U bent hier

Citatenlijst

Overzicht van opgenomen citaten, stellingen en uitspraken. Er valt te zoeken op onderwerp, auteur of herkomst, er valt ook te sorteren op titel, auteur of herkomst.

Titel Inhoud Auteur Herkomst Informatiemodel Levenscyclus Trefwoord
Bewaarbelang

.. , en tenslotte waren er mensen die zeiden dat het de oude bonapartisten waren, die de gelegenheid zouden aangrijpen om compromitterende archieven te vernietigen - en mijn eerste gedachte was dat ik dat, als ik Lagrange was geweest, inderdaad gedaan zou hebben, maar bij nader inzien bedacht ik me dat een goede agent van de inlichtingendienst informatie verbergt maar nooit vernietigt, want die kan altijd van pas komen om iemand mee te chanteren.

Umberto Eco

De begraafplaats van Praag, Prometheus, Amsterdam, 2011. (blz. 283)

Bewaren

Bij hem thuis in Amsterdam West vraag ik of hij zijn post werkelijk teruggestuurd heeft.

'Ja Natuurlijk'

In 1984 deed hij thuis een kast open die van onder tot boven vol zat met post van het GVB. Allemaal brieven met de enveloppe er nog om, keurig met touwtjes bij elkaar gebonden en op rechte stapeltjes gelegd. En allemaal ongeopend. Op de dag dat hij bij de tram weg zou gaan, had hij zich voorgenomen, zou hij een bestelbus huren en al die brieven naar het hoofdkantoor terugbrengen. Ik ben een goeie trambestuurder geweest, zou hij dan zeggen, en daar heb ik het niet nodig gehad om al die Post van jullie te lezen.

In 1988 was het zover.

En, heeft u nog een reactie gekregen? ‘Jazeker. Een bedankbrief. En dat ze er heel blij meer waren omdat er heel wat spul bij zat dat ze zelf niet meer hadden.’

G. Westerloo

Niet spreken met de bestuurder, Amsterdam 2003, (blz 243)

Bigdata vs interpreteerbaarheid

We’ve entered an era where data is cheap, but making sense of it is not.

Dana Boyd

Privacy and Publicity in the Context of Big Data." WWW. Raleigh, North Carolina, 29 april 2010.

Bit

Een eenheid om informatie te meten.

Claude Shannon

James Gleick, Informatie; Van tamtam tot internet, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011. (blz. 12)

Books are

Books are splendid, high-quality media that are tangible, flexible, portable, and personal, and particularly suited for narration and argumentation, possibly enriched with little anecdotes and appealing examples that make you want to read on.

Wim Westera

Website The Digital Turn  (Geraadpleegd 5/5/2016)

Broddelaar

De wereld is vol broddelaars en zolang het tegendeel niet is gebleken, houd ik u voor één van hen'

Edsger Dijkstra

Edsger W. Dijkstra 1930 - 2002, Automatisering Gids 16-aug-2002

Bron van conflict

De historie bewijst dat daar waar  geen gemeenschapsvormen tot  stand zijn gekomen -waar dus alleen het competitieve element  speelt- het conflict geboren is.

Max Kohnstamm

Peter de Waard, Max Kohnstamm (96) overleden, Volkskrant 22 oktober 2010

Bronnenkritiek

'Jongeren maken wel veel gebruik van internet, maar ontberen de essentiële vaardigheden voor het kunnen beoordelen van informatie en het kunnen inzetten van internet voor het realiseren van hun doelstellingen. De beïnvloeding van kinderen via internet is emotioneel en subtiel. De rationele kennis die een kind heeft opgedaan, wordt online onvoldoende ingezet om een commerciële boodschap te doorgronden.’

Pijpers van MijnKind Online

Kinderen maken geen onderscheid tussen commercie en informatie, Informatie professional, 2010. (07/08, blz. 6)

Canon

Het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie.

- -
Checklist

A good form or check-list enables most people to do something which originally required the work of a genius!"

