U bent hier

Forum Standaardisatie

Abonneren op feed Forum Standaardisatie
Bijgewerkt: 2 uur 15 min geleden

Kennisplatform APIs organiseert eeste werkgroep

7 december 2017 - 12:09pm

Forum Standaardisatie is samen met Geonovum, Kamer van Koophandel, het Kadaster en VNG Realisatie het Kennisplatform APIs gestart. Dit Kennisplatform heeft als doel de Nederlandse overheid te assisteren bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van API's voor de ontsluiting van overheidsdata.

api-icon.png    

API’s (Application Programming Interfaces) hebben een steeds belangrijker rol op het Internet. Met behulp van een API kan je informatie makkelijker herbruikbaar maken voor programmeurs.  Een aantal aanbieders van open data bij de overheid, ontsluiten hun gegevens al met behulp van een API. Deze API’s leveren in veel gevallen een rechtstreekse “kopie” van de data, als een data-service, met alle complexiteiten van dien. Het Kennisplatform APIs wil API's beter bij de vraag aan laten sluiten, kennis over het toepassen van API's uitwisselen en de aanpak bij verschillende organisaties op elkaar afstemmen en waar nodig standaardiseren.

De eerste werkgroep autorisatie/authenticatie van het kennisplatform APIs vindt plaats op 11 december van 9:30 – 12:00 in Amersfoort. Deze werkgroep gaat aan de slag met het opstellen van een Nederlands profiel voor OAuth. De standaard OAuth (Open Authorization) is een open standaard voor autorisatie. Autorisatie is zowel een belangrijk onderwerp bij het toepassen van API's als in het algemeen bij data-uitwisseling.

Wilt u deelnemen aan de workshop, of op de hoogte gehouden worden van de resultaten? Ga dan naar: https://www.geonovum.nl/formulieren/aanmelden-voor-de-werkgroep-autorisatie-oauth-20.
In 2018 start een tweede werkgroep binnen het Kennisplatform APIs. Die werkgroep gaat zich richten op het afstemmen van vraag en aanbod van APIs.

Meer weten over API's? Kijk dan hier.

Event date donderdag, december 7, 2017

Workshop ‘toegankelijke en duurzame PDF’

22 november 2017 - 2:15pm

Workshop ‘toegankelijke en duurzame PDF’ is druk bezocht in het Jaarbeursgebouw te Utrecht.  De verwachtingen waren hoog na het toenemend aantal verzoeken om adoptie voor digitale toegankelijkheid te ondersteunen.  De toegankelijkheid geldt in het bijzonder voor (PDF) documenten die op overheidswebsites gepubliceerd worden.

Deelnemers kwamen vanuit alle lagen van de overheid, waaronder de Tweede Kamer, gemeenten (Alphen a/d Rijn, Amstelveen, Noordoostpolder, Vught, Winterswijk, Woerden), provincies (Limburg, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland), rijksoverheid (MinBZK, MinDef, MinEZ, MinVenJ), uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, Rijkswaterstaat, Kadaster, RDW, RVO, Algemene Rekenkamer, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Logius, PIANOo, ICTU) en een onderwijsinstelling (Windesheim).

Kristian Mul van Logius lichtte de wettelijke verplichtingen rondom overheidsinformatie toe. (foto)

Iacobien Riezebosch en Bram Duvigneau van Firm Ground gingen in op de technische aspecten van PDF en toegankelijkheid. (Foto)

Han Zuidweg van BFS liet in een practische sessie zien hoe je met bestaande kantoorsoftware toegankelijke PDF/a documenten produceert. ( Foto)

Peter van Grieken van Frozen Rockets beschreef hoe toegankelijkheid en bruikbaarheid ‘by design’ worden ingebouwd. ( Foto)

En Marc van de Graaf (MinAZ DPC) presenteerde de documentpublicatie policy van het platform rijksoverheid online (PRO), dat nu alleen nog documenten in open standaardformaten toelaat. ( Foto).

In 2018 onderneemt Forum Standaardisatie vervolgacties om te voldoen aan de groeiende vraag naar adoptieondersteuning op het gebied van digitale toegankelijkheid. De open source PDF crawler en analyser die dit jaar gebouwd is in beta versie, staat  online als documentcheck.org. Deze kunt u zelf uitproberen.

