U bent hier

Citatenlijst

Overzicht van opgenomen citaten, stellingen en uitspraken. Er valt te zoeken op onderwerp, auteur of herkomst, er valt ook te sorteren op titel, auteur of herkomst.

Titel Inhoud Auteur Herkomst Informatiemodel Levenscyclus Trefwoord
Geschiedenis en authenticiteit

Het in leven houden van de geschiedenis is zwaar en taai werk, dat tegen verdraaiing en afgelegenheid bestand moet blijven.

Wim Boevink

Deddie's betekenis; Klein verslag , in Trouw van 18 oktober 2013.

Gevaarlijk

A little knowledge in the wrong hand is a dangerous thing. So is a lot.

Albert Einstein

Site Gurteen

Gezichtspunt

"Problems cannot be solved within the same mindset as within which they were created"

Albert Einstein -
Gezichtspunt

De plaats waar je staat bepaalt de manier waarop je kijkt. Bevalt het zicht niet, ga dan op een andere plaats staan.

Rienk Jonker -
Gezichtspunt (context)

Niet het onderwerp van een stuk, maar zijne bestemming moet beslissen over de plaats, die het in het archief moet innemen.

-

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, § 21.

Gisteren, vandaag, morgen

The clock is running.
Make the most of today.
Time waits for no man.
Yesterday is history.
Tomorrow is a mystery.
Today is a gift.
That's why it is called the present.

Alice Morse Earle

Sun dials and roses of yesterday: garden delights which are here displayed in every truth and are moreover regarded as emblems, 1902

Glazen huis

De grote vrijheid van de burger opent nieuwe perspectieven voor de communicatie, maar is een bedreiging voor de redactionele kwaliteit ervan. De overheid dreigt tegelijkertijd te profiteren van de enorme mogelijkheden om die communicatie vast te leggen en te volgen. In toenemende mate voert zij, zonder constitutionele waarborgen, controlemaatregelen in. Zo wordt de burger zijn eigen politieagent.

Egbert Dommering

Burger werkt ongemerkt mee aan toenemende controle; Internet is permanente politiecel, Informatie professional, 2008 (06/08, blz 29)

Governmentium

A major research institution has recently announced the discovery of the heaviest chemical element yet known to science. The new element has been tentatively named "Governmentium".  Governmentium (Gv) has one neutron, 12 assistant neutrons, 75 deputy neutrons, and 11 assistant deputy neutrons, giving it an atomic mass of 312.These 312 particles are held together by forces called morons, which are surrounded by vast quantities of lepton-like particles called peons.

Since Governmentium (GV) has no electrons, it is inert. However, it can be detected as it impedes every reaction with which it comes into contact. A minute amount of Governmentium causes one reaction to take over four days to complete when it would normally take less than a second. GOVERNMENTIUM (Gv) has a normal half-life of four years; it does not decay, but instead undergoes a reorganization in which a portion of the assistant neutrons and deputy neutrons exchange places. In fact, Governmentium's (Gv) mass will actually increase over time, since each reorganization will cause more morons to  become neutrons, forming isodopes. This characteristic of moron-promotion leads some scientists to speculate that Governmentium (Gv) is formed whenever morons reach a certain quantity in concentration. This hypothetical quantity is referred to as "Critical Morass." You will know it when you see it.

When catalyzed with money, Governmentium becomes Administratium -- an element which radiates just as much energy since it has half as many peons but twice as many morons.

 

 

(blijft leuk enige jaren geleden al aangetroffen)

-

Scientists Discover New Element, the Heaviest Yet Known to Science: Governmentium (satire)

Grenzen aan betekenis en context

Meaning is context-bound, but context is boundless.

Jacques Derrida

Els Schrover, Deconstructie en literatuur, Coutinho Muiderberg, 1992 (blz. 43)

Groepering en classificatie

De logische, systematische groepeering der onderwerpen is van veel meer belang dan het gebruik van de decimale cijfers, die slechts een genakkelijk hulpmiddel zijn voor de aanduiding der onderwerpen in hun onderling verband.

onbekend

Gemeentelijke archiefordening; Enkele beschouwingen over het registratuurstelsel van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten en zijn toepassing voor de praktijk (blz 8,9)

Grondrechten

Not only is freedom of access to information a basic human right, it is also a precondition for informed public participation in governance, i.e. for democracy. Open and transparent governance is also considered a precondition for preventing and revealing corruption and maladministration.
Consequently knowledge about openness and access to information is a crucial element in the implementation and promotion of human rights and democratic principles.

