U bent hier

Citatenlijst

Overzicht van opgenomen citaten, stellingen en uitspraken. Er valt te zoeken op onderwerp, auteur of herkomst, er valt ook te sorteren op titel, auteur of herkomst.

Titel Inhoud Auteur Herkomst Informatiemodel Levenscyclus Trefwoord
Kennismanagement

Kennis zit alleen in de hoofden van mensen. Praktisch bruikbare kennis is zodanig complex dat je die niet kunt concretiseren en dus ook niet in een computer kunt stoppen. Kennisbeheer is een aanduiding van een bepaalde categorie producten die een combinatie vormen van deelgebieden zoals: documentsystemen, werkstroom, groupware, communicatisystemen en informatiesystemen. Kennissystemen zouden alleen een rol kunnen spelen bij het slim zoeken in de informatieberg. Kennisbeheersystemen helpen de mensen om hun werk zo goed mogelijk te doen.

Neil Wilson

Hein van Steenis, Menseljke factor belangrijker dan techniek; Neil Wilson (Open text) over kennisbeheersystemen, Computable 30 april 1999

Kernexpertise

Als gevolg van de opkomst van elektronische media, wordt het archivistisch vakgebied gedwongen zich te richten op haar kernexpertise: het bepalen van de waarde van informatie.

J.J.M. Uijlenbroek

Designing electronic document infrastructures, 's Gravenhage, 1997. (Stelling III)

Kostbaar

Of all national assets, archives are the most precious: they are the gift of one generation to another, and the extent of our care of them marks the extent of our civilization.

Arthur Doughty -
Kosten en kwaliteit

Indien de principiële discussie over de kwaliteitskenmerken van archiefdocumenten bepaald wordt door overwegingen inzake de kosten van realisering daarvan, is het bankroet van de discussie over archivistische principes binnen de professie van de archivaris nabij.

Geert-Jan van Bussel en Ferdinand Ektor

Op zoek naar de herinnering; Verantwoordingssystemen, contentintensieve organisaties en performance ( Stelling 6)

Kosten en waarde

We know what things cost, but we have no idea what they are worth.

(We weten wat dingen kosten, maar we hebben geen idee wat ze waard zijn.)

Tony Judt

Ed quietly takes up Tony’s mantle, New Statesman, 1 oktober 2010

Kosten van opslag

But the real cost of storage is management. Folks on Wall Street tell me that they spend $300,000 per terabyte per year administering their storage. They have more than one data administrator per terabyte. Other shops report one admin per 10 TB, and Google and the Internet Archive seem to be operating at one per 100 TB. The cost of backup/restore, archive, reorganize, growth, and capacity management seems to dwarf the cost of the iron. This stands as a real challenge to the software folks. If it is business as usual, then a petabyte store needs 1,000 storage admins.

Jim Gray

Dave Patterson, A Conversation with Jim Gray, ACM Queue, 2003. (vol. 1, no. 4 - June 2003)

Kritisch

I think we ought always to entertain our opinions with some measure of doubt. I shouldn’t wish people dogmatically to believe any philosophy, not even mine.

Bertrand Russell

Ralph Losey, Mathematical Formula for Justice Proves the Importance of ESI in Civil Litigation, e-Discovery Team, 2009

Kwaliteit papier

Indeed, for most of its history, paper has been the poor cousin of writing surfaces.

David Rundle -
Kwetsbaarheid

Digitale documenten zijn kwetsbare couveusekinderen van onze cultuur. Ze leiden een virtueel, elektronisch leven dat afhankelijk is van onze wil om ze te voeden en van het ene medium naar het andere over te brengen.

Paul Dijstelberge

Spookrijden op de digitale snelweg, De Boekenwereld, tijdschrift voor boek en prent / Sun, Nijmegen. Zestiende jaargang nr. 2/3 februari 2000

Labyrinth

Information is a conceptual labyrinth

Luciano Floridi

Information: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2010 (hfd 2, blz 19)

Leesbaarheid

Maar ik moest kort en bondig zijn, zoals dat hoort bij een geheim rapport, want iedereen weet dat overheidsdienaren niet geletterd zijn en het niet kunnen opbrengen om meer te lezen dan een pagina of twee, drie.

Umberto Eco

De begraafplaats van Praag, Prometheus, Amsterdam, 2011. (blz. 115)

Leren, begrijpen, toepassen en uitvinden

Hoe snel zijn we in het leren, dat is, het imiteren wat anderen voorheen hebben gedaan of gedacht.
En hoe langzaam in begrijpen, dat is, de diepere verbanden zien. 
Het langzaamst van al, echter, zijn we in het uitvinden van nieuwe verbanden of zelfs het toepassen van oude ideeën op een nieuw gebied.

Frits Zernike

Pek van Andel, Bermbloemen, serendipiteiten in Groningen; Ongezochte vondsten uit stad en land, Gemeente Groningen, 2005. (blz 32), (10 Zernike: 'Hoe ik fasecontrast ontdekte')

Levend verleden

The mutability of the past is the central tenet of Ingsoc. Past events, it is argued, have no objective existence, but survive only in written records and in human memories. The past is whatever the records and the memories agree upon. And since the Party is in full control of all records, and in equally full control of the minds of its members, it follows that the past is whatever the Party chooses to make it.

George Orwell

Nineteen eighty-four, Penquin 1977 (blz. 170)

List en bedrog

Ja, das Erbe der Gesammtheit
Wird dem Einzelnen zur Beute
Und von Rechten des Besitzes
Spricht er dann, von Eigenthum!

Eigenthum! Recht des Besitzes!
O des Diebstahls! O der Lüge!
Solch Gemisch von List und Unsinn
Konnte nur der Mensch erfinden