Event date donderdag, november 23, 2017

Wet GDI wordt Wet digitale overheid

20 november 2017 - 8:54am

De naam van de - door het vorige kabinet voorbereide - Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) verandert in: Wet digitale overheid. De reden is dat deze naam beter past bij de ambities van het nieuwe kabinet op het vlak van de verdere digitalisering van het openbaar bestuur. Ook geeft het beter aan wat de reikwijdte en het doel is van de wet; het verbeteren van de digitale overheid door standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen, regels over informatieveiligheid en over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid. De planning is dat de Wet digitale overheid eind 2017 voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd. De wet bevat een grondslag om open standaarden te verplichten bij Algemene Maatregel van Bestuur.

Meer informatie over de wet vindt u op de website van Digitale Overheid.

Event date maandag, november 20, 2017

Leveranciers ondertekenen manifest open standaarden op ECP-jaarcongres

17 november 2017 - 4:25pm
'Paul Ridderhof 16nov17 (1831).jpg    

Voorzitter Nico Westpalm van Hoorn verwelkomde onderstaande leveranciers op het ECP-jaarcongres van 16 november jl., die toegevoegd worden aan de lijst van ondertekenaars die open standaarden uitdragen in hun dienstverlening. 

 • AFAS Software
 • eGem
 • Kopano
 • Netcreators BV
 • Open Web IT
 • OPEN.satisfaction B.V.

Zie ook https://www.forumstandaardisatie.nl/thema/open-standaarden-voor-leveranciers

Event date vrijdag, november 17, 2017

Workshop Toegankelijke PDF

27 oktober 2017 - 3:55pm

Donderdag 23 november organiseert het Bureau Forum Standaardisatie een workshop over het produceren en publiceren van toegankelijke PDF in het Jaarbeursgebouw in Utrecht (naast Centraal Station).

Waarom deze workshop?

De overheid produceert veel informatie in PDF formaat voor burgers, bedrijven en zichzelf. Deze PDF bestanden moeten voldoen aan wettelijke eisen van toegankelijkheid, duurzaamheid en herbruikbaarheid. Overheidsorganisaties willen graag aan deze eisen te voldoen, maar dit is niet altijd eenvoudig met de bestaande processen en systemen.

De workshop gaat in op het publiceren van duurzaam toegankelijke PDF/A documenten met de bestaande kantoorsoftware en beschikbare ICT tools. Ook zullen aandachtspunten voor het (door)ontwikkelen of aanschaffen van documentproductiesystemen worden besproken. Ook zal er gekeken worden naar de toegankelijkheid? 'by design' en de alternatieven voor PDF in een 'born-digital' toekomst.

Voor wie is de workshop?

De workshop richt zich op documentmanagers, documentbeheerders, documentatiespecialisten, ICT-projectmanagers en andere geïnteresseerden van Gemeenten, Provincies, Rijksoverheid en ZBOs. Ook geïnteresseerden uit andere overheden en organisaties met een publieke taak (bijvoorbeeld onderwijs, zorg en nutsbedrijven) zijn van harte welkom. De workshop heeft een praktisch karakter en stimuleert u om te netwerken en kennis te delen.

Deelname aan de workshop is gratis.

Programma Tijd Onderwerp Organisatie Spreker 12:30 Ontvangst met broodjes     13:00 Welkom en opening Forum Standaardisatie Han Zuidweg 13:10 Overheidsinformatie en wettelijke eisen Logius Kristian Mul 13:40 Wat u over PDF moet weten Firm Ground Iacobien Riezebosch 14:10 PDF- audit, grip en strategie Firm Ground Bram Duvigneau 14:40 Thee, koffie en fris     15:00 PDF/A-1a produceren en publiceren Forum Standaardisatie Han Zuidweg 15:30 Toegankelijkheid by design Frozen Rockets Peter van Grieken 16:00 Platform Rijksoverheid Online MinAZ DPC Marc van de Graaf 16:30 Conclusies, afsluiting Forum Standaardisatie Han Zuidweg 16:40 Borrel    

 

Event date maandag, oktober 30, 2017

Datum: donderdag 23 november 2017, aanvang om 12:30 uur

Locatie: Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw (naast Utrecht CS)

Aanmelden kan bij Han Zuidweg (han.zuidweg@forumstandaardisatie.nl) van het Bureau Forum Standaardisatie, of telefonisch: 070-8887776.

