U bent hier

Citatenlijst

Overzicht van opgenomen citaten, stellingen en uitspraken. Er valt te zoeken op onderwerp, auteur of herkomst, er valt ook te sorteren op titel, auteur of herkomst.

Titel Inhoud Auteur Herkomst Informatiemodel Levenscyclus Trefwoord
Authenticiteit

Tijdens mijn ambtelijke loopbaan bij Justitie heb ik meegemaakt dat wij van de handgeschreven en getypte vorm overgingen op de computer. Voor de oorlog werden stukken doorgaans zelfs handgeschreven gepubliceerd.
Ook werden beschikkingen toen niet gedrukt, maar handgeschreven. In die tijd dacht men namelijk dat dit een grotere zekerheid van authenticiteit bood. Men vreesde dat, als wat handgeschreven was omgezet werd via een typemachine, daar eventueel onduidelijkheden en verlies van authenticiteit in gelegen zouden kunnen zijn.

Piet Hein Donner

Als minister van Justitie tijdens de behandeling van de Wet Elektronisch Bestuurlijk verkeer, Handelingen Eerste Kamer, 2003-2004, nr. 26, p. 1313

Authentiek afschrift

Now, keep in mind that certifying a digital reproduction simply means declaring that the reproduction is conform to the entity in the system, an authentic copy of such entity, but does not imply that the entity in the system is authentic. An archivist can only authenticate a record in the system (i.e. declare its authenticity) if he/she is able to declare that the record was created in a reliable system, that it was maintained in a system whose integrity can be demonstrated, and was under the control of competent persons through its life cycle (in an unbroken chain of custody).

Luciana Duranti

Re: Certified copy E-record, E-mail van 6-nov-2008, Management & Preservation of Electronic Records [ERECS-L@LISTSERV.ALBANY.EDU]

Authentiek document

... Het moge duidelijk zijn, beste Simone, legde de notaris uit, die hem inmiddels met "je" aansprak, dat ik geen vervalsingen maak, maar duplicaten van een authentiek document dat verloren is gegaan of dat ongelukkigerwijs nooit is opgemaakt, maar wel opgemaakt had kunnen of moeten zijn ...

Umberto Eco

De begraafplaats van Praag, Prometheus, Amsterdam, 2011. (blz. 98)

Backoffice

Het magazijn moet op orde zijn willen we aan de toonbank snel kunnen bedienen

-

Gemeenten weigeren zwartepiet voor trage digitalisering, Binnenlands Bestuur 20 oktober 2000

Bedwelmend

Words are, of course, the most powerful drug used by mankind.

Rudyard Kipling -
Beeldvorming

Zoals uit menig onderzoek van de afgelopen jaren blijkt, mankeert er nogal wat aan de perceptie van met name de Haagse beleidsmakers van dat deel van de samenleving waarvoor zij verantwoordelijk zijn en van de gevolgen daarvoor van het door hen gevoerde beleid. Door hun normatieve visie als grondslag te nemen voor de selectiemethodiek wordt het collectief geheugen van een natie op een zeer bepaalde wijze vervormd.

Bob de Graaff

Bod de Graaff, Archiefselectie: een zaak van meer dan alleen beleid in: Selectie en vernietiging van archiefmateriaal: een discussie tussen archivarissen en historici (blz 759)

Begin en eind

Where to start is the problem, because nothing begins when it begins and nothing’s over when it’s over, and everything needs a preface: a preface, a postscript, a chart of simultaneous events. History is a construct, she tells her students. Any point of entry is possible and all choices are arbitrary.

 


Citaat aangetroffen in:

Helen Morgan, How do I appraise thee? Let me count the ways: the archival imperative and the construct of appraisal. Australian Science Archives Project

Margaret Atwood

The Robber Bride, Virago Press, London, 1994, p. 4

Begrijpen

Je gaat het pas zien als je het doorhebt.

Johan Crijff -
Begrip

Oude begrippen zijn meestal belast door hun toepassing in verouderde of foutieve theorieën en systemen, waarbij ze splinters in zich dragen van onvolkomen ideeën, die voor een zich ontwikkelend inzicht niet altijd onschuldig zijn.

Wilhelm Johannsen

James Gleick, Informatie; Van tamtam tot internet, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011. (blz. 321)

Behoud

Time and accident are committing daily havoc on the originals deposited in our public offices. The late war has done the work of centuries in this business. The lost cannot be recovered, but let us save what remains: not by vaults and locks which fence them from the public eye and use in consigning them to the waste of time, but by such a multiplication of copies, as shall place them beyond the reach of accident.

