U bent hier

Voortbestaan

Eerste 13 cursisten ronden Leren Preserveren af

Kennisplatform Preservation - 13 december 2017 - 3:20pm

Op 28 november 2017 rondde de eerste reguliere groep cursisten de basiscursus Leren Preserveren af. De 13 cursisten, werkzaam bij archiefinstellingen, musea en een ministerie, beoordeelden de cursus van het Netwerk Digitaal Erfgoed, Het Nieuwe Instituut en de NCDD gemiddeld met een 8.

Voor mij betekent deze cursus een verdieping van de kennis die ik tijdens de Master Culturele Informatie Wetenschap heb opgedaan”, aldus een van de cursisten. Een andere deelnemer verwoordde het zo: “De groepscursus brengt verdieping in drie lagen: het contact met de coaches, de presentaties van de experts en de uitwisseling van ervaringen met de groep.” De interactie tussen cursisten onderling en met de coaches werd door de groep als waardevol ervaren, omdat er ook van elkaars praktijk veel te leren valt.

Oorsprong

De cursus vindt zijn oorsprong in 2014. De Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) deed toen onderzoek naar de stand van zaken rond de duurzame toegankelijkheid van born-digital erfgoed binnen de culturele sector. Dit richtte zich met name op de domeinen kunst, film, fotografie en architectuur. In de publicatie ‘Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed’ werden een aantal belangrijke constateringen gedaan en conclusies  getrokken. Een daarvan was dat 'specialistische kennis over duurzaam behoud en beheer van born-digital erfgoed nog weinig structureel gedeeld en benut wordt'.

Leeromgeving

Binnen de NCDD en het werkprogramma Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) werd tegelijkertijd gewerkt aan diverse projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een landelijk stelsel van voorzieningen en diensten voor duurzame toegankelijkheid. Een van die projecten betrof het tot stand brengen van een leeromgeving. Dit project werd in 2016 als eerste uitgevoerd als casestudy bij Het Nieuwe Instituut, waar een leeromgeving en groepstraining over digital preservation werd ontwikkeld die intern werd gegeven aan medewerkers van de afdeling erfgoed (de beheerders van de Rijscollectie Architectuur en Stedenbouw). De ervaringen hiervan zijn gebruikt bij het ontwikkelen van Leren Preserveren, een generieke leeromgeving en groepstraining voor de erfgoedsector, gericht op de praktijkbeoefenaar bij archieven, musea en bibliotheken, die met duurzame toegankelijkheid te maken heeft.

Leerbehoeften

Leren Preserveren is in het voorjaar van 2017 getest als pilot, met acht cursisten uit de erfgoedwereld. Daaraan was het maken van een opleidingsontwerp door een ingeschakelde professional vooraf gegaan. Daarbij werd de bestaande situatie m.b.t. duurzame toegang binnen de erfgoedwereld, en de leerbehoeften die daar mee samen hingen, als uitgangspunt genomen. Hier kwam uit naar voren dat Leren Preserveren vooral bij moest dragen aan het ontwikkelen van kennis, competenties, vertrouwen en het bevorderen van samenwerking en ontwikkelen van een professionele identiteit en gemeenschapsgevoel. In het najaar werd de cursus voor het eerst gegeven aan een groep van dertien erfgoedprofessionals, nadat de livegang van Leren Preserveren binnen een mini-congres op 21 september had plaatsgevonden.

Coachen

Met het realiseren van de leeromgeving waren we er nog niet. De invulling van de cursusdagen door de coaches was zeker zo belangrijk voor het slagen. Het was al duidelijk dat Leren Preserveren vooral professionals bij elkaar wilde brengen en van elkaar wilde laten leren. Voor een deel van die professionals gold dat ze best veel kennis verworven via studiedagen, vakbladen etc., maar niet altijd goed wisten hoe deze binnen hun organisatie toe te passen. Veel erfgoedprofessionals hebben met het probleem van het beheer van digitale archieven en collecties te maken, maar weten niet ‘hoe’. Hoe kom je nu van theoretische concepten, standaarden, modellen, het kunnen herkennen van risico’s en processen etc. tot een werkend iets, en wie heb je daarbij nodig? Dat is waar Leren Preserveren over gaat, en dat vroeg een bepaalde rol en houding van de coaches. Hoe gebruik je daarbij de opdrachten bij de drie modules, hoe vul de drie trainingsdagen in met oefeningen, hoe bereik je interactie tussen de deelnemers? Gezien de waardering van de cursisten (een 8,1 voor de pilot en een 8 voor de najaarseditie 2017) zijn we goed van start gegaan. Het team aan coaches heeft al veel geleerd, en blijft zich ontwikkelen. Oefeningen met interactieve werkvormen verzinnen en begeleiden blijft een leuke bezigheid.