Als u zich aanmeldt, geef dan graag aan of u gebruik maakt van de lunch en/of de borrel. Het maximum aantal plaatsen is 80, wij verzoeken u daarom vrijblijvende aanmeldingen te vermijden.

Assurance levels for digital service provision - A guide for government organisations

26 oktober 2017 - 5:51pm

The government is committed on a large scale to digital service provision for citizens and businesses. The objective is to achieve a reduction in administrative burdens, better service provision and a more efficient government.

When offering digital services, an important question is how reliable and confidential the electronic information exchange should be. How to choose an appropriate assurance level for your service?
Governmental organisations need to be a trustworthy partners and have to deal with all kinds of administrative laws, including the GDPR (EU General Data Protection Regulation).
That’s why the Dutch Standardization Forum published a guide: ‘Assurance levels for digital service provision’. The guide assists government organisations in making concise and transparent choices regarding the assurance level of their digital services. The eIdas regulation for digital identification and trust services (which entered into force 1 July 2016) served as a startingpoint for this version of the guide.

Recently the English version was published, you can find it here.

Assurance levels for digital service provision.jpg     

 

 

Event date donderdag, oktober 26, 2017

Mail spoofing voorkomen

24 oktober 2017 - 2:05pm

Er is naar aanleiding van het nieuws over de slechte beveiliging van de e-mailsystemen van de Tweede Kamer veel te doen over mail spoofing.
Buitenstaanders konden zich relatief gemakkelijk voordoen als Kamerleden.
Dit fenomeen staat bekend als e-mail spoofing. Een goed ingestelde e-maildienst controleert normaal of de afzender ook de daadwerkelijke afzender is, maar dat deed de Tweede Kamer niet. In de het webdomein van de Tweede Kamer ontbrak een instelling die e-mail spoofing voorkomt.
Hierdoor was het mogelijk om namens bijvoorbeeld m.rutte@tweedekamer.nl een mail te sturen naar andere Tweede Kamerleden.

Mail spoofing voorkomen?
Check onderstaande stappen:

1. Check je maildomein via https://Internet.nl

2. Leer van facsheet @ncsc_nl: https://www.ncsc.nl/actueel/factsheets/factsheet-bescherm-domeinnamen-tegen-phishing.html

3. DMARC+DKIM+SPF zijn verplicht voor overheden: https://digitaleoverheid.pleio.nl/file/download/53285162

adoptie per standaard.jpg Adoptiegraad van de individuele standaarden over alle getoetste domeinen.

 

Event date dinsdag, oktober 24, 2017

Meld nieuwe standaarden aan voor 23 oktober

16 oktober 2017 - 5:03pm

Heeft u input voor de "pas toe of leg uit" lijst, of de lijst aanbevolen standaarden? Als u voor 23 oktober deze standaarden aanmeldt, kan het Forum Standaardisatie deze in december in procedure nemen.
Het Nationaal Beraad kan dan in het voorjaar kan beslissen over een eventuele plaatsing op de lijst. 

Dus als u een voorstel heeft over een nieuwe standaard voor op de lijsten, meld deze dan uiterlijk maandag 23 oktober aan!
Hetzelfde geldt voor het aanmelden van wijzigingen of verwijdering van standaarden op de lijst.

Informatie voor het aanmelden van standaarden vindt u op https://www.forumstandaardisatie.nl/content/toetsen-van-standaarden

consultatie

 

Event date maandag, oktober 16, 2017

Happy World Standards Day 2017!

11 oktober 2017 - 5:30pm
Happy World Standards day 2017!.jpg    

 

Event date zaterdag, oktober 14, 2017

Happy World Standards Day 2017!

