U bent hier

Autoriteit Persoonsgegevens (nieuws)

Abonneren op feed Autoriteit Persoonsgegevens (nieuws)
Hier vindt u de RSS-nieuwsfeed van de Autoriteit Persoonsgegevens. Abonneert u zich op deze RSS-feed, dan krijgt u automatisch een waarschuwing zodra de Autoriteit Persoonsgegevens een nieuws- of persbericht publiceert.
Bijgewerkt: 2 uur 19 min geleden

AP geeft groen licht voor verwerking persoonsgegevens door Dutch FilmWorks

7 december 2017 - 1:18pm
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens door Dutch FilmWorks B.V. (DFW) rechtmatig verklaard. DFW heeft voldoende waarborgen getroffen voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van deze persoonsgegevens. Dat betekent dat DFW groen licht heeft van de AP om persoonsgegevens, zoals IP-adressen, te verzamelen van mensen die downloaden uit illegale bronnen. De AP heeft haar besluit op 6 december 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Tegen dit besluit kan nog beroep worden aangetekend.

AP leidt taskforce bij onderzoeken datalek Uber

29 november 2017 - 5:25pm
Een taskforce, momenteel bestaande uit de privacytoezichthouders uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk gaat onder leiding van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de onderzoeken van de verschillende toezichthouders naar het datalek van Uber coördineren.

AP: Verwerking bijzondere persoonsgegevens door BrainCompass in strijd met privacywet

21 november 2017 - 9:30am
Assessment-platform BrainCompass verwerkt persoonsgegevens over ras en gezondheid in strijd met de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) concludeert dit na onderzoek. Het grootste bezwaar is dat de manier waarop BrainCompass toestemming vraagt aan deelnemers voor de verwerking van hun gegevens niet voldoet. Ook de beveiliging van persoonsgegevens is niet op orde. Tijdens het onderzoek heeft BrainCompass verschillende verbeteringen doorgevoerd. Het bedrijf voldoet echter nog niet aan de wettelijke voorwaarden. De AP is van plan tot handhaving over te gaan als de overtredingen voortduren.

UWV overtreedt wet bij verzuimbeheer en toegangsbeveiliging werkgeversportaal

14 november 2017 - 1:01pm
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in onderzoeken vastgesteld dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) met betrekking tot verzuimbeheer en toegangsbeveiliging in strijd handelt met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Medewerkers verzuimbeheersing verwerken onbevoegd gezondheidsgegevens van mensen in het kader van een Ziektewetuitkering. De beveiliging van het online werkgeversportaal is daarnaast onvoldoende omdat er geen meerfactorauthenticatie wordt toegepast bij de toegangsverlening tot dit portaal. UWV heeft aangegeven maatregelen te willen treffen om de overtredingen te beëindigen. De AP is van plan tot handhaving over te gaan als de overtredingen voortduren.

Organisaties hoeven geen melding van verwerking gegevens meer te doen

6 november 2017 - 5:29pm
Met ingang van 6 november 2017 hoeven organisaties in de praktijk geen melding meer te doen als zij persoonsgegevens verwerken. Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met de AVG vervalt de meldplicht. Tot 25 mei kunnen organisaties nog steeds een melding doen van een verwerking van persoonsgegevens, maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal per 6 november 2017 niet handhaven op naleving van deze meldplicht. Alleen als er sprake is van een gegevensverwerking met een bepaald risico, blijft een melding verplicht. De administratieve lasten voor verantwoordelijken worden hiermee aanzienlijk verlicht.

AP wijst gemeenten op privacyregels bij publicatie persoonsgegevens burgers

2 november 2017 - 12:04pm
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvangt regelmatig signalen van burgers over de publicatie van hun persoonsgegevens door gemeenten die deze gegevens openbaar maken via besluitenlijsten, raadstukken, aanvragen en bezwaarschriften. Burgers vinden dat hun gegevens onterecht in de openbaarheid worden gebracht. In een brief aan koepelorganisatie Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt de AP gemeenten duidelijkheid over wat wel en niet mag bij het actief publiceren van persoonsgegevens. De AP vraagt de VNG om gemeenten hierover te informeren.

AP vraagt aandacht voor privacy bij aanbesteding leerlingenvervoer

31 oktober 2017 - 10:44am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aandacht gevraagd voor de bescherming van persoonsgegevens van kinderen bij aanbestedingen voor leerlingenvervoer door gemeenten. De AP had signalen ontvangen over publicatie van (bijzondere) persoonsgegevens van kinderen met een zorgvraag of beperkingen op de aanbestedingswebsite TenderNed. Naar aanleiding daarvan heeft de AP enkele gemeenten benaderd. Deze gemeenten hebben de documenten met persoonsgegevens inmiddels laten verwijderen. “Gemeenten mogen dit soort gevoelige gegevens niet op een aanbestedingswebsite zetten. Dat moet en kan anders.” Aldus Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de AP.

AP: onafgeschermde publicatie van WHOIS-gegevens in strijd met de wet

26 oktober 2017 - 5:07pm
Het onbeperkt publiekelijk toegankelijk maken van WHOIS-gegevens van domeinnaamhouders door Nederlandse registries is in strijd met de huidige Nederlandse privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft dit geschreven aan een Nederlandse beheerder van domeinnaamextensies. WHOIS-gegevens zijn de naam, het adres, emailadres en telefoonnummer van domeinnaamhouders.

AP adviseert over wetsvoorstel PSD2

24 oktober 2017 - 5:27pm
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de minister van Financiën geadviseerd over het Wetsvoorstel Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten, dat bekend staat als PSD2. De AP plaatst een aantal kanttekeningen bij het wetsvoorstel en adviseert om het voorstel pas bij de Tweede Kamer in te dienen nadat met deze opmerkingen rekening is gehouden.