-

An Introduction to Openness and Access to Information, The Danish Institute for Human Rights, Kopenhagen, 2005.

Grondrechten

Freedom, prosperity and the development of society and of individuals are fundamental values. They will only be attained through the ability of well informed citizens to exercise their democratic rights and to play an active role in society. Constructive participation and the development of democracy depend on satisfactory education as well as on free and unlimited access to knowledge, thought, culture and information’.

UNESCO Public Library Manifesto 1994

Jelke Nijboer, Big Brother en de UNESCO Public Library Manifesto 1994, Informatie professional, 2004. nr 5, blz. 33

Haast

Laat iets mechanisch nooit merken dat je haast hebt.

Onbekend -
Head in clouds

Man with head in clouds can not have feet on ground unless very tall man.

 

Tȟatȟáŋka Íyotake - Sitting Bull

David Bearman tijdens VAN symposium: Archives and Europe without Boundaries, Maastricht 1991

Herhaalbaarheid handtekeningen

Om te functioneren, dat wil zeggen, om leesbaar te zijn moet een handtekening een vorm hebben die herhaalbaar is, die na te maken is, de handtekening moet dus te gebruiken zijn los van de bewuste en unieke intentie die haar deed ontstaan.

Jacques Derrida

Els Schrover, Deconstructie en literatuur, Coutinho Muiderberg, 1992 (blz.35, 36)

Herkomst

Archivists deploy provenance to defend the borders of context, to specify for all time the time when and place where the creation of meaning began and ended.

Brien Brothman

Declining Derrida: Integrity, Tensegrity, and the Preservation of Archives from Deconstruction, Archivaria, 1999. 48, Fall 1999 (blz 80)

Hindermacht

’Macht moet zich kunnen meten aan een andere macht. Daar worden ze allebei beter van. Als macht geen tegenspraak ondervindt, ontspoort de boel.’

Willem Breedveld

Hans Goslinga, Gevreesd en geliefd in Den Haag, maar bovenal gezaghebbend, Trouw 13 okt 2010

Holland Halfland

Ruim tien jaar geleden vertrok de man. Op wereldreis.
Te voet.
Gisterenavond was de cirkel rond.
Na 40.000 kilometer stond hij weer voor m’n neus.
Waar ben ik?, sprak hij verbaasd.
Ik aarzelde. Want het is niet leuk thuiskomen zo.
Ik zei: dit is het land van de gedoogcultuur,
vergadercultuur en zesjescultuur.
Dit is het land van de ik-cultuur,
dan een-hele-tijd-niks cultuur
en uiteindelijk de angst-voor-alles-cultuur.

Dit is een arm, rijk land.

Ik zei: kijk om je heen, ruik, luister, proef, raak aan.
En ontdek het zelf.
De brandende maagzuurcultuur,
de ik-bestook-dus-ik-besta-cultuur,
de afrekencultuur.
Welkom thuis, in het land van monden vol dood koraal.

Waar kunst en cultuur enkel nog kunnen rekenen
op halfhartigheid, halve waarheden en halve budgetten.
Welkom thuis in Halfland,
waar de zaag zoekt, de bijl bot en de tong splijt.
Land van breken, klieven, knakken,
waar beschaving een doorgezaagd weesmeisje is.

Wen er maar aan:
de gehalveerde hi-hats, de harp en hobo.
De musical met het halve decor.
Het boek waarvan de oneven pagina’s zijn geschrapt.
De archieven die het halve verhaal vertellen.
Het cabaret met halve scherpte.
Het toneelstuk zonder zijn – enkel schijn.

Dit zijn wij. Eens Holland. Nu Halfland.

De danser met slechts één been – het rechter, zo u wil.
Het koor van de halve octaven.
De trio’s en duos – ooit sextetten en kwartetten.
De tekentafel met het half weggegumde gebouw.
De dj met halve hartenklop – geen 128 maar 64 beats per minute.
De half gemonteerde films. In zwart. Of wit, zo u wil.

Dat is het nieuwe Holland.
Waar dromen zijn afgeschaft,
ontroering achterdocht wekt
en op het het stellen van vragen 19 procent btw wordt geheven
– want nadenken is in Halfland niet langer eerste levensbehoefte.