Benjamin Franklin or John Ruskin -
Classificatie en onderzoek

Bij de ordening van een archief behoort slechts in de tweede plaats te worden gelet op de belangen van historische onderzoekingen.

-

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, § 19

Complexiteit

Als het controlemodel net zo ingewikkeld wordt als de te controleren werkelijkheid krijgt men te maken met de 'wraak van de complexiteit'.

F. Kuitenbrouwer

Voorkom gesjoemel met privacyregels; Het kan dat straks nietsvermoedende burgers hun adresboekje moeten laten zien, NRC 6 februari 2002

Construct

De kernboodschap van mijn verhaal is dat archiveren geen proces van het verzamelen van restjes van communicatie moet zijn, maar een actief proces van het construeren van een geheugen. In dit actieve proces dienen ambtenaren zelf een sleutelrol te hebben. Want zij creëren het geheugen van de organisatie.

Albert Meijer

Archiveren van e-mail: Actieve reconstructie van het verleden, Archievenblad, 2008. Jaargang 112, nr 8, oktober 2008

Context

’Ieder verhaal is afkomstig van iemand die alles vanuit zijn eigen standpunt bekijkt en beschrijft of vertelt’.

Lesboek Sprekend verleden

Paul Scheffer, Iedere Hollander heeft de pest aan Holland, Trouw van 14 januari 2006

Contextloos

In het post-modernisme worden historische duur en systematische samenhang afgezworen en ingeruild voor wat individueel, ad hoc en verbrokkeld is.

-

Zijderveld Uit M. Weggeman

Controle

... zeigt, worum es bei Archiven, diesen «Gedächtnissen des Staates», immer auch geht: um die Macht über die Geschichte - und damit letztlich um die Macht über die Köpfe.

Marc Tribelhorn

Schweizer Terrorjahre; Streitgeschichte

Creativiteit

De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel.

Albert Einstein -
Crisis van de democratie

Het feit dat we van politici enkel nog krachtige uitspraken verwachten en wantrouwen koesteren tegenover alles wat iets langer en ingewikkelder klinkt, dat we hen ontslaan van de plicht hun standpunten tegenover ons met ernstige en steekhoudende argumenten te motiveren – en dat alles dan nog onder de noemer van democratie: dat is de crisis van onze democratie.

Jan Blommaert

dewereldmorgen.be, 22/12/2010, 'Wilders, fascisme, en de erfenis van de Verlichting'

Cultuur en succes

Als je meteen groots en meeslepend succes wilt hebben, wordt er nooit meer iets fundamenteels nieuws bedacht. Dan blijft het bij het opschalen wat er al is.

Boris van der Ham

Kunst en cultuur verdienen onze steun', Trouw 20 juli 2010

Data-atlas

… Zo bevat de plattegrond van elk systeem: de namen van de data en de door gegevensuitwisseling gevoede verbindingen met andere systemen. Het is dus net een atlas. Je hebt systeem A voor je, je leest wat de functie is van systeem A, wat het behelst aan gegevens, je ziet dat het een verbinding onderhoudt met systeem B. Wil je daar meer van weten, dan zoek je in het boek alfabetisch naar systeem B. En daar lees je wat het specifieke nut van systeem B is. Je ziet onder andere dat systeem B een relatie onderhoudt met systeem C, D en E, maar ook met A als het goed is. Het is dezelfde verbinding. …...

Gerrit Krol

60.000 uur; Een autobiografie, Querido Amsterdam, (blz. 97-98)

Dataficatie

Het creëren van een hooiberg om een speld te kunnen zoeken.

