U bent hier

Afbeeldingen

Overzicht van verschillende afbeeldingen, het betreft hier foto's, schema's, modellen en gedigitaliseerde kopieën van documenten

- Gebruik de filters om selecties te maken
- Klik op een afbeelding om deze in een groter formaat te kunnen bekijken

Filter op soort afbeelding
Titelaflopend sorteren Afbeelding Soort Album Inhoud Informatiemodel Levenscyclus
Bücher sind Lebensmittel Foto

Valt weinig tegen in te brengen

Cameratoezicht Foto

Mededeling over cameratoezicht aan de Nieuwe Stad in Leeuwarden

Centrale Archiefselectiedienst (CAS) Foto

Hoofdgebouw van de CAS te Winschoten.

Clean Desk Foto

Bureau Rolduc

Communicatie en de stadia van een informatieobject Schema

Met dit schema wordt de relatie tussen het generieke informatiemodel, de communicatie van informatie en de archivistische ontwikkelingsstadia zoals, klad, concept, minuut en en net worden weergegev

Communicatiemodel van Shannon Schema

In 1946 kwam Claude Shannon met dit communicatiemodel dat op verschillende abstractieniveaus bruikbaar is.

Congrestassen Foto

Congrestassen voor de deelnemers van de KVAN-dagen in Leeuwarden.

Contextmodel en aspecten Schema

Met dit schema wordt een beeld gegeven waar bepaalde aspecten, zoals rol, bewaarbelang, verantwoordelijkheden, te plaatsen zijn in het contect model.

 

Corpus für alle Delicti Foto

Prullenbak 

De Bazel Foto

Gebouw van het Stadsarchief Amsterdam. 

De toren van Babel Foto

Het symbool van spraakverwarring en miscommunicatie

Digitaal Stelsel Omgevingswet (praatplaat) Schema
Uitleg
De invoering van de Omgevingswet en het bijbehorende Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) is te beschouwen als een zeer complexe operatie op het terrein van samenwerken tussen organisaties en het delen van informatie over de openbare ruimte. En dat op een schaal die niet eerder is voorgekomen.
Deze 'praatplaat', waarvan de eerste versie op 15 november 2016  getoond is tijdens  een bijeenkomst van het Platform Keteninformatisering in Den Haag, is bedoeld om hoewel enigszins kort door de bocht vanuit het leerstuk keteninformatisering een beeld te geven van die complexiteit. 
 
Dit schema bevat van beneden naar boven vier horizontale lagen,
DINplatz Foto

Een nieuw plein in Berlijn.

Document - eigenschappen automatische toegekend Screenshot

Door Open Office automatisch gegenereerde eigenschappen bij het concept preadvies van het BSD Toelating Vreemdelingen.

Document - eigenschappen toekennen Screenshot

Zelf toegekende eigenschappen bij het concept preadvies van het BSD Toelating Vreemdelingen.

Documentontologie Schema

Een poging om een ontologie van een document samen te stellen. Een document bestaat als informatieobject uit tenminste een vijftal kenmerken of elementen.

Domein Archiefwet in beeld Schema

Om discussies over begrippen als archief en archiefwaardig te voorkomen kan als

Dood archief Foto

Geen commentaar

Dossierzak Foto

Popta

Duurzaamheid Foto

Ik hakte een akte in steen. Gevelsteen Eewal Leeuwarden.

Echt of niet? Brief

Discrimen veri ac falsi

Een curieuze kop Scan

Een merkwaardige kop uit de Automatisering Gids van 17 september 2004.

Een leven zonder boeken Foto

Citaat van Erasmus op viaduct van de Haagse tram over het Prins Willem Alexanderhof bij de KB en het Nationaal Archief. 

 

Een leven zonder boeken is onleefbaar

Emmaviaduct Foto

Cascadecomplex te Groningen aan de kant van het Emmaviaduct.

Familiearchief Foto

Dozen van het Archief van de familie Astor in het Manoir de Kerazan (Bretagne, Finistère)

Pagina's

Abonneren op Afbeeldingen