Tweemaal per jaar

De komende jaren bieden we de groepscursus Leren Preserveren tweemaal per jaar aan. Duurzame toegankelijkheid moet op de agenda komen en blijven, en het leren erover en kennis delen hoort standaard onderdeel van de praktijk van erfgoedprofessionals te zijn. In ieder voorjaar en het najaar is er steeds plek voor ongeveer 14 cursisten. De inschrijving voor de voorjaarscursus van 2018 is geopend, en een tiental cursisten heeft zich op al aangemeld. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Laat het ons ook weten als je interesse hebt om het team aan coaches te komen versterken. In de loop van 2018 willen we de groep coaches verder uitbreiden.

Frans Neggers, Marcel Ras en Remco van Veenendaal

A project from Bhutan

Endangered Archives Blog - 12 december 2017 - 7:21pm
On 17 December 1907, Ugyen Wangchuk, the first Druk Gyalpo (Dragon King), was coronated and the Kingdom of Bhutan has marked this day ever since as its National Day. The British Library has some...

(From the Endangered Archives Blog: Lynda Barraclough on histories in peril)

Engelstalige documenten van het Nationaal Archief

Kennisplatform Preservation - 12 december 2017 - 3:30pm

Archiveren in het algemeen, en Digital Preservation in het bijzonder zijn internationale vakgebieden. Om die reden, en omdat we een aanvraag voor het Data Seal of Approval, tegenwoordig Core Trust Seal, voorbereiden, heeft het Nationaal Archief een aantal documenten laten vertalen. Informatie die hiervoor alleen in het Nederlands beschikbaar was, is nu toegankelijker voor een internationaal publiek. Op deze manier kunnen ook onze internationale collega's meer inzicht krijgen in hoe het Nationaal Archief (samen)werkt.

De Nederlandse originelen kunnen van tijd tot tijd (kleine) wijzigingen ondergaan (die niet altijd een update van de vertaling vereisen, omdat de geest van het document gelijkblijft). Vertaalde informatie kan net soms ook net een andere betekenisnuance lijken uit te drukken dan het origineel. Mede daarom bevatten de vertaalde documenten een 'disclaimer' die aangeeft dat bij twijfel over de interpretatie de inhoud van de Nederlandse versie leidend is.

Het betreft de volgende documenten, voorzien van de links naar de webpagina's waar ze gepubliceerd zijn:

Het beschikbaar hebben van deze Engelstalige informatie kwam bijvoorbeeld ook al goed van pas bij het adviseren van het Deense Nationale Archief bij de totstandkoming van hun nieuwe digitale strategie, bij het informeren van een Poolse archiefonderzoeker, bij het bijdragen aan de EU-voortgangsrapportage 2015-2017 over digitaal cultureel erfgoed, en bij de samenwerking in de Open Preservation Foundation.

Doe er ook uw voordeel mee.

 

Kennisplatform APIs organiseert eeste werkgroep

Forum Standaardisatie - 7 december 2017 - 12:09pm

Forum Standaardisatie is samen met Geonovum, Kamer van Koophandel, het Kadaster en VNG Realisatie het Kennisplatform APIs gestart. Dit Kennisplatform heeft als doel de Nederlandse overheid te assisteren bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van API's voor de ontsluiting van overheidsdata.

api-icon.png    

API’s (Application Programming Interfaces) hebben een steeds belangrijker rol op het Internet. Met behulp van een API kan je informatie makkelijker herbruikbaar maken voor programmeurs.  Een aantal aanbieders van open data bij de overheid, ontsluiten hun gegevens al met behulp van een API. Deze API’s leveren in veel gevallen een rechtstreekse “kopie” van de data, als een data-service, met alle complexiteiten van dien. Het Kennisplatform APIs wil API's beter bij de vraag aan laten sluiten, kennis over het toepassen van API's uitwisselen en de aanpak bij verschillende organisaties op elkaar afstemmen en waar nodig standaardiseren.