 

 

Video Open ICT Standards wins Silver Cannes Corporate Award

9 oktober 2017 - 9:56am
Cannes Award.jpg

The informative video of the Dutch Standardisation Forum on the use of open ICT Standards was awarded Silver during the 2017 Cannes Corporate Media & TV Awards. The video explains the essence of open standards and its relevance for users of all forms of digital communication. It was produced by bureau BroekhuizenWirtz on request of the Forum to provide viewers an easy understandable background story on the subject. It is the task of the Forum to promote interoperability within and by the Dutch government. You can watch the video here: https://vimeo.com/168315723

Event date maandag, oktober 9, 2017

Video Open Standaarden wint Zilveren Cannes Corporate Award

29 september 2017 - 7:27pm
Cannes Award.jpg

De video van Forum Standaardisatie over het gebruik van open standaarden heeft een zilveren Corporate Media & TV Award gewonnen op het befaamde internationale Festival van Cannes! De video maakt op leuke en herkenbare wijze duidelijk waar wat open standaarden nou eigenlijk zijn en waarom open standaarden voor iedereen belangrijk zijn.

De boodschap is eenvoudig: voor digitale communicatie heb je open standaarden nodig. Iedereen gebruikt ze. Het internet is er mee gebouwd en ze zijn onmisbaar in mobiele communicatie. Ook allerlei specialistische groepen gebruiken speciale open standaarden om met zo veel mogelijk partijen gemakkelijk informatie uit te kunnen wisselen. De bouw, afval- en watersector zijn mooie voorbeelden daarvan. Open standaarden kunnen door iedereen gebruikt worden en voorkomen dat je afhankelijk wordt van één leverancier (van software of systemen). De Nederlandse overheid promoot daarom het gebruik van open standaarden en past ze zelf op grote schaal toe.

Het Forum Standaardisatie heeft binnen de overheid de opdracht om interoperabiliteit te bevorderen. Interoperabiliteit betekent dat je digitaal informatie kunt delen en uitwisselen.
Open standaarden spelen daarbij een hoofdrol, zeker als het betrouwbaar en veilig moet. Het Forum Standaardisatie gaf de opdracht voor het winnende filmpje en het lukte het Bureau BroekhuizenWirtz om er een voor iedereen herkenbaar verhaal over te maken.

Bekijk onze winnende video hier: https://vimeo.com/168363669
Voor de andere winnaars van de Corporate Media & TV Awards, kijk hier.

Cannes video.jpg     

 

 

Event date vrijdag, september 29, 2017

Blog Gerben Klein Baltink over nieuw ontworpen Internet.nl testwebsite

7 augustus 2017 - 5:08pm

In juli lanceerde Platform Internetstandaarden de nieuw ontworpen Internet.nl-testwebsite. De uitgebreide uitleg op de verbeterde testwebsite geeft gebruikers meer ondersteuning om aan moderne internetstandaarden te voldoen.

Gerben Klein Baltink, voorzitter van Platform Internetstandaarden schreef hier een blog over voor CircleID.

Lees de hele blog hier.

blog gerben CircleID.jpg

 

Event date maandag, augustus 7, 2017

Forum Standaardisatie start openbare consultatie over open standaarden

1 augustus 2017 - 3:03pm

Het Forum Standaardisatie start op 1 augustus 2017 een openbare consultatie over open standaarden. De openbare consultaties bieden een mogelijkheid voor geïnteresseerden om mee te praten over de standaarden die het Forum Standaardisatie op de lijst open standaarden plaatst en de manier waarop hun toepassingsgebied beschreven wordt.

consultatie     

 

Afgelopen periode zijn standaarden getoetst voor verplicht (‘pas toe of leg uit’) of aanbevolen gebruik door overheden.
De huidige consultatie betreft verschillende adviezen aan het Forum Standaardisatie, namelijk:

 • Het advies om de standaarden STIX en TAXII op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen;
 • Het advies om de standaarden OData en NLRS op de lijst aanbevolen standaarden te plaatsen;
 • Het advies om de standaard OAI-PMH 1.0 van de ‘pas toe of leg uit’ lijst naar de lijst aanbevolen standaarden te verplaatsen;
 • Het advies om de standaard Dimensions van de ‘pas toe of leg uit’ lijst te verwijderen;
 • En het advies om de beschrijvingen van de toepassingsgebieden van XBRL, OAI-PMH, SPF, DKIM, DMARC, DNNSEC, TLS, HTTPS en HSTS aan te passen.

Voor meer informatie en inhoudelijke details over deze openbare consultatie klik hier.

Tot en met woensdag 13 september 2017 kunt u reageren door uw commentaar te sturen naar info@forumstandaardisatie.nl. Het commentaar wordt teruggekoppeld aan de experts die het advies samenstelden en wordt samen met het advies aangeboden aan de leden van het Forum Standaardisatie.

