U bent hier

Artikelen

Overzicht van pagina's van het type artikel.

Zoeken en filteren kan op titel, inhoud en de indelingen taxonomie levenscyclus.
Sorteren kan op titel en datum.

Titelaflopend sorteren Inhoud Informatiemodel Levenscyclus Datum eerste publicatie
Zaaksgewijs werken? Iedereen doet het!

Een begrip dat zo langzamerhand een hype en een 'must do' inhoud.  Maar wat houdt het in, wat is de essentie. Gaat het om iets nieuws.  Mijn poging tot uitleg.

De reikwijdte

Wanneer het samengestelde begrip 'zaaksgewijs werken' wordt gebruikt, wordt eigenlijk bedoeld dat het uitvoeren van werkzaamheden optimaal wordt ondersteund door digitale voorzieningen.  Alle informatie die betrekking heeft op die werkzaamheden  wordt bij deze manier van werken gebundeld tot een dossier.  De activiteit en de bijbehorende gegevens staan centraal.

Handeling 1.1 Definitie, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 4.2 Bewaren context 28/10/2015 - 00:15
Zijn basisregistraties te bewaren?

Waar hebben we het over

Elke organisatie heeft ze wel een of meer centrale systemen waar gegevens in worden opgenomen die voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Deze registraties worden vaak aangeduid als basisregistratie of basisadministratie, een begrip als kernadministratie wordt ook wel gebruikt. Voorbeelden zijn adresbestanden, klantenbestanden, gebouwenregisters, bedrijvenregisters, dag- en nachtrapporten van polite en brandweer etc. Een heel bekend voorbeeld is van een basisadminstratie is het GBA, het digitale bevolkingsregister.

Context, Informatieobject 2 Waarderen, 4 Bewaren 10/11/2005 - 22:45
Zwolse groep

Regelmatig werden de rijks-, provinciale en gemeentelijke archiefinspecteurs geconfronteerd met vragen uit de praktijk naar concrete hulpmiddelen die gebruik kunnen worden bij het beheren en bewaren van digitale gegevensbestanden. Voor een aantal van hen was dit aanleiding in de periode 1998 - 1999 een (informele) werkgroep te formeren om de beschikbare kennis, ervaring en initiatieven te bundelen en deze aan anderen ter beschikking te stellen.

Context, Informatieobject 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden, 4 Bewaren 09/06/2004 - 23:45

Pagina's