De eerste werkgroep autorisatie/authenticatie van het kennisplatform APIs vindt plaats op 11 december van 9:30 – 12:00 in Amersfoort. Deze werkgroep gaat aan de slag met het opstellen van een Nederlands profiel voor OAuth. De standaard OAuth (Open Authorization) is een open standaard voor autorisatie. Autorisatie is zowel een belangrijk onderwerp bij het toepassen van API's als in het algemeen bij data-uitwisseling.

Wilt u deelnemen aan de workshop, of op de hoogte gehouden worden van de resultaten? Ga dan naar: https://www.geonovum.nl/formulieren/aanmelden-voor-de-werkgroep-autorisatie-oauth-20.
In 2018 start een tweede werkgroep binnen het Kennisplatform APIs. Die werkgroep gaat zich richten op het afstemmen van vraag en aanbod van APIs.

Meer weten over API's? Kijk dan hier.

Event date donderdag, december 7, 2017

Conceptversie handreiking webarchivering (deel 1, publiekscommunicatie) nu beschikbaar

Kennisplatform Webarchivering - 6 december 2017 - 4:55pm

Graag delen wij de conceptversie handreiking webarchivering: deel 1, publiekscommunicatie. Afgelopen maanden hebben we met diverse partners hard gewerkt aan deze handreiking. Momenteel zetten we de puntjes op de i, maar we wilden al graag deze conceptversie via dit kennisplatform inzichtelijk maken.

We nodigen jullie van harte uit om via dit platform samen in discussie te gaan over dit concept. Het is nadrukkelijk een concept. We willen jullie dan ook vragen om inhoudelijke suggesties en wijzigingsvoorstellen nog even vast te houden. We hopen namelijk in januari de eerste officiële versie te presenteren. Die versie stellen we ook beschikbaar voor een openbare review. En dat is hét moment om de inhoudelijke suggesties en wijzigingsvoorstellen met ons te delen. Zodat  we concrete verbetervoorstellen op de definitieve versie van de handreiking tegelijk en gestructureerd kunnen verwerken.

Meer informatie over de review en planning daarvan volgt.

Na de openbare review gaan we aan de slag met de geleverde feedback. Ons streven is om eind maart de definitieve versie voor vaststelling aan de standaardisatieraad van het Nationaal Archief voor te leggen.

Het document is hier te vinden in de map Handreiking Webarchivering of via de onderstaande link.

Mochten jullie vragen hebben, dan horen we het graag.

 

Namens het  beheerteam kennisproducten van het Nationaal Archief,

Suzi Szabó

 

Link naar conceptversie handreiking webarchivering

 

IDCC18 - Workshop Registration is now open

Digital Curation Centre - 5 december 2017 - 12:22pm
We are pleased to announce that our exciting IDCC18 workshop programme is now open for registration. Workshops will be held on Monday 19 February and Thursday 22 February 2018.

Read more

Evenement e-depot door Content Strategy

Kennisplatform e-depot - 5 december 2017 - 12:06pm

Op 8 februari 2018 organiseert Content Strategy in Utrecht een evenement met best practices voor het aansluiten op een e-depot. Dit evenement is bedoeld voor medewerkers van de rijksoverheid, provincies en gemeenten die voornemens zijn om aan te sluiten op een e-depot of daar inmiddels mee zijn gestart.

Content Strategy heeft veel ervaring met alle aspecten van het aansluiten op een e-depot. We hebben succesvol een groot aantal organisaties begeleid bij de aansluiting op een e-depot. Samen met deze organisaties vertellen we u tijdens het evenement graag hoe uw e-depot project ook succesvol wordt.

Om 12.00 uur start het evenement en wordt u een lunch aangeboden. Rond 16.00 sluiten we af met een netwerkborrel.

Klik hier voor meer informatie en om een uitnodiging aan te vragen.

