U bent hier

Mijn schema's

Eigen schema's en modellen.

Deze schema's geven  mij de mogelijkheid mijn gedachten visueel weer te geven. De hier geplaatste schema's zijn dan ook vooral als een 'praatplaat' bedoeld.

De meeste schema's maak ik met de Visual Understanding Environment (VUE). Dit open source pakket biedt, zoals ze zelf zeggen, een flexibele visuele omgeving voor het structureren, presenteren en delen van digitale informatie.

De resultaten zijn mooi, de leercurve is laag.

Een andere mooi hulpmiddel is IHMP CMAP-tools, een open source programma voor conceptmapping.

Kanalen in een hybride omgeving

Informatiestromen lopen digitaal en via het traditionele medium papier. Zolang er geen keuze gemaakt wordt voor een totale omslag van papier naar digitaal, is er sprake van een hybride (beheers)omgeving. Het kan natuurlijk ook andersom alles wat digitaal binnenkomt naar papier omzetten, analogiseren als een soort omgekeerde substitutie.

Documentontologie

Een poging om een ontologie van een document samen te stellen. Een document bestaat als informatieobject uit tenminste een vijftal kenmerken of elementen. Te denken valt aan inhoud, structuur, gedrag, context en techniek. Per onderdeel zijn vervolgens weer extra elementen met hun onderlinge relatie te benoemen.

Thema's en invalshoeken

Thema's in overheidsland hebben verschillende oorsprongen en gezichtspunten, maar komen in de kern op hetzelfde neer: Een systematische opsomming van beleidsvelden en bijbehorende onderwerpen.

Doel is het structureren, ordenen van en toegang geven tot grote hoeveelheden informatie.

Vormen van communicatie

Via kanalen wordt gecommuniceerd van de ene partij (zender) naar de andere partij (ontvanger). Op een bepaald niveau van abstractie gaat het om drie vormen

Zenden Ontvangen/Opnemen
Beschikbaarstellen Raadplegen / Ophalen
Berichten zenden Berichten ontvangen
Overdragen Opnemen

 

Verzonden / ontvangen wordt een bericht

Risicomodel

Een berekening op basis van het geheel van belangen, aspecten en indicatoren leidt tot een risiconiveau dat vertaald kan worden tot een variant van het MoSCow-model.

De belangen en indicatoren komen uit het onderdeel uitgangspunten. 

Het generiek proces 2.1

Een kleine maar ingrijpende variatie op het schema dat bij de discussies rond het zaakgericht werken gebruikt wordt om het generieke proces weer te geven. De originele schema's zijn representaties van het 'papieren' paradigma. In een digitale omgeving moet dit denken echt losgelaten worden.

De laatste fase is daarom niet het archiveren maar het bewaren, bewaren en beschikbaarhouden van de informatie tot het weg mag of niet. Archiveren vindt tijdens alle fases van een proces, project of andere activiteit plaats. Het is een alomvattend proces.

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn schema's