U bent hier

Bibliografie

Exporteer 3 resultaten:
Filters: Trefwoord is inventariseren  [Alle filters opschonen]
B
Bordewijk, H., & Horsman P.J. (1983).  Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven. PDF-pictogram 9765.pdf (23.76 MB)
Brokken, H.M., Sigmond J.P., Boomgaard J.E.A., Jongbloed H.H., Meinema J., & Spijkerman H. (1991).  Normering primaire toegankelijkheid. Reeks studies en rapporten 2,
(blz 16) Kenmerken beschrijving Een beschrijving van een bestanddeel bevat de volgende kenmerken een plaatsbepalend registratie kenmerk een redactionele vorm een inhoud met gezichtspunt, handeling, plaats en tijd een ontwikkelingsstadium een datering van het bestanddeel aantal een uiterlijke vorm (blz 17-18) Eisen aan ordeningstructuren alomvattendheid: alle beschrijvingen dienen plaatsbaar te zijn; exclusiviteit : voor iedere beschrijving slechts één logische plaats; inwendige cohesie: indelingstrappen van gelijke rang zijn allen deelbegrippen van één verzamelbegrip dat door de naasthogere trap wordt vertegenwoordigd; functionaliteit: de systematiek als geheel en in zijn onderdelen is functioneel in relatie tot het aantal beschrijvingen en de hervindbaarheid van elk daarvan; expliciteit: alle ordenings ingrepen zijn in de systematiek zichtbaar. (blz 32) Indelingssystematiek Dit is een systematiek die de oorspronkelijke orde (ordeningsplan) van het archief volgt; of zo dat onmogelijk of ongewenst is de inwendige organisatie van de archiefvormer volgt; of zover dat onmogelijk is de taken en bemoeienissen van de archiefvormer, voor zover blijkend uit het archief, volgt; en voldoet aan de vereisten van alomvattendheid, exclusiviteit, inwendige cohesie, functionaliteit en expliciteit
PDF-pictogram 322.pdf (23.79 MB)