 

Workshop ‘toegankelijke en duurzame PDF’

Forum Standaardisatie - 22 november 2017 - 2:15pm

Workshop ‘toegankelijke en duurzame PDF’ is druk bezocht in het Jaarbeursgebouw te Utrecht.  De verwachtingen waren hoog na het toenemend aantal verzoeken om adoptie voor digitale toegankelijkheid te ondersteunen.  De toegankelijkheid geldt in het bijzonder voor (PDF) documenten die op overheidswebsites gepubliceerd worden.

Deelnemers kwamen vanuit alle lagen van de overheid, waaronder de Tweede Kamer, gemeenten (Alphen a/d Rijn, Amstelveen, Noordoostpolder, Vught, Winterswijk, Woerden), provincies (Limburg, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland), rijksoverheid (MinBZK, MinDef, MinEZ, MinVenJ), uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, Rijkswaterstaat, Kadaster, RDW, RVO, Algemene Rekenkamer, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Logius, PIANOo, ICTU) en een onderwijsinstelling (Windesheim).

Kristian Mul van Logius lichtte de wettelijke verplichtingen rondom overheidsinformatie toe. (foto)

Iacobien Riezebosch en Bram Duvigneau van Firm Ground gingen in op de technische aspecten van PDF en toegankelijkheid. (Foto)

Han Zuidweg van BFS liet in een practische sessie zien hoe je met bestaande kantoorsoftware toegankelijke PDF/a documenten produceert. ( Foto)

Peter van Grieken van Frozen Rockets beschreef hoe toegankelijkheid en bruikbaarheid ‘by design’ worden ingebouwd. ( Foto)

En Marc van de Graaf (MinAZ DPC) presenteerde de documentpublicatie policy van het platform rijksoverheid online (PRO), dat nu alleen nog documenten in open standaardformaten toelaat. ( Foto).

In 2018 onderneemt Forum Standaardisatie vervolgacties om te voldoen aan de groeiende vraag naar adoptieondersteuning op het gebied van digitale toegankelijkheid. De open source PDF crawler en analyser die dit jaar gebouwd is in beta versie, staat  online als documentcheck.org. Deze kunt u zelf uitproberen.

Event date donderdag, november 23, 2017

IDPD17: definitief programma bekend plus laatste plaatsen!

Kennisplatform Preservation - 21 november 2017 - 10:51am

Op 30 november vindt de eerste editie van de International Digital Preservation Day (IDPD) plaats. IDPD is een initiatief van de Digital Preservation Coalition en een groot aantal internationale partners, waaronder het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD.

Het kennisplatform Preservation organiseert samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD twee bijeenkomsten rondom IDPD. In de ochtend gaan we in op e-mailarchivering. Welke mails bewaren we? Welke metadata passen we toe? En hoe beschermen we de privacy? De middag staat in het teken van de essentiële kenmerken van digitale objecten. Deze kenmerken zijn van belang voor de authenticiteit van informatieobjecten en maken objecten langdurig toegankelijk.

Voor de ochtendbijeenkomst over e-mailarchivering is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je snel nog in via deze link. De middagbijeenkomst over essentële kenmerken zit al helemaal vol!

Het definitieve programma voor de IDPD is als volgt:

09.30 – 10.00u: Inloop

10:00 – 10:20u: Welkom en aftrap IDPD
Afke van Rijn (directeur Media & Creatieve Industrie OCW)
Marens Engelhard (voorzitter dagelijks bestuur NDE, directeur Nationaal Archief, algemeen rijksarchivaris)

10:20 – 11:00u: Keynote: Policy issues and dilemmas in email for archives and records management | James Lappin (Loughborough University)

11:00 – 11:20u: E-mailarchivering bij de Rijksoverheid | Robbert Jan Hageman (Nationaal Archief) en Jesper Harmes (Ministerie van BZK)

11:20 – 11:40u: E-mailarchivering bij het IISG | Robert Gillesse (IISG)

11:40 – 12:00u: E-mail, autoclassificatie en Machine Learning – een experiment | Mette van Essen (Nationaal Archief)

12:00 – 12:30u: Vragen en discussie

LUNCH

13:30 – 13:45u: Welkom | Marcel Ras (Netwerk Digitaal Erfgoed, NCDD)

