U bent hier

Afbeeldingen

Overzicht van verschillende afbeeldingen, het betreft hier foto's, schema's, modellen en gedigitaliseerde kopieën van documenten

- Gebruik de filters om selecties te maken
- Klik op een afbeelding om deze in een groter formaat te kunnen bekijken

Filter op soort afbeelding
Titelaflopend sorteren Afbeelding Soort Album Inhoud Informatiemodel Levenscyclus
Plattegrond Bibliotheek Scan

Afbeelding van de bibliotheek van het klooster uit Umberto Eco, The name of the rose, Picador, 1984, blz 321. 

 

 

Please read this declaration aloud when asked Foto

Onderdeel van een bezoekersreglement

Ponsband Foto

Prince Rupert City & Regional Archives Foto

De 

Record vs semantic information Schema

Er zijn relaties te leggen tussen informatiefilosofie en informatie- en archiefbeheer.

Records continuum (AUS) Schema

Schema afkomsting uit het artikel Structuring the Records Continuum - P

Records continuum (EN) Schema

Een Engelstalig versie van het records continuum schema

-
Records continuum (NL) Schema
Records Management Beslisboom Schema

De stappen in de vorm van vragen die te doorlopen zijn om te bepalen welke onderdelen van het records management in een proces moeten worden opgenomen.

Records Management Uitwisselingsmodel Schema

Dit Engelstalige schema geeft weer hoe vanuit het perspectief van het records management het uitwisselen (zenden en ontvangen) van informatie er uitziet. Het is een heel algemeen model. Heel kort gezegd wordt vanuit elk proces, procect of andere activiteit, als context, informatie gefixeerd in een informatieobject. Dit geheel wordt ingepakt in een eveloppe (wrapper) verzonden. De ontvangende kant neemt het pakketje in ontvangst, pakt het object uit en neemt het met de benodigde metadata,bijvoorbeeld ook afkomstig uit de enveloppe, op bij het project, proces of andere activiteit in zijn eigen context. Deze vorm van uitwisseling vindt op elke plek en op elk abstractieniveau plaats. 

Dit vindt in feite plaats op het moment dat bijvoorbeeld

Reference manager - [Onderhoud aantekeningen] Screenshot

Scherm onderhoud aantekeningen, zoeken op primaire termen.

-
Reference manager - [Onderhoud aantekeningen] Screenshot
Koppelen van een bron aan de aantekening.
-
Reference manager - [Onderhoud aantekeningen] Screenshot

Stukje thesaurus, overzicht van gerelateerde termen bij de primaire term van de aantekening.

Reference manager - [Onderhoud aantekeningen] Screenshot

Koppelen van een bron aan de aantekening.

Reference manager - [Onderhoud bronnen] Screenshot

Het koppelen van externe links aan de bron.

Reference manager - [Onderhoud bronnen] Screenshot

Koppelen van namen, maatschappelijke objecten en geografische namen aan de aantekening.

Reference manager - [Onderhoud bronnen] Screenshot

Koppelen van thema's aan de aantekening.

Reference manager - [Onderhoud bronnen] Screenshot

Koppelen van termen/trefwoorden aan de aantekening

Reference manager - [Onderhoud bronnen] Screenshot

Koppeling van een aantekening aan de bronnen

Reference manager - [Onderhoud bronnen] - Opnemen en onderhouden Screenshot

Scherm onderhoud bronnen.

Reference manager - [Onderhoud rubrieken] Screenshot

Een pop-up scherm voor het onderhouden van rubrieken.

-
Reference manager - [Onderhoud thema's en rubrieken] Screenshot

Onderhouden van thema's en onderliggende rubrieken.

Reference manager - [Raadplegen aantekeningen] Screenshot

Raadplegen van aantekeningen gevonden op basis van een term.

Reference manager - [Relatie termen (thesaurus)] Screenshot

Onderhouden van de thesaurus.

-
Reference manager - [Startmenu] Screenshot

Startscherm sind 2014 van versie 4 van mijn reference manager

-

Pagina's

Abonneren op Afbeeldingen