U bent hier

Bibliografie

Exporteer 2 resultaten:
Filters: Auteur gelijk is aan Jan Grijpink  [Alle filters opschonen]
G
Grijpink, J. (2002).  Informatiestrategie voor ketensamenwerking; Keteninformatisering als visie, resultaat en methode.
Speciaal thema: persoonsherkenning en identiteitscontrole
Grijpink, J. (2005).  Onze informatiesamenleving in wording; De uitdaging van grootschalige informatie-uitwisseling in de rechtstaat.
Rede, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Wiskunde en Informatica van de Universiteit Utrecht, mede ten behoeve van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, om werkzaam te zijn op het vakgebied van Informatiekunde, in het bijzonder van Keteninformatisering in de rechtstaat.