13:45 – 14:00u: Essentiële kenmerken bij Beeld en Geluid | Annemieke de Jong

14:00 – 14:15u: Essentiële kenmerken bij het IISG | Robert Gillesse

14:15 – 14:30u: Essentiële kenmerken bij het Nationaal Archief | Remco van Veenendaal

14:30 – 14:45u: Essentiële kenmerken bij de Koninklijke Bibliotheek | Jeffrey van der Hoeven

14:45 – 15:00u: Pauze

15:00 – 16:00u: Bekendmaking Bit-List, internationale lijst van “bedreigde digitale objecten”

15:30 – 16:20u: Keynote: Significant properties in preservation solutions | Jon Tilbury (Preservica)

16:20 - 16:50u: Essentiële eigenschappen van uw collecties. Gesprek met de sprekers

16:50 – 17:00u: Afsluiting

17:00 – 17:30u: Borrel

Wet GDI wordt Wet digitale overheid

Forum Standaardisatie - 20 november 2017 - 8:54am

De naam van de - door het vorige kabinet voorbereide - Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) verandert in: Wet digitale overheid. De reden is dat deze naam beter past bij de ambities van het nieuwe kabinet op het vlak van de verdere digitalisering van het openbaar bestuur. Ook geeft het beter aan wat de reikwijdte en het doel is van de wet; het verbeteren van de digitale overheid door standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen, regels over informatieveiligheid en over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid. De planning is dat de Wet digitale overheid eind 2017 voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd. De wet bevat een grondslag om open standaarden te verplichten bij Algemene Maatregel van Bestuur.

Meer informatie over de wet vindt u op de website van Digitale Overheid.

Event date maandag, november 20, 2017

Leveranciers ondertekenen manifest open standaarden op ECP-jaarcongres

Forum Standaardisatie - 17 november 2017 - 4:25pm
'Paul Ridderhof 16nov17 (1831).jpg    

Voorzitter Nico Westpalm van Hoorn verwelkomde onderstaande leveranciers op het ECP-jaarcongres van 16 november jl., die toegevoegd worden aan de lijst van ondertekenaars die open standaarden uitdragen in hun dienstverlening. 

 • AFAS Software
 • eGem
 • Kopano
 • Netcreators BV
 • Open Web IT
 • OPEN.satisfaction B.V.

Zie ook https://www.forumstandaardisatie.nl/thema/open-standaarden-voor-leveranciers

Event date vrijdag, november 17, 2017

Keynote lecture by Professor Sabina Leonelli at IDCC 2018

Digital Curation Centre - 17 november 2017 - 12:16pm
Professor Sabina Leonelli will give keynote lecture on 20 February 2018.

Read more

An Abundance of Bulgarian Bagpipes

Endangered Archives Blog - 13 november 2017 - 9:40pm
I am sure that I am not the only one who, every-so-often, talks about work over the dinner table. The reason for my excitement was because of the new EAP website that, for the first time, allows for...

(From the Endangered Archives Blog: Lynda Barraclough on histories in peril)

Archive-It web archiving webinar

Kennisplatform Webarchivering - 13 november 2017 - 12:19pm

“Archive-It is the leading web archiving service for collecting and accessing cultural heritage on the web. We are part of the Internet Archive, a non-profit organisation, and are working with organisations around the world to help them archive the web. The Internet Archive has been web archiving for over 20 years, and we’ve been curating web collections with library institutions since 2008. Archive-It has been working with European partners for many years, but we are now hoping to reach out specifically to the archiving community within Europe.

The number of institutions archiving the web has steadily increased over the last decade, and we are seeing an increased interest from cultural institutions who are looking to capture our shared history on the web.

This month, Archive-It will be offering our informational webinar for those who are interested in learning more about our web archiving services in Europe. This webinar includes an overview of Archive-It, a discussion of how we can work with institutions, as well as a demonstration of the service. It lasts about 45 minutes, and gives the opportunity to ask any questions.”

Meer informatie en inschrijven vindt u op de website van Archive It.

Welke hyperlinks zitten er in je bestanden?

