blijft het BSN straks een bijzonder persoonsgegeven?

20 juni 2017 - 11:47pm
Volgens de huidige privacywet is het burgerservicenummer (BSN) een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Maar hoe zit dat straks als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt? En moeten organisaties dan wel of niet een privacy impact assessment (PIA) doen als zij op grote schaal het BSN verwerken? Die vragen krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) regelmatig.

AP adviseert over ontwerpbesluit gebruik ANPR-gegevens door politie

20 juni 2017 - 9:05am
De minister van Veiligheid en Justitie heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om advies gevraagd over het ontwerpbesluit vastleggen en bewaren kentekengegevens (ANPR) door de politie. De AP adviseert op passende wijze aandacht te schenken aan het advies.

Privacytoezichthouders bereiden eerste jaarlijkse controle EU-VS privacyschild voor

16 juni 2017 - 5:31pm
De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep (WP29), hebben aangegeven dat in september van dit jaar de eerste gezamenlijke jaarlijkse controle van de bestendigheid en effectiviteit van het privacyschild door de Europese Commissie plaatsvindt.

Per wanneer moet ik aan de nieuwe privacyregels voldoen?

14 juni 2017 - 3:19pm
Een vraag die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) regelmatig krijgt, is vanaf wanneer organisaties precies moeten voldoen aan de nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG geldt vanaf 25 mei 2018. Dat betekent dat organisaties vanaf die datum moeten werken volgens de nieuwe Europese privacywet.

Pagina's