U bent hier

Bibliografie

Exporteer 5 resultaten:
Filters: Auteur is Rienk Jonker  [Alle filters opschonen]
J
Jonker, R. (2016).  Archiefwet? Informatiewet!. 17.
Bevat een tabel met een overzicht van mogelijke vormen van communicatie / interactie / uitwisseling Proces zender (contex) Proces ontvanger (context) Berichten zenden geauthenticeerde gelijkluidende kopie eigen bewaartermijn Berichten ontvangen te gebruiken origineel eigen bewaartermijn Informatie publiceren beschrikbaarstellen beschikbaar houden tot ... eigen bewaartermijn Informatie halen raadplegen downloaden en opnemen eigen bewaartermijn Informatie overdragen 'knippen' documenteren Informatie opnemen 'plakken' documenteren  
Bestand 20161115PlatformKeteninformatisering2.pptx (1.36 MB)
Jonker, R. (2016).  Information - A conceptual labyrinth.
Presentatie voor het DLM Forum dat op 8 en 9 juni 2016 werd gehouden in Den Haag (Nationaal Archief) De inhoud van deze presentatie is verwerkt in mijn bijdrage aan het S@P Jaarboek 17 Archives in Liquid Times[bib]ref_10155[/bib], A perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information[bib]ref_10134[/bib]. In deze presentattie heb ik ook een poging gedaan de relaties via 'stellingen' weer te geven (sheet 4).  SI = Semantic information met - de objecten: C = Context A = Activity Io = Information Object - kwaliteiten T = Trustworthyness (betrouwbaar) M = Meaningfull (context) W = Wel formed (structuur) De R staat voor Record,  Het geheel is dan te lezen als  Voor alle Semantische informatie (SI) geldt dat er een Context, een Activiteit en een Informatieobject moet zijn. Ontbreekt er een dan is er geen sprake van SI. Voor alle Semantische informatie geld dat zij betrouwbaar, betekenisvol en gestructureerd moet zijn. Ook hier wanneer een van de kwaliteitsfacoren ontbreekt is er geen sprake van SI. Voor alle Records geldt dat het gaat om Semantische Informatie. Dat betekent dat de stellingen die gelden voor SI onverkort van toepassing zijn op een record.   Er bestaat echter ook semantische informatie die geen record is. Dat is te deduceren uit de context van de SI. Voor het begrip semantische informatie mag ook de samenstelling emantisch kapiltaalgoed gebruikt worden. [bib]ref_10240[/bib]    
PDF-pictogram 20160608_DLM_InformationAConceptualLabyrinth.pdf (4.12 MB)
Jonker, R. (2017).  A perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information. 19.
In: Frans Smit, Arnoud Glaudemans and Rienk Jonker, Archives in liquid times, Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, 2017. (p 78-91) Full text here / Volledige tekst hier
PDF-pictogram Archives_in_Liquid_Times_Jonker.pdf (5.11 MB)
Jonker, R. (2018).  Datasets, Wat gezichtspunten. 20.
Presentatie voor het jaarlijks overleg collectiespecialisten Griekse Latijnse Taal en Cultuur van universiteitsbibliotheken bij Tresoar (1 november 2018) Definitie dataset:  Een dataset is een geheel van gestructureerde digitale gegevens bijeengebracht vanuit een of meer gegevensverzamelingen ten behoeve van intern of extern (her)gebruik.   Een dataset is een informatieobject van het type register.
Bestand 20181101DatasetsTresoar.pptx (1.13 MB)
Jonker, R. (2013).  Archief vind je ook op straat .. .. .., Beelden, taal en voorbeelden. 45.
Presentatie bij de Provincie Fryslân 13 juni 2013
Bestand 9651.pptx (7.94 MB)