Kennisplatform Preservation - 8 november 2017 - 12:19pm

Welke hyper- en mailto-links zitten er in je digitale archief? Hoe krijg je ze eruit? Ross Spencer (Digital Preservation Analyst, Archives New Zealand) bouwde een "Hyperlink Extraction Tool" genaamd tikalinkextract op basis van Apache Tika.

Wanneer kan tikalinkextract nuttig voor je zijn? Een paar voorbeelden:

 • Als je niet weet of er links in je digitale archief zitten. Tikalinkextract helpt je aan een overzicht.
 • Als je niet weet hoeveel links er in je digitale archief zitten. Hoe meer links, hoe lastiger het kan zijn om het archief in goede, geordende en toegankelijke staat te houden.
 • Als je niet weet waar de links naar verwijzen. Uit de uitvoer van tikalinkextract kun je opmaken welke links naar interne informatie verwijzen, en waar ze naar externe bronnen verwijzen. Hoe houd je de interne links (binnen een DMS of RMA) werkend? Hoe belangrijk zijn de externe bronnen voor bijvoorbeeld de besluitvorming in een proces, en hoe zeker weet je dat die externe bronnen altijd beschikbaar blijven voor het reproduceren van die besluitvorming?
 • Als je wilt weten of er 'dode links' in je archief zitten. Van de links die tikalinkextract vindt, kun je (automatisch) laten controleren of ze 'dood' of 'levend' zijn. Hoe meer dode links, hoe groter de kans dat bijvoorbeeld een besluitvormingsproces niet meer te reproduceren is.

Ross schreef een blog over zijn werk aan tikalinkextract op de website van de Open Preservation Foundation. De huidige versie van de software is 0.0.2. Houd er dus rekening mee dat het nog geen productiesoftware is. De software staat op github, dus help Ross gerust bij het verbeteren van de software. Ook als je geen programmeur bent, kun je helpen door je testresultaten door te geven.

EAP Call for Applications - The Clock is Ticking

Endangered Archives Blog - 31 oktober 2017 - 5:03pm
It’s that time of year again. In London the nights are getting longer, the weather is more unpredictable, and we have a new office on the fifth floor of the Library with a stunning view of the ribbed...

(From the Endangered Archives Blog: Lynda Barraclough on histories in peril)

Programma kennisbijeenkomst IDPD 30 november bekend!

Kennisplatform Preservation - 30 oktober 2017 - 1:47pm

Op 30 november vindt de eerste editie van de International Digital Preservation Day(IDPD) plaats. IDPD is een initiatief van de Digital Preservation Coalition en een groot aantal internationale partners waaronder het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD. Samen vieren we wat we al bereikt hebben om ons maatschappelijke digitale geheugen veilig te stellen. En we zetten in op nog meer bewustzijn en betrokkenheid voor de toekomst!

Samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD organiseert kennisplatform Preservation twee bijeenkomsten rondom IDPD. In de ochtend gaan we in op e-mailarchivering. Welke mails bewaren we? Welke metadata passen we toe? En hoe beschermen we de privacy? De middag staat in het teken van de essentiële kenmerken van digitale objecten. Deze kenmerken zijn van belang voor de authenticiteit van objecten en maken objecten langdurig toegankelijk. 

Het programma voor beide bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

Ochtendprogramma: e-mailarchivering

09.30 – 10.00

Inloop

 

10:00 - 10:20

Welkom en aftrap IDPD

Dr. Afke van Rijn (directeur Media & Creatieve Industrie)

Marens Engelhard (Directeur Nationaal Archief, Algemeen Rijksarchivaris, voorzitter Dagelijks Bestuur NDE)

10:20 - 11:00

Policy issues and dilemmas in email for archives and records management

James Lappin (Loughborough University)

11:00 – 11:20

e-mailarchivering bij de Rijksoverheid

Robert-Jan Hageman en Jesper Harmes

11:20 – 11:40

e-mail archivering bij het IISG

Robert Gillesse (IISG)

11:40 – 12:00

E-mail, autoclassificatie en Machine Learning – een experiment

Mette van Essen (Nationaal Archief)

12:00 – 12:30

Vragen en discussie

 

 

Lunch en overgang naar middagprogramma

 

