U bent hier

Autoriteit Persoonsgegevens (nieuws)

Abonneren op feed Autoriteit Persoonsgegevens (nieuws)
Hier vindt u de RSS-nieuwsfeed van de Autoriteit Persoonsgegevens. Abonneert u zich op deze RSS-feed, dan krijgt u automatisch een waarschuwing zodra de Autoriteit Persoonsgegevens een nieuws- of persbericht publiceert.
Bijgewerkt: 11 min 49 sec geleden

AP adviseert over Uitvoeringswet AVG

21 juni 2017 - 2:30pm
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd te adviseren over de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het doel van dit voorstel is om nationale regels vast te stellen om de AVG uit te voeren. En om de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in te trekken. De AP adviseert om het wetsvoorstel pas in te dienen nadat daarin met haar advies rekening is gehouden.

Blijft het BSN straks een bijzonder persoonsgegeven?

20 juni 2017 - 11:47pm
Volgens de huidige privacywet is het burgerservicenummer (BSN) een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Maar hoe zit dat straks als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt? En moeten organisaties dan wel of niet een privacy impact assessment (PIA) doen als zij op grote schaal het BSN verwerken? Die vragen krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) regelmatig.

AP adviseert over ontwerpbesluit gebruik ANPR-gegevens door politie

20 juni 2017 - 9:05am
De minister van Veiligheid en Justitie heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om advies gevraagd over het ontwerpbesluit vastleggen en bewaren kentekengegevens (ANPR) door de politie. De AP adviseert op passende wijze aandacht te schenken aan het advies.

Privacytoezichthouders bereiden eerste jaarlijkse controle EU-VS privacyschild voor

16 juni 2017 - 5:31pm
De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep (WP29), hebben aangegeven dat in september van dit jaar de eerste gezamenlijke jaarlijkse controle van de bestendigheid en effectiviteit van het privacyschild door de Europese Commissie plaatsvindt.

Per wanneer moet ik aan de nieuwe privacyregels voldoen?

14 juni 2017 - 3:19pm
Een vraag die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) regelmatig krijgt, is vanaf wanneer organisaties precies moeten voldoen aan de nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG geldt vanaf 25 mei 2018. Dat betekent dat organisaties vanaf die datum moeten werken volgens de nieuwe Europese privacywet.

AP onderzoekt verwerking BSN in btw-nummers zzp-ers

13 juni 2017 - 11:53am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummers van zzp-ers. De afgelopen maanden heeft de AP verzoeken van zzp-ers gekregen om zich hier over uit te spreken.

AP beantwoordt meestgestelde AVG-vragen

6 juni 2017 - 4:58pm
Met nog ongeveer 1 jaar te gaan voordat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt, zijn veel organisaties bezig om zich voor te bereiden op deze nieuwe privacywet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) helpt hen hierbij. Onder meer door tijdens het telefonisch spreekuur vragen te beantwoorden over de AVG.

Nieuwe Europese privacywetgeving vereist groei Autoriteit Persoonsgegevens

1 juni 2017 - 5:13pm
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft vandaag een onderzoeksrapport over de toekomstige organisatie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport van het externe onafhankelijke bureau Andersson Elffers Felix (AEF) brengt in kaart hoeveel mankracht en middelen de AP nodig heeft om in de toekomst effectief toezicht te kunnen houden op de bescherming van persoonsgegevens. Aanleiding voor deze analyse is nieuwe Europese privacywetgeving per 25 mei 2018.

Nog 1 jaar tot de AVG: voorzitter AP beantwoordt vragen

24 mei 2017 - 2:40pm
Morgen duurt het nog 1 jaar voordat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt. Veel organisaties zijn al bezig om zich voor te bereiden op deze nieuwe privacywet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) helpt hen hierbij, onder meer door tijdens het telefonisch spreekuur vragen te beantwoorden. Vandaag maakte Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, deel uit van het telefoonteam.

Stel uw vraag over de AVG aan de AP

18 mei 2017 - 10:46am
Heeft u vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Dan kunt u woensdag 24 mei 2017 van 10.00 tot 12.00 uur bellen met Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), op nummer 0900-2001201.

AP presenteert jaarverslag 2016; nog 1 jaar tot nieuwe privacywet

18 mei 2017 - 10:38am
“Hoe vrij ben je nog als je kunt worden gevolgd bij bijna elke stap die je – letterlijk en figuurlijk – zet?” Deze vraag stelde voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Aleid Wolfsen vanmorgen aan de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. Tijdens de presentatie van het jaarverslag van de AP schetste Wolfsen hoe camera’s, gps, apps, wearables en zelfs de televisie en het wifisignaal van smartphones mensen op de voet kunnen volgen. “Bedrijven en ook de overheid zitten mensen steeds dichter op de huid. Mensen moeten dan wel weten wat er vervolgens gebeurt met al die informatie en daarover iets te zeggen hebben”, aldus Wolfsen.

