U bent hier

Citatenlijst

Overzicht van opgenomen citaten, stellingen en uitspraken. Er valt te zoeken op onderwerp, auteur of herkomst, er valt ook te sorteren op titel, auteur of herkomst.

Titel Inhoud Auteur Herkomst Informatiemodel Levenscyclus Trefwoord
A contrario

De tekst: 'Iedere conversie of migratie van digitale archiefbescheiden die niet geschiedt met inachtneming van de artikelen 2, 3 en 4, is een vervanging in de zin van artikel 7 van de Archiefwet 1995 '

luidt a contrario

'Iedere conversie of migratie van digitale archiefbescheiden die geschiedt met inachtneming van de artikelen 2, 3 en 4, is geen vervanging in de zin van artikel 7 van de Archiefwet 1995.'

Rienk Jonker

A contrario tekst artikel 5 lid 2 van de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden.

Afhankelijkheid

We hebben systemen ontworpen die we niet meer kunnen beheersen, en we hebben ons volledig van die systemen afhankelijk gemaakt.

Hoe groter het technisch vernuft, des te kwetsbaarder en machtelozer we zijn geworden.

Koen Koch

De ramp van dertig graden, Trouw 7 juli 2001

Afleiding

Verder zien we over de gehele linie een overschatting van technologische oplossingen. Al eerder waarschuwden wij voor de valkuil van ICT-enthousiasme: bestuurders hebben vaak onvoldoende zicht op de mogelijkheden, en vooral op de onmogelijkheden van ICT. Dat verhoogt het risico dat ze technische mogelijkheden overschatten. Tegelijkertijd onderschatten ze de hoeveelheid tijd, geld en menskracht die de daadwerkelijke realisatie van ICT-projecten zal gaan kosten.

Algemene rekenkamer

Informatiehuishouding van het Rijk Overzicht van een dynamisch vraagstuk, een achtergrondstudie, blz 7

Alfabetische orde

De alfabetische rangschikking heeft iets wonderbaarlijks. Onder de schijn van een volmaakte orde verbergt zij het minst samenhangende, het meest chaotische. Onberispelijk staan de artikelen van een woordenboek of een encyclopedie in de keurige kolommen, maar hun inhoud is in al zijn bontheid en dooreengeworpenheid hiervan het waarachtige tegendeel.

Belcampo

De Kogel. Uit zijn bundel 'Al zijn fantasieën', blz. 422

Alles bewaren?

The key point behind appraisal is that not everything can be kept forever. There are not sufficient resources to support such an approach, either in the storage and preservation of the records or in the resources required to make the records accessible either now or over time. This means at its most fundamental, appraisal is a risk management process based on known facts and reasonable expectations.

Australian Society of Archivist

Appraisal statement van de Australian Society of Archivist, 2005

Amateurisme

Een overheid die als amateur bestuurt zal ook als amateur registreren en archiveren. En vooral vergeten, veel vergeten.

Roger Vleugels

Transparant bestuur; De Bijlmerwaarheid, Binnenlands Bestuur van 26 maart 1999

Archief en collectieve identiteit

Democratie is een ideaal waarvan de realisatie via democratisering dichterbij komt. Of nog: democratie is een toekomstgericht project, is steeds in ontwikkeling. Een samenleving kan echter pas vooruit kijken als het verleden een plaats heeft, als ze kan buigen op een integer geheugen, zodat op een organische manier een collectieve identiteit kan worden gevormd. Archieven vrijwaren dit recht op een eigen geschiedenis en staan mee garant voor het geheugen van de samenleving. Al kunnen we ‘hét geheugen’ best tussen aanhalingstekens plaatsen. Waar enkel op de grootste gemene deler wordt gefocust, dreigt immers manipulatie en/of revisionisme.

Geertrui Elaut

Archief en democratie; Een bibliografische inleiding (blz 11)

Archief en democratie

Effective democratisation can always be measured by this essential criterion: the participation in and the access to the archive, its constitution, and its interpretation.

Jacques Derrida

Weblog Depotdrengen

Archiefstuk

Een archiefstuk is een manifestatie van een handeling.

Peter Horsman

Uitspraak 16 december 2009

Archiefstuk

Een archiefstuk is een informatieobject dat is opgenomen in een archiefsysteem.

Rienk Jonker -
Archiefvorming

Deze eischen zijn, dat het nieuw archief niet alleen doelmatig moet worden bewaard, doch dat de zich daarin bevindende stukken ook zoodanig zijn gerangschikt en geregistreerd, dat elk stuk op verlangen in den kortst mogelijken tijd moet kunnen worden te voorschijn gebracht en over elk onderwerp zoo vlug mogelijk alle gegevens moeten kunnen worden verstrekt, die daaromtrent uit de zich in het archief bevindende stukken te putten zijn.