Event date dinsdag, augustus 1, 2017

Lancering regelhulp betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening

25 juli 2017 - 10:54am
Kaft2.jpg

De overheid zet grootschalig in op digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Dit dient betrouwbaar en veilig te gebeuren. Hiervoor is het belangrijk dat overheden met voldoende betrouwbaarheid kunnen vaststellen wie er van de diensten gebruik maakt. Hierbij helpen authenticatiemiddelen, en deze middelen zijn er met verschillende niveaus van betrouwbaarheid. Om overheden bij dit proces te helpen lanceren Forum Standaardisatie en de RVO vandaag de regelhulp: ‘Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening’. 

Welk betrouwbaarheidsniveau gebruik je in welke situatie?
Dat is de vraag die deze regelhulp beantwoord. Het helpt overheden om een eenduidige, efficiënte en bewuste keuze te maken voor de betrouwbaarheidsniveaus van digitale overheidsdiensten. Het benodigde betrouwbaarheidsniveau verschilt per dienst, daarom is het van belang de regelhulp voor uw individuele diensten te doorlopen.

De regelhulp maakt gebruik van het classificatiemodel van de handreiking Betrouwbaarheidniveaus voor digitale dienstverlening.  Deze handreiking is in november 2016 door het Forum Standaardisatie gelanceerd en gebruikt de Verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (eIDAS) als basis. De regelhulp geeft het passende eIDAS betrouwbaarheidsniveau aan: Laag, substantieel of hoog. Dit wordt bepaald aan de hand van een zestal vragen over het type gegevens dat via de dienst wordt uitgewisseld, en een inschatting van de kans op misbruik van de dienst en het effect daarvan.

Betrouwbaarheidsniveaus

Regelhulpen van de RVO
De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt verschillende regelhulpen aan. Dit zijn handige instrumenten om wegwijs te raken in complexe wet- en regelgeving van de overheid. De regelhulpen worden veelal ingezet als middel om de administratieve lasten van ondernemers te beperken. Met de regelhulp ‘Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening’  wordt het instrument voor het eerst  ingezet voor overheden zelf.

De online regelhulp: ‘Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening’ vindt u hier. Meer informatie vindt u op de website van het Forum Standaardisatie en de RVO.

Authenticatie HB.jpg

 

Event date dinsdag, juli 25, 2017

Verbeterde Internet.nl-test voor moderne Internetstandaarden

17 juli 2017 - 3:14pm

Vandaag lanceert Platform Internetstandaarden de nieuw ontworpen Internet.nl-testwebsite. De uitgebreide uitleg op de verbeterde testwebsite geeft gebruikers meer ondersteuning om aan moderne internetstandaarden te voldoen. Het herontwerp maakt de website beter toegankelijk op mobiele apparaten en voor gebruikers met een beperking.

"Sinds de eerste lancering in april 2015 zijn er meer dan 300.000 testen uitgevoerd op Internet.nl. Meer dan 50% van de opnieuw geteste websites laten verbeteringen zien. We hopen dat de nieuwe, verbeterde versie van Internet.nl bezoekers nog beter zal ondersteunen bij het testen, eisen en toepassen van moderne, veilige Internetstandaarden", aldus Gerben Klein Baltink, voorzitter van Platform Internetstandaarden.

Internet.nl helpt gebruikers om te testen of hun internet up-to-date is. Gebruiken jouw website, e-mail en internetverbinding wel moderne, betrouwbare Internetstandaarden? En, als dat niet zo is, wat kun je daar aan doen?

Internet.nl is een initiatief van Platform Internetstandaarden dat de adoptie van moderne Internetstandaarden, zoals IPv6, DNSSEC, HTTPS, DMARC, STARTTLS en DANE, stimuleert. In het platform werken de volgende partijen uit de internetgemeenschap en Nederlandse overheid samen: DHPA, ECP, Forum Standaardisatie, Internet Society internationaal, Internet Society Nederland, ISPConnect, Ministerie van Economische Zaken, NCSC, NLnet, NLnet Labs, RIPE NCC, SIDN en SURFnet.