Vervoersbedrijf Nippon past werkwijze aan na optreden AP

20 oktober 2017 - 2:49pm
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt vast dat vervoersbedrijf Nippon Express BV de eerder vastgestelde overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft beëindigd. Eerder concludeerde de AP dat Nippon de identiteitsbewijzen van chauffeurs scande en hierdoor onder meer het burgerservicenummer (BSN) verwerkte zonder dat zij dat mocht. Daarnaast bewaarde Nippon deze scans te lang en had zij de beveiliging niet op orde. Het voornemen van de AP om een last onder dwangsom op te leggen is nu van de baan.

AP: Microsoft verwerkt gegevens Windowsgebruikers in strijd met wet

13 oktober 2017 - 8:30am
Microsoft verwerkt via Windows 10 in strijd met de wet gegevens van mensen die dit besturingssysteem op hun computer hebben geïnstalleerd. Dit concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek van Windows 10 Home en Pro. Microsoft informeert gebruikers niet duidelijk over welke gegevens zij voor welke doelen gebruikt. Ook kunnen mensen door de werkwijze van Microsoft geen rechtsgeldige toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens. Het bedrijf vertelt niet dat het bij de standaardinstellingen voortdurend gegevens verzamelt over het gebruik van apps en het surfgedrag via de browser Edge. Microsoft heeft aangegeven de overtredingen te willen beëindigen. Als dit niet gebeurt, kan de AP besluiten Microsoft een sanctie op te leggen.

Techblog: Telemetrie in Windows 10

13 oktober 2017 - 8:29am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar Windows 10 Home en Pro. Microsoft maakt gebruik van telemetrie bij dit besturingssysteem. Maar wat is dit precies en hoe werkt het? Waarom doet Microsoft dit? En is er eigenlijk iets tegen te doen? Floor Terra, technoloog van de AP, geeft uitleg.

Privacytoezichthouders nemen nieuwe guidelines AVG aan

11 oktober 2017 - 11:25am
De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep (WP29), hebben een aantal nieuwe guidelines aangenomen die bepaalde begrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verduidelijken. Het gaat om guidelines voor data protection impact assessment (DPIA) en administratieve boetes.

Privacytoezichthouders wereldwijd versterken samenwerking bij handhaving

28 september 2017 - 1:53pm
Privacytoezichthouders wereldwijd hebben deze week tijdens de 39e Internationale Conferentie van Toezichthouders voor Privacy en Gegevensbescherming (ICDPPC) in Hong Kong afspraken gemaakt om effectiever samen te gaan werken bij handhaving.

AP: Den Haag mag persoonsgegevens prostituees niet registreren

18 september 2017 - 10:03am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van oordeel dat het verwerken van persoonsgegevens van prostituees door de gemeente Den Haag in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. De AP heeft een ontheffingsverzoek van de gemeente voor de verwerking van persoonsgegevens van prostituees afgewezen. Dit heeft de AP besloten in een besluit op bezwaar op het ontheffingsverzoek.

Voormijnkleinkind.nl past werkwijze aan na optreden AP

13 september 2017 - 11:25am
Stichting Voor Mijn Kleinkind heeft haar website voormijnkleinkind.nl aangepast waarmee de door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geconstateerde overtredingen zijn beëindigd. De AP ziet daarom af van handhavende maatregelen. Eerder stelde de AP vast dat de Stichting persoonsgegevens van kinderen met wie grootouders contact zoeken op internet publiceerde.

AP roept scholen op zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal van leerlingen

29 augustus 2017 - 9:41am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt regelmatig vragen over scholen die foto’s van leerlingen online publiceren. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn hiervoor regels opgenomen. Die regels zijn niet altijd bekend en er is onzekerheid over de toepassing ervan. Scholen moeten bijvoorbeeld toestemming vragen voor het gebruik van de foto’s. En zij moeten gepubliceerde foto’s goed beveiligen. De AP reikt in een brief aan koepelorganisaties de scholen handvatten aan. Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens: “Kinderen zijn een kwetsbare groep. In deze tijd is het extra belangrijk dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan.”

AP stelt Bas den Hollander aan als algemeen directeur (a.i.)

16 augustus 2017 - 2:09pm
Bas den Hollander is per 15 augustus 2017 werkzaam als algemeen directeur (a.i.) bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De heer Den Hollander zal de komende tijd de ambtelijke organisatie van de AP leiden in het veranderproces. Dat proces is het gevolg van de inwerkingtreding van ingrijpende en omvangrijke nieuwe Europese privacywetgeving.

AP legt gemeente Arnhem last onder dwangsom op voor gebruik afvalpas

2 augustus 2017 - 9:35am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan de gemeente Arnhem. Deze sanctie volgt op de constatering van de AP dat de gemeente Arnhem via de afvalpas persoonsgegevens van inwoners verwerkt op de ondergrondse afvalcontainers zonder dat dit op dit moment noodzakelijk is voor haar publiekrechtelijke taak.

Ontwerpbesluit online handhaving auteursrechten

14 juli 2017 - 12:00am
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om de door Dutch FilmWorks (DFW) gemelde verwerking van persoonsgegevens (online handhaving van intellectuele eigendomsrechten) rechtmatig te verklaren. De gemelde verwerking houdt in dat DFW van plan is om persoonsgegevens vast te leggen door gericht informatie over mensen te verzamelen met eigen onderzoek, zonder diegenen daarvan op de hoogte te stellen. Daarnaast is DFW van plan strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken.

Pagina's