Gemeente Groningen

Verslag van den toestand der Gemeente Groningen over het jaar 1916, blz. 77, 78

Archiefwaardig

Een gegeven is archiefwaardig wanneer het op basis van criteria geschikt is als archiefstuk in het archiefsysteem opgenomen te worden.

Rienk Jonker -
Archiefwaardig (een definitie)

De kwaliteit van informatie die technisch gezien voldoet aan de eisen van de goede, geordende en toegankelijke staat.

(bijvoegelijk naamwoord)

Rienk Jonker -
Architectuur

Vanuit een bepaald gezichtspunt en op een bepaald abstractieniveau herbruikbare modelmatige of schematische weergave van een waargenomen werkelijkheid.

Rienk Jonker -
Archival theory

Archival methodology is in a way a secure scientific theory that can't be proven wrong because it has always been reinvented in totaly different contexts, environments, places and times.

Rienk Jonker -
Archivaris en zijn/haar rol

Initially, there is one thing I want to point out: The archivist’s role in the documentation of personal rights is to be an archivist. It is not our job to pretend to be lawyers or social workers. It is not for us to decide whether the documentation we are able to find will be sufficient to get reparation or not. It is neither our role to engage in client counseling. We cannot grant people justice. But we can use our knowledge to locate whatever documentation there is to be found, so that the individuals may have their cases tried at the proper authorities. Our role, then, is to supply documentation and put this into the societal and administrative context. And this role is indeed difficult and challenging.

Gudmund Valderhaug

Weblog Depotdrengen - The good archivist

Archive (verb)

During the effectuation of a process, project or other activity recording of relevant information with its context for use and reuse in usable, findable and reliable form, contained and fixed in information objects in a way that use, management and persistence of it is verifiable ensured during the retention period that does justice to the retention interests.

Rienk Jonker -
Archiveren

It is "archiving" that provides people with the power to generate and share meaning and to establish, amongst themselves, the identities of all things within the world.

Brien Brothman

Declining Derrida: Integrity, Tensegrity, and the Preservation of Archives from Deconstruction, Archivaria, 1999. 48, Fall 1999 (blz 65)

Archiveren

Het tijdens de uitvoering van een proces, project of andere activiteit voor gebruik en hergebruik in bruikbare, vindbare en betrouwbare vorm vastleggen van informatie met bijbehorende context, opgenomen en gefixeerd in informatieobjecten, op een manier dat het gebruik, beheer en voortbestaan daarvan aantoonbaar is verzekerd gedurende de bewaartermijn die recht doet aan de bewaarbelangen.

 

Versie 11/1/2015

Rienk Jonker -
Archiveren

Archiveren = duurzame toegankelijkheid by design

Rienk Jonker

Tweet (13 oktober 2016)

Archiveren by design

Opstellen, uitvoeren en toetsen van een ordeningsplan opdat de informatie goed, geordend en toegankelijk is.

Rienk Jonker

Tweet van 2 december 2017

Archives

Archives are the documents accumulated by a natural process in the course of the conduct of affairs of any kind, public or private, at any date; and preserved thereafter for reference, in their own custody, by the persons responsible for the affairs in question or their successors.

Sir Hilary Jenkinson

Inaugurale rede University College London, 1947

Archives

Archives are documents which form part of an official transaction and were preserved for official reference.

Sir Hillary Jenkinson -
Archives (archief vs archiefdienst)

In the generally accepted professional terminology, the word "archives" written with a lower case "a" covers the documents still in use or retained in the creating agency, those stored in intermediate centres, as well as those transferred to Archives.

Council of Europe

Recommendation No. R (00) 13 / on a European policy on access to archives (2000).

Archivwürdigkeit

Archivwürdig sind Unterlagen, die nach Feststellung der zuständigen Archivbehörde für Wissenschaft und Forschung, das Verständnis der Gegenwart und der Geschichte, Zwecke der Gesetzgebung, Verwaltung oder Rechtssprechung sowie für die Sicherung berechtigter Belange Betroffener oder Dritter von bleibendem Wert sind. Archivwürdig sind auch Unterlagen, die aufgrund von Rechtsvorschriften oder zur Rechtswahrung dauerhaft aufbewahrt werden müssen.

-

Glossar ausgewählter archivfachlicher Begriffe

Pagina's