Open Netlabs / NLnet Labs is verantwoordelijk voor de technische realisatie van de Internet.nl-website. Het herontwerp is ontwikkeld door WBVB en 200OK.

---------------------------------------------------------------------------------
Release notes (Engels)

•Web redesing features:
•Site is more easily accessible by users with disabilities;
•Site is designed to be accessed by mobile devices;
•Tests' details reworked:
•Grouped under sections;
•Test explanation for every test;
•Compact technical details for all servers in a test.

•Link to rerun the same test from the results' page;
•Aside boxes in the results' page:
•Immediately run suggested tests or start new tests;
•Follow links to suggested test websites for further testing.

•New: We require at least 2 IPv6-enabled nameservers for full score on the IPv6 test.
•Bugfixes:
•Partial IPv6 connectivity was falsely reported as good result (only visually, the score was correct);
•Multiple SPF records were not resulting in error.

 

Event date maandag, juli 17, 2017

Consultatie wet GDI

14 juli 2017 - 3:10pm

Op 22 december 2016 is het voorontwerp van het wetsvoorstel generieke digitale infrastructuur (GDI) gepubliceerd om burgers, bedrijven en (semi)overheden te informeren en de mogelijkheid te bieden om op de inhoud te reageren. De ontwerpwet GDI is tot 31 maart jl. in consultatie geweest en heeft vele reacties opgeleverd.

Open Standaarden
Het op grond van de Wet GDI kunnen verplichten tot het gebruik van standaarden wordt over het algemeen toegejuicht. In enkele reacties wordt verzocht om de gehele ‘pas toe of leg uit’-lijst wettelijk te verplichten en een sanctiebepaling op te nemen. Over het algemeen vragen overheidorganisaties om maatwerk en aandacht voor de implementatiekosten. In dat licht wordt verzocht uitvoeringstesten te laten uitvoeren op de concept-lagere regelgeving.

De voorbereiding van de lagere regelgeving, die de toepassing van bepaalde standaarden zal verplichten, wordt voortgezet. Maatwerk wordt toegepast door per te verplichten standaard een passend organisatorisch- en functioneel toepassingsgebied vast te stellen in lagere regelgeving. Wanneer de desbetreffende concept-algemene maatregel van bestuur gereed is, zal deze ter consultatie gepubliceerd worden. Met behulp van de reacties wordt vervolgens in de algemene maatregel van bestuur bepaald voor welke organisaties – en in welke situaties de toepassing van de betreffende standaard verplicht is.

Consultatie wet GDI
Na het zomerreces organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bijeenkomst voor de afzenders van de consultatiereacties en andere belangstellenden om de wetsbepaling over standaarden nader toe te lichten, waarbij ruimte zal zijn om in te gaan op individuele vragen en vooruit kan worden gekeken naar de volgende stappen. Het Forum Standaardisatie zal deze bijeenkomst faciliteren.

Komende week volgt een aanmeldformulier op deze pagina voor de bijeenkomst.
Mocht u voor die tijd vragen hebben, of alvast uw aanmelding wilt doorgeven, mail dan naar info@forumstandaardisatie.nl.

Event date vrijdag, juli 14, 2017

Forumlid Gerard Hartsink benadrukt het belang van internationale standaarden in Publiek Denken

22 juni 2017 - 5:14pm

Bestuurders dienen zich te realiseren, aldus Hartsink, dat standaardisaties gericht zijn op businessprocessen en dat die processen voor een groot deel sterk internationaal zijn

Lees het hele artikel op: https://publiekdenken.nl/partners/forum-standaardisatie/

Event date donderdag, juni 22, 2017

Wij zoeken experts!

19 juni 2017 - 3:31pm

Het Forum Standaardisatie nodigt experts uit die kunnen helpen met het toetsen van standaarden die nieuw zijn aangemeld voor de lijst open standaarden.  Het gaat om de volgende standaarden:

 • STIX en TAXII: standaarden voor het uitwisselen van dreigingsinformatie van cyberaanvallen.
 • COINS 2.0, NLCS (Nederlandse CAD Standaard), NLRS (Nederlandse Revit Standaard): ICT standaarden voor de bouw, gerelateerd aan het BIM (bouw informatie management).

Daarnaast nodigen wij experts uit die kunnen helpen met het toetsen van de toepassingsgebieden van de Internet veiligheidstandaarden DNSSEC, TLS, HTTPS/HSTS, SPF en DKIM.