Besmetting met ransomware door WannaCry

16 mei 2017 - 10:52am
Afgelopen vrijdag vond de grote WannaCry-cyberaanval plaats. Organisaties die door deze aanval te maken krijgen met een besmetting via ransomware, blijken vaak vragen te hebben over wat zij moeten doen. Is er sprake van een datalek dat zij moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en/of betrokkenen? En hoe kunnen organisaties die nog niet zijn getroffen, voorkomen dat zij slachtoffer worden van WannaCry?

AP: Facebook handelt in strijd met de privacywetgeving

16 mei 2017 - 9:51am
Facebook handelt in strijd met de Nederlandse privacywetgeving. Dat is de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens van zo’n 9,6 miljoen Nederlandse Facebook-gebruikers. Facebook overtreedt onder meer de wet door gebruikers onvolledig te informeren over het gebruik van persoonsgegevens. Ook heeft de AP vastgesteld dat Facebook bijzondere gegevens van gevoelige aard gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers. Zo verwerkte Facebook gegevens over seksuele geaardheid om op basis hiervan gerichte advertenties te tonen. Facebook is met dit laatste inmiddels gestopt. De AP beoordeelt momenteel of de overige overtredingen zijn beëindigd. Als dat niet het geval is, kan de AP besluiten om Facebook een sanctie op te leggen.

AP bemiddelt 52 keer bij verwijdering zoekresultaten Google en Bing

11 mei 2017 - 9:55am
Sinds juli 2014 hebben 155 mensen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd om te helpen zoekresultaten op hun naam te laten verwijderen uit een zoekmachine. In de meeste verzoeken ging het om Google. De AP heeft 50 keer bemiddeld bij Google en 2 keer bij Bing en heeft er in 37 zaken voor kunnen zorgen dat de zoekmachine de zoekresultaten verwijderde.

Overzicht meldingen datalekken eerste kwartaal 2017

10 mei 2017 - 5:03pm
Van januari tot en met maart 2017 zijn er ruim 2300 datalekken gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De meeste datalekken werden gemeld vanuit de sectoren gezondheid en welzijn (27%), financiële dienstverlening (21%) en openbaar bestuur (20%).

Ontwerpbesluit intrekking besluit rechtmatigheid verwerking Bureau Handhaving gemeente Nijmegen

8 mei 2017 - 11:25am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens de rechtmatigheidsverklaring van de verwerking Bureau Handhaving van de gemeente Nijmegen in te trekken.

AP: Abrona beëindigt overtredingen met gegevens zieke werknemers

4 mei 2017 - 9:56am
Stichting Abrona heeft voldoende maatregelen genomen om de eerder door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geconstateerde privacyovertredingen te beëindigen. Dat is de conclusie van de AP na controle van de maatregelen. Eerder legde de AP Abrona een last onder dwangsom op omdat de stichting in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens handelde bij ziekmelding van haar werknemers. In het dwangsombesluit kreeg Abrona 2 maanden de tijd om haar werkwijze aan te passen. Abrona heeft dat inmiddels gedaan en hoeft geen dwangsommen te betalen.

AP: Gemeente Arnhem past afvalsysteem aan

2 mei 2017 - 5:47pm
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vastgesteld dat de gemeente Arnhem via de afvalpas persoonsgegevens van inwoners verwerkt zonder dat dit noodzakelijk is voor de publiekrechtelijke taak van de gemeente. Gemeente Arnhem voert 1 januari 2018 een nieuw afvalsysteem in, waardoor de gemeente vanaf dan op dit punt niet langer in strijd met de wet zal handelen. De AP ziet daarom nu af van verdere handhaving.

Gewijzigd toezicht op Europol door nieuwe Europolverordening

1 mei 2017 - 4:12pm
De werkzaamheden van Europol worden sinds vandaag geregeld in de Europolverordening. Deze verordening vervangt het Europolbesluit uit 2009. De belangrijkste wijziging betreft het toezicht op de verwerking van gegevens door Europol. Dit toezicht ligt vanaf nu in handen van de European Data Protection Supervisor (EDPS), de onafhankelijke privacytoezichthouder van de Europese Unie (EU).

Bluetrace beëindigt overtredingen wifi-tracking na optreden AP

20 april 2017 - 1:59pm
Aanbieder van wifi-trackingtechnologie Bluetrace heeft na optreden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens beëindigd. In 2015 concludeerde de AP dat Bluetrace locatiegegevens van winkelbezoekers en voorbijgangers verzamelde zonder hen hier goed over te informeren. Bovendien verzamelde en bewaarde Bluetrace meer gegevens dan noodzakelijk voor het in kaart brengen van bezoekersaantallen. Voor het gebruik van wifi-tracking gelden strenge regels. Het volgen van mensen via het wifisignaal van hun mobiele apparaat kan een grote inbreuk maken op hun persoonlijke levenssfeer.

Pagina's