Robert Darnton

Burn a Country's Past and You Torch Its Future, The Washington Post 20 april 2003

Beidt uw tijd

Een gebruiker zal de tijd dat zijn computer automatisch werkt gebruiken om roerloos toe te kijken hoe alles gaat.

-

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 67)

Being digital

Being digital is different. We are not waiting on any invention. It is here. It is now. It is almost genetic in its nature, in that each generation will become more digital than the preceding one.

Nicholas Negroponte

Being Digital, Knopf, New York, 1995

Beleid

Wat is het: beleid, of is erover nagedacht?

Jan Schaefer

Wikipedia, Lemma Jan Schaefer

Bereik

Just because your voice reaches halfway around the world doesn't mean you are wiser than when it reached only to the end of the bar.

Edward R. Murrow -
Bescheidenheid

Wer's nicht einfach und klar sagen kann, soll schweigen und weiterarbeiten bis er's klar sagen kann.

Karl Popper -
Beschrijven

 We beschrijven stukken, geen inhoud.

-

Collega van het voormalige gemeentearchief Groningen in 1981

Besluiteloosheid

Vroeger was ik besluiteloos, maar nu ben ik daar niet zo zeker van.

Boscoe Pertwee -
Bestand (file)

A file is not a document in its own right, it merely describes a document that comes into existence when the file is interpreted by the program that produced it. Without this program (or equivalent software), the document is a cryptic hostage of its own encoding.

Jeff Rothenberg

Ensuring the Longevity of Digital Documents, Scientific American, 1995. (january 1995)

Betekenis

Strijd over woorden is politiek, want woorden zijn nooit neutraal en puur beschrijvend maar altijd positionerend, altijd dingen die één bepaalde opstelling weergeven in contrast met een andere.

Jan Blommaert

'Wilders, fascisme, en de erfenis van de Verlichting', dewereldmorgen.be, 22/12/2010.

Betekenis (waarheid vs leugen)

Alles wat gebruikt kan worden om betekenis te hebben in plaats van iets anders, is een teken. Semiotiek is in principe de wetenschap die alles bestudeert wat gebruikt kan worden om mee te liegen.

Als iets niet gebruikt kan worden als leugen, dan kan het ook niet dienen om de waarheid mee te spreken.

Umberto Eco

Els Schrover, Deconstructie en literatuur, Coutinho Muiderberg, 1992 (blz. 36)

Betekenis van archief

The question of the archive is not a question of the past. It is not the question of a concept dealing with the past that might already be at our disposal. An archivable concept of the archive. It is a question of the future, the question of the future itself, the question of a response, of a promise, and of a responsibility for tomorrow. The archive, if we want to know what that will have meant, we will only know in times to come; not tomorrow, but in times to come. Later on, or perhaps never.

Jacques Derrida

Archive Fever, A Freudian Impression, University of Chicago Press, 1996

Betrouwbaar

.... being trustworthy, being seen to be trustworthy and, together, being able to produce, or reproduce, information which can be trusted to be used in the day to day operations of the organization, by the courts of the land, and by future researchers and historians.

Richard E. Barry

Best Practices for Document Management in an Emerging Digital Environment

Betrouwbaarheid

(8) De archivaris dient het speciale vertrouwen dat hem gegeven is te aan te wenden in het algemeen belang en te vermijden dat hij zijn positie gebruikt om zichzelf of anderen onevenredig te bevoordelen.

-

Beroepscode voor archivarissen

Betrouwbaarheid

If a system holds back crucial information it lies.

Information systems don't lie intentionally. But all information retrieval systems tend to lie by omission: They have little way of knowing what they contain relative to your queries. This deceit of omission is an inherent attribute of technology..

 

Christopher Locke

The dark side of DIP; do you know where your documents are, do you know what's in them? Byte april 1991. (blz 193)

Bewaarbelang

Archieven bewaren betekent : investeringen doen in het cultureel vermogen van de toekomst en aldus bijdragen aan een continu proces van maatschappelijke vorming, identiteitsontwikkeling en zelfreflectie.

P. Klep

Archieven bewaren, cultureel investeren in de toekomst, Rijkscommissie voor de archieven, 's Gravenhage,1992.

Pagina's