Als expert neemt u deel in een expertbijeenkomst en draagt u bij aan de tot stand koming van het expertrapport voor de betreffende standaard.  De data en locaties van de expertbijeenkomsten zijn:

 • STIX-TAXII: dinsdag 4 juli 13:30-17:30 Den Haag
 • COINS: maandag 3 juli 13:30-17:30 Den Haag
 • NLCS: dinsdag 4 juli 13:30-17:30 Den Haag
 • NLRS: telefonisch
 • Toepassingsgebieden DNSSEC, TLS, HTTPS/HSTS, SPF en DKIM: donderdag 6 juli 9:30-12:30 Den Haag

Als u als expert wilt deelnemen in één van de expertbijeenkomsten kunt u contact opnemen met het Bureau Forum Standaardisatie (han.zuidweg@forumstandaardisatie.nl of 070-8887776).

Let op: u ontvangt geen vergoeding voor de deelname als expert. Aanmelding als expert geeft geen garantie u ook kan deelnemen in de expertbijeenkomst.

 

 

Event date maandag, juni 19, 2017

Vergaderset Forum Standaardisatie 14 juni 2017 beschikbaar

12 juni 2017 - 2:39pm

De agenda en bijbehorende stukken voor de Forumvergadering van 14 juni zijn beschikbaar via de site.
U kunt deze hier lezen en downloaden.

Hulp nodig bij het vinden van een (vergader)stuk? Neem contact met ons op via info@forumstandaardisatie.nl.

 

Event date maandag, juni 12, 2017

Lancering online magazine Meting Informatieveiligheidstandaarden Begin 2017

1 juni 2017 - 4:45pm

Halfjaarlijks doet het Forum Standaardisatie een meting van de implementatie van Informatieveiligheidstandaarden bij overheidsorganisaties. Vandaag presenteert Forum Standaardisatie de Meting Informatieveiligheidstandaarden Begin 2017 als online magazine. Voor de meting worden ruim 550 domeinen van overheidswebsites getest, wie scoort het beste? Zijn het de gemeenten, waterschappen, provincies, uitvoerders of het Rijk? Wat zijn Informatieveiligheidstandaarden precies en waarom worden ze gebruikt? Maar ook: wat zijn de verwachtingen voor komend jaar? U leest het in het magazine! Inhoudelijk verzorgen Larissa Zegveld, directeur van KING en Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter van Forum Standaardisatie de aftrap van het magazine. Bekijk het magazine hier.

IVMeting01.jpg    

Sinds 2015 biedt het Platform Internet Standaarden de mogelijkheid om via de website internet.nl domeinen te toetsten op het gebruik van internet- en veiligheidstandaarden die op de ‘pas toe of leg uit’ lijst van Forum Standaardisatie staan. In datzelfde jaar is Forum Standaardisatie gestart met een halfjaarlijkse meting van overheidsdomeinen op het voldoen aan deze standaarden. Die metingen hebben ertoe geleid dat het Nationaal Beraad in februari 2016 de ambitie uitsprak deze standaarden versneld te willen adopteren. Dit betekent concreet dat voor deze standaarden niet het tempo van ‘pas-toe-of-leg-uit’ wordt gevolgd (i.e. wachten op een volgend investeringmoment en dan de strandaarden implementeren) maar dat actief wordt ingezet op implementatie van de standaarden op de korte termijn.

Uit de meting informatieveiligheidstandaarden begin 2017 blijkt dat de adoptie van de IV standaarden gestaag blijft groeien, maar dat veel overheidspartijen nog wel een tandje bij moeten zetten om voor het einde van 2017 de IV standaarden geïmplementeerd te hebben. Als we de getoetste overheidsdomeinen verdelen over de verschillende overheidssectoren, blijkt dat alleen gemeenten de eerder uitgesproken ambitie zullen halen, mits de adoptie bij gemeentedomeinen het komende jaar met hetzelfde tempo blijft groeien als in het afgelopen half jaar.

Voor meer informatie over de meting informatieveiligheidstandaarden kijk hier en bij vragen of opmerkingen, neem contact met ons op.

IVMeting02.jpg    

 

Event date donderdag, juni 1, 2017

Pagina's