Ik ga weer, zei de man bedrukt.
Ik niet, antwoordde ik.
Ik blijf en recht de rug,
want Holland is verwonderen, denken en leven op de tast.
Noem het geloof
in kippenvel.
Noem het beschaving – zo u die klanken herkent.
Daarom keer ik mij tegen Halfland.
Met hoop.
Met dubbele kracht.
Met driedubbele overtuiging.

Eric Alink

Stadschroniqueur van 's-Hertogenbosch
Tekst uitgesproken ihkv 'Nederland Schreeuwt Om Cultuur'.

ICT (technology fix)

De inzet van ICT wordt vaak bij voorbaat gezien als een technische oplossing voor een ‘business’-vraagstuk (‘technology-fix’-denken).
Daarom is het nodig dat bestuur en ambtelijke leiding van organisaties ervan doordrongen raken dat ICT-vraagstukken geen puur technische vraagstukken zijn. Het gaat om informatie- en communicatievraagstukken en die zijn op hun beurt organisatievraagstukken.

Algemene Rekenkamer

Lessen uit ICT-projecten bij de overheid; Deel B

Identifier

An identifier is a unique identification code that is applied to “something”, so that the “something” can be unambiguously referenced.

-

A Beginner’s Guide to Persistent Identifiers, Global Biodiversity Information Facility, Copenhagen, 2011. (blz. 5)

Ieder zijn samenzwering

Laten we de Donderberg, de rechter Rijnoever, de tijd waarin het speelt even vergeten, dacht ik. Neem een stel samenzweerders die afkomstig zijn uit alle delen van de wereld en de belichaming zijn van de lange armen van hun sekte, wier invloed zich over alle landen uitstrekt, laat ze samenkomen op een vlakte, in een grot, in een kasteel, op een begraafplaats, in een crypte, als het er maar flink donker is, laat een van hen een verhaal houden waarin het verlangen en de plannen om de wereld te veroveren uit de doeken worden gedaan … Ik heb mijn hele leven mensen gekend die bang waren voor de samenzwering van een of andere duistere vijand; voor mijn grootvader waren dat de Joden, voor de jezuïeten de vrijmetselaars, voor mijn Garibaldijnse vader de jezuïeten, voor de koningen van half Europa de carbonari, voor mijn Mazziniaanse kameraden de door de priesters opgestookte koning, voor de politie van de halve wereld de Illuminaten van Beieren, enzovoorts … En zo zullen er vast veel meer mensen op deze wereld zijn die een samenzwering vrezen. Het is een mal, die je naar eigen goeddunken kunt invullen, ieder zijn eigen samenzwering.

Umberto Eco

De begraafplaats van Praag, Prometheus, Amsterdam, 2011. (blz. 90)

Imponeren

Imponeren is het valse surrogaat van de verwondering.

Menno ter Braak

Kunst en cultuur verdienen onze steun, Trouw 20-nov-2010.

In Broken Images

He is quick, thinking in clear images;
I am slow, thinking in broken images.

He becomes dull, trusting to his clear images;
I become sharp, mistrusting my broken images.

Trusting his images, he assumes their relevance;
Mistrusting my images, I question their relevance.

Assuming their relevance, he assumes the fact;
Questioning their relevance, I question the fact.

When the fact fails him, he questions his senses;
When the fact fails me, I approve my senses.

He continues quick and dull in his clear images;
I continue slow and sharp in my broken images.

He in a new confusion of his understanding;
I in a new understanding of my confusion.

Robert Graves

In broken images op PoemHunter.com

Informatie vs macht

‘Information is power because it’s the substance of which decisions are made.’

Patricia D. Witherspoon

Within These Walls: A Study of Communication Between Presidents and Their Senior Staffs. Westport, CT: Praeger. (1991)

Informatiemanagement

Informatiemanagement is niet het managen van ICT, noch het managen van het ‘alignment’ van business en ICT. Informatiemanagement is het managen van informatie. Organisatorische informatie gaat niet over feiten, maar over de interpretatie van feiten. Daarom is informatiemanagement in essentie de constructie van betekenis voor de organisatie. Daarnaast draagt het bij aan de betekenis van de organisatie voor haar omgeving; informatiemanagement gaat over de identiteit van de organisatie.

Rick Maes

Informatiemanagement: een provocatieve interpretatie, Department of Business Studies, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 2005. (PrimaVera Working Paper, 2005-04, Januari 2005)

Pagina's