U bent hier

Autoriteit Persoonsgegevens (nieuws)

Abonneren op feed Autoriteit Persoonsgegevens (nieuws)
Hier vindt u de RSS-nieuwsfeed van de Autoriteit Persoonsgegevens. Abonneert u zich op deze RSS-feed, dan krijgt u automatisch een waarschuwing zodra de Autoriteit Persoonsgegevens een nieuws- of persbericht publiceert.
Bijgewerkt: 45 min 54 sec geleden

AP stelt Bas den Hollander aan als algemeen directeur (a.i.)

16 augustus 2017 - 2:09pm
Bas den Hollander is per 15 augustus 2017 werkzaam als algemeen directeur (a.i.) bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De heer Den Hollander zal de komende tijd de ambtelijke organisatie van de AP leiden in het veranderproces. Dat proces is het gevolg van de inwerkingtreding van ingrijpende en omvangrijke nieuwe Europese privacywetgeving.

AP legt gemeente Arnhem last onder dwangsom op voor gebruik afvalpas

2 augustus 2017 - 9:35am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan de gemeente Arnhem. Deze sanctie volgt op de constatering van de AP dat de gemeente Arnhem via de afvalpas persoonsgegevens van inwoners verwerkt op de ondergrondse afvalcontainers zonder dat dit op dit moment noodzakelijk is voor haar publiekrechtelijke taak.

Ontwerpbesluit online handhaving auteursrechten

14 juli 2017 - 12:00am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om de door Dutch FilmWorks (DFW) gemelde verwerking van persoonsgegevens (online handhaving van intellectuele eigendomsrechten) rechtmatig te verklaren. De gemelde verwerking houdt in dat DFW van plan is om persoonsgegevens vast te leggen door gericht informatie over mensen te verzamelen met eigen onderzoek, zonder diegenen daarvan op de hoogte te stellen. Daarnaast is DFW van plan strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken.

Opinie Europese privacytoezichthouders over privacyrechten werknemers

13 juli 2017 - 10:11am
Nieuwe technische mogelijkheden maken dat werkgevers het gedrag van hun medewerkers steeds makkelijker systematisch kunnen volgen. De Europese privacytoezichthouders (verenigd in de Artikel 29-werkgroep) hebben een nieuwe opinie opgesteld waarmee werkgevers kunnen zorgen voor meer balans tussen hun legitieme belangen enerzijds, en de bescherming van de privacy van werknemers anderzijds.

AP van plan registratie prostituees Utrecht onrechtmatig te verklaren

12 juli 2017 - 11:54am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om de door de gemeente Utrecht gemelde verwerking Registratieplicht raamprostituees onrechtmatig te verklaren.

Transportbedrijf stopt verwerking BSN na optreden AP

11 juli 2017 - 10:38am
Transportbedrijf Nippon Express is na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gestopt met de onrechtmatige verwerking van het burgerservicenummer (BSN) van chauffeurs. Dat staat in het onderzoeksrapport dat de AP vandaag publiceert. De AP constateert hierin ook nog enkele andere overtredingen. Zo is de beveiliging niet op orde en bewaart Nippon Express persoonsgegevens langer dan toegestaan. Nippon Express heeft aangekondigd maatregelen te nemen om ook deze lopende overtredingen te beëindigen. De AP onderzoekt dit momenteel. Als de overtredingen niet worden beëindigd, dan kan de AP besluiten om een last onder dwangsom op te leggen.

Mag ik onder de AVG gegevens van kinderen verwerken?

7 juli 2017 - 2:08pm
Veel organisaties vragen zich af of er straks speciale regels komen voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen. En of ze dan nog wel gegevens van kinderen mogen verwerken. Het antwoord is dat organisaties nog steeds gegevens van kinderen mogen verwerken zodra de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt. Maar in sommige gevallen is wel toestemming van de ouders nodig.

Welke verwerkingen van persoonsgegevens zijn volgens de AVG grootschalig?

29 juni 2017 - 1:30pm
Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn sommige organisaties verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen en een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren. Dat is onder meer het geval als er sprake is van een grootschalige verwerking van persoonsgegevens die een kernactiviteit van de organisatie is. Maar wat wordt er dan precies verstaan onder ‘grootschalig’? Die vraag krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) regelmatig.

AP adviseert over Uitvoeringswet AVG

21 juni 2017 - 2:30pm
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd te adviseren over de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het doel van dit voorstel is om nationale regels vast te stellen om de AVG uit te voeren. En om de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in te trekken. De AP adviseert om het wetsvoorstel pas in te dienen nadat daarin met haar advies rekening is gehouden.

