U bent hier

Afbeeldingen

Overzicht van verschillende afbeeldingen, het betreft hier foto's, schema's, modellen en gedigitaliseerde kopieën van documenten

- Gebruik de filters om selecties te maken
- Klik op een afbeelding om deze in een groter formaat te kunnen bekijken

Filter op soort afbeelding
Titelaflopend sorteren Afbeelding Soort Album Inhoud Informatiemodel Levenscyclus
Festina Lente Tekening

Festina Lente betekent letterlijk haast u langzaam. De strekking is wees voortvarend en tegelijkertijd zorgvuldig.

Functionaliteiten als verbindende schakel Schema

Functionaliteiten verbinden een activiteit (zaak, project ed), de binnen deze activiteit te verwerken gegevens en informatie en de daarvoor toe te passen technieken.

Gemeentearchivaris van Leeuwarden (1956) Foto
Foto van Jhr. mr. M.J. Van Lennep (ca maart 1956) gemeentearchivaris van Leeuwarden.
Gemeentearchief op de zolder van het stadhuis.
 
Gevelsteen Rijksarchief Foto

Gevelsteen van het voormalige rijksarchief aan het Bleijenburg in Den Haag

Gewelven Martinikerk Foto

Wat je ziet

Gewelven Martinikerk - Techniek Foto

Wat je niet ziet

Gezagformulieren Foto

Een nieuw documenttype?

Gezichtspunten informatiebeheer Schema

Informatie staat centraal, alleen de manier waarop door verschillende gebruikers en beheerders er tegen aangekeken wordt is nogal verschillend.

Goed gereedschap Foto

W. Blom , Hoe schrijf ik mijn brieven; Nuttige wenken en praktische voorbeelden van brieven, requesten, acten, Mulder & Co, Amsterdam. 

Voorwoord

Handelingen en benoodigdheden van het gemeentebestuur Foto

Pagina uit het 

Handtekeningen - Soorten en maten Schema

Een concept map van soorten handtekeningen, gebaseerd op proposities.

Hendrik van Wijnpenning Foto

De Van Wijn Penning, er is ook één 'gouden' versie van die tijdens de KVAN dagen in Middelburg heeft gezeten in het

-
Herkomst authenticiteit Foto

Stukje uit het Beknopt Grieks-Nederlands woordenboek, Elfde druk, bewerkt door dr. W. den Boer, Wolters Noordhoff NV, Groningen 1969. blz 134.

Het generiek proces 2.1 Schema

Een kleine maar ingrijpende variatie op het schema dat bij de discussies rond het zaakgericht werken gebruikt wordt om het generieke proces weer te geven.

Het Utrechts archief Foto

Het Utrechts Archief zit sinds 2008 in dit voormalige rechtbankgebouw.

Heves megyei Levéltár Foto

Richtingaanwijzer naar Heves megyei Levéltár in Eger (Hongarije)

Iets Schema

De kern, het iets een ding, somenthing. Het begint op een bepaald moment, het houdt op een gegeven moment weer op.

Illegale vernietiging loont? Scan

Een opmerkelijk verhaal uit Binnenlands Bestuur van 26 November 2004. Vernietiging vindt plaats terwijl documenten op grond van de WOB worden aangevraagd.

In plaats van archiveren Screenshot

We hebben het niet meer over archiveren maar over by design preserveren of bewaren van informatie tot het weg mag.

Index als primaire toegang Foto

Kaartsysteem als toegang op het archief van st.John's  College in Oxford.

Informatiemodel - Context Schema

Basiselementen

Schema (conceptmap) met een negental basiselementen waarmee de context van informatie beschreven kan worden. Aan deze basiselementen liggen een aantal vragen ten grondslag zoals

  1. Waarom wordt een proces, project of andere activiteit uitgevoerd
  2. Om welke taak of handelingen gaat het precies
  3. Welke functionarissen, organisaties, organisatieonderdelen, personen of zelfs software zijn betrokken bij deze taak
  4. Hoe wordt de taak uitgevoerd
  5. Welke resultaten horen bii de taak
  6. Over welke functionaliteiten moet een actor kunnen beschikken om zijn taak uit te kunnen voeren
  7. Welke type informatie is bij de uitvoering van de taak nodig
  8. Welke informatieobjecten bevatten deze informatie
  9. Welke techieken worden gebruikt om de taak uit te voeren en de informatie te kunnen verwerken

De basiselementen zijn in de vorm van een semantische relatie (proposities) weergegeven. Dit schema is onderdeel van een informatiemodel dat in 2014 is getoond bij de KVAN-dagen in Assen en in 2016 bij het DLM-forum in Den Haag. De beide andere onderdelen van dit model bevatten de handeling zelf met een communicatiemodel, een uitwisselingsmodel en het informatieobject. 

Informatiemodel - De drie elementen - NL versie 1 Schema

Semantische informatie bestaat uit het geheel van Context, Handeling en Informatieobject.

Informatiemodel en negenvlaksmodel Schema

De elementen van het contextmodel in de vlakken van het negenvlaksmodel.

 

Informatiemodel, conversie, migratie, vervanging Schema

Over de relatie tussen conversie of emulatie of migratie en het informatiemodel.

Information model - Three elements - EN - version 2 (onbekend)

A piece of Semantic Information (SI) consists of three constant elements

Pagina's

Abonneren op Afbeeldingen