Middagprogramma: Essentiële kenmerken van digitale objecten

13:30 – 13:40

Welkom

Marcel Ras

13:45 - 14:00

Essentiële kenmerken bij Beeld en Geluid

Annemieke de Jong

14:00 – 14:15

Essentiële kenmerken bij het IISG

Robert Gillesse

14:15 – 14:30

Essentiële kenmerken bij het NA

Remco van Veenendaal

14:30 – 14:45

Essentiële kenmerken bij de KB

Jeffrey van der Hoeven

14:45 – 15:00

PAUZE

 

15:00 – 16:00

Essentiële kenmerken in je eigen organisatie

workshop

16:00 – 16:50

Significant properties in preservation solutions

Jon Tilbury (Preservica)

16:50 -17:00

afsluiting

Marcel

17:00 – 17:30

borrel

 

Locatie is het Ministerie van OCW in Den Haag, Rijnstraat 50 (Hoftoren), vlakbij station Den Haag CS.

 

Kom jij ook? Aanmelden is kostenloos en kan via deze link.

 

Workshop Toegankelijke PDF

Forum Standaardisatie - 27 oktober 2017 - 3:55pm

Donderdag 23 november organiseert het Bureau Forum Standaardisatie een workshop over het produceren en publiceren van toegankelijke PDF in het Jaarbeursgebouw in Utrecht (naast Centraal Station).

Waarom deze workshop?

De overheid produceert veel informatie in PDF formaat voor burgers, bedrijven en zichzelf. Deze PDF bestanden moeten voldoen aan wettelijke eisen van toegankelijkheid, duurzaamheid en herbruikbaarheid. Overheidsorganisaties willen graag aan deze eisen te voldoen, maar dit is niet altijd eenvoudig met de bestaande processen en systemen.

De workshop gaat in op het publiceren van duurzaam toegankelijke PDF/A documenten met de bestaande kantoorsoftware en beschikbare ICT tools. Ook zullen aandachtspunten voor het (door)ontwikkelen of aanschaffen van documentproductiesystemen worden besproken. Ook zal er gekeken worden naar de toegankelijkheid? 'by design' en de alternatieven voor PDF in een 'born-digital' toekomst.

Voor wie is de workshop?

De workshop richt zich op documentmanagers, documentbeheerders, documentatiespecialisten, ICT-projectmanagers en andere geïnteresseerden van Gemeenten, Provincies, Rijksoverheid en ZBOs. Ook geïnteresseerden uit andere overheden en organisaties met een publieke taak (bijvoorbeeld onderwijs, zorg en nutsbedrijven) zijn van harte welkom. De workshop heeft een praktisch karakter en stimuleert u om te netwerken en kennis te delen.

Deelname aan de workshop is gratis.

Programma Tijd Onderwerp Organisatie Spreker 12:30 Ontvangst met broodjes     13:00 Welkom en opening Forum Standaardisatie Han Zuidweg 13:10 Overheidsinformatie en wettelijke eisen Logius Kristian Mul 13:40 Wat u over PDF moet weten Firm Ground Iacobien Riezebosch 14:10 PDF- audit, grip en strategie Firm Ground Bram Duvigneau 14:40 Thee, koffie en fris     15:00 PDF/A-1a produceren en publiceren Forum Standaardisatie Han Zuidweg 15:30 Toegankelijkheid by design Frozen Rockets Peter van Grieken 16:00 Platform Rijksoverheid Online MinAZ DPC Marc van de Graaf 16:30 Conclusies, afsluiting Forum Standaardisatie Han Zuidweg 16:40 Borrel    

 

Event date maandag, oktober 30, 2017

Datum: donderdag 23 november 2017, aanvang om 12:30 uur

Locatie: Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw (naast Utrecht CS)

Aanmelden kan bij Han Zuidweg (han.zuidweg@forumstandaardisatie.nl) van het Bureau Forum Standaardisatie, of telefonisch: 070-8887776.

Als u zich aanmeldt, geef dan graag aan of u gebruik maakt van de lunch en/of de borrel. Het maximum aantal plaatsen is 80, wij verzoeken u daarom vrijblijvende aanmeldingen te vermijden.

Pagina's

Abonneren op Informatiebeheer aggregator - Voortbestaan