Blijft het BSN straks een bijzonder persoonsgegeven?

20 juni 2017 - 11:47pm
Volgens de huidige privacywet is het burgerservicenummer (BSN) een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Maar hoe zit dat straks als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt? En moeten organisaties dan wel of niet een privacy impact assessment (PIA) doen als zij op grote schaal het BSN verwerken? Die vragen krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) regelmatig.

AP adviseert over ontwerpbesluit gebruik ANPR-gegevens door politie

20 juni 2017 - 9:05am
De minister van Veiligheid en Justitie heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om advies gevraagd over het ontwerpbesluit vastleggen en bewaren kentekengegevens (ANPR) door de politie. De AP adviseert op passende wijze aandacht te schenken aan het advies.

Privacytoezichthouders bereiden eerste jaarlijkse controle EU-VS privacyschild voor

16 juni 2017 - 5:31pm
De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep (WP29), hebben aangegeven dat in september van dit jaar de eerste gezamenlijke jaarlijkse controle van de bestendigheid en effectiviteit van het privacyschild door de Europese Commissie plaatsvindt.

Per wanneer moet ik aan de nieuwe privacyregels voldoen?

14 juni 2017 - 3:19pm
Een vraag die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) regelmatig krijgt, is vanaf wanneer organisaties precies moeten voldoen aan de nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG geldt vanaf 25 mei 2018. Dat betekent dat organisaties vanaf die datum moeten werken volgens de nieuwe Europese privacywet.

AP onderzoekt verwerking BSN in btw-nummers zzp-ers

13 juni 2017 - 11:53am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummers van zzp-ers. De afgelopen maanden heeft de AP verzoeken van zzp-ers gekregen om zich hier over uit te spreken.

AP beantwoordt meestgestelde AVG-vragen

6 juni 2017 - 4:58pm
Met nog ongeveer 1 jaar te gaan voordat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt, zijn veel organisaties bezig om zich voor te bereiden op deze nieuwe privacywet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) helpt hen hierbij. Onder meer door tijdens het telefonisch spreekuur vragen te beantwoorden over de AVG.

Nieuwe Europese privacywetgeving vereist groei Autoriteit Persoonsgegevens

1 juni 2017 - 5:13pm
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft vandaag een onderzoeksrapport over de toekomstige organisatie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport van het externe onafhankelijke bureau Andersson Elffers Felix (AEF) brengt in kaart hoeveel mankracht en middelen de AP nodig heeft om in de toekomst effectief toezicht te kunnen houden op de bescherming van persoonsgegevens. Aanleiding voor deze analyse is nieuwe Europese privacywetgeving per 25 mei 2018.

Nog 1 jaar tot de AVG: voorzitter AP beantwoordt vragen

24 mei 2017 - 2:40pm
Morgen duurt het nog 1 jaar voordat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt. Veel organisaties zijn al bezig om zich voor te bereiden op deze nieuwe privacywet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) helpt hen hierbij, onder meer door tijdens het telefonisch spreekuur vragen te beantwoorden. Vandaag maakte Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, deel uit van het telefoonteam.

Stel uw vraag over de AVG aan de AP

18 mei 2017 - 10:46am
Heeft u vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Dan kunt u woensdag 24 mei 2017 van 10.00 tot 12.00 uur bellen met Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), op nummer 0900-2001201.

AP presenteert jaarverslag 2016; nog 1 jaar tot nieuwe privacywet

18 mei 2017 - 10:38am
“Hoe vrij ben je nog als je kunt worden gevolgd bij bijna elke stap die je – letterlijk en figuurlijk – zet?” Deze vraag stelde voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Aleid Wolfsen vanmorgen aan de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. Tijdens de presentatie van het jaarverslag van de AP schetste Wolfsen hoe camera’s, gps, apps, wearables en zelfs de televisie en het wifisignaal van smartphones mensen op de voet kunnen volgen. “Bedrijven en ook de overheid zitten mensen steeds dichter op de huid. Mensen moeten dan wel weten wat er vervolgens gebeurt met al die informatie en daarover iets te zeggen hebben”, aldus Wolfsen.

Besmetting met ransomware door WannaCry

16 mei 2017 - 10:52am
Afgelopen vrijdag vond de grote WannaCry-cyberaanval plaats. Organisaties die door deze aanval te maken krijgen met een besmetting via ransomware, blijken vaak vragen te hebben over wat zij moeten doen. Is er sprake van een datalek dat zij moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en/of betrokkenen? En hoe kunnen organisaties die nog niet zijn getroffen, voorkomen dat zij slachtoffer worden van WannaCry?

Pagina's