-

N.a.v. Kenneth Cukier & Viktor Mayer-Schönberger,De Big data revolutie; Hoe de data-explosie al onze vragen gaat beantwoorden

De drie wetten van robotica

1 Een robot mag een mens geen letsel berokkenen of, door nalatigheid, toestaan dat een mens letsel overkomt.

2 Een robot moet de opdrachten van mensen gehoorzamen behalve wanneer die in conflict komen met de eerste wet.

3 Een robot moet zijn eigen bestaan zeker stellen zolang dat niet in conflict komt met de eerste en de tweede wet.

Isaac Asimov

Hennie van der Pluijm, Science Fiction is geen fictie meer; De computer van morgen smaalt om het menselijk verstand, Automatisering Gids 27 april 2001

De eischen eener goede registratuur

De eischen eener goede registratuur kunnen op do volgende wijze worden omschreven:

a. Het is wenschelijk, dat, onverschillig wie gemakkelijk kan rangschikken en ordenen onverschillig welk stuk (organisatie onafhankelijk van den persoon, onpersoonlijk);

b. Het is wenschelijk, dat, onverschillig wie gemakkelijk kan terugvinden, onverschillig welk stuk;

c. De rangschikking der stukken moet snel kunnen geschieden en het doen van nasporingen mag niet te veel tijd in beslag nemen;

d. Het is wenschelijk, dat snel een dossier kan gevormd worden, door, met het oog op een of ander gezichtspunt, de verschillende stukken, die over verschillende dossiers verspreid zijn, en die op dat gezichtspunt betrekking hebben, bijeen te zamelen;

e. Het is wenschelijk, dat elk stuk kan dragen zijn klassificatie-nummer, zijn nummer van volgorde, en het onderwerp, waaronder het is geklassificeerd, zoodat het gemakkelijk weer op zijn plaats kan worden teruggebracht, indien het daarvan is verwijderd; men dient zulks desnoods aan iemand, die met den inhoud dor stukken niet bekend is, veilig te kunnen toevertrouwen.

f. Het is wenschelijk, dat hetzelfde registratuur-stelsel worde aangenomen door alle administratiën, die met elkander in dienstbetrekking staan. Bij overplaatsing van ambtenaren kan dan de nieuwe ambtenaar gemakkelijk den arbeid van zijn voorganger voortzetten;

g. Het is wenschelijk, dat, bij een moeilijk onderzoek, met een enkelen oogopslag, de geheele verzameling dossiers, die het archief vormen, kan worden overzien;

h. De klassificatie der dossiers moet tot in het oneindige uitzetbaar zijn, en te zijner tijd alle aanvullingen en wijzigingen kunnen ondergaan. Het aantal dossiers groeit voortdurend aan; het is dus van veel belang, dat van af den aanvang een methode worde aangenomen, die latere omwerkingen onnoodig maakt;

i. Het vergelijken van den periodieken inventaris met de daarop vermelde dossiers moet gemakkelijk kunnen geschieden, opdat het verloren raken van dossiers worde voorkomen.

Naar Paul Otlet

Zaalberg

Het nieuwe registratuurstelsel bij gemeente administratiën, L.J. Veen, Amsterdam, 1908. (blz 7-8)

De grenzen van het vak

Die Organisationsformen der Schriftgutbewahrung in Kanzlei, Registratur und Archiv zu untersuchen, müsste eine wissenschaftliche Aufgabe der Archivare sein, auch wenn kein anderer Nutzen als der einer historischen Erkenntnis dabei zu gewinnen wäre.
Ich glaube aber, dass ein sehr praktisches Motiv uns geradezu nötigt, diese Forschungen zu betreiben. Ich glaube nämlich, dass man einen Schriftgutkörper nur dann richtig im Archiv behandeln kann, wenn man seine Struktur, seine Organe und Funktionen genau kennt. Die Kenntnis der unterschiedlichen Strukturformen ist also wichtigste Voraussetzung jeder archivischen Ordnungsarbeit.

dr. J. Papriz

Die Geschichte der Schriftgutorganisation in den Kanzleien, Nederlands Archievenblad, 1957. Jaargang 62, 1957 (blz. 2)

De tijdbesparingsparadox

De tijd die iemand bespaart door taken te automatiseren, staat in omgekeerde verhouding tot de programmeertijd.

De tijdsbesparing (T) kan worden voorgesteld met de volgende formule:

T = 1 / (1 + (P*F))

waarbij P de programmeertijd is en F de frequentie van de taak.

In het gunstigste geval bespaar je niets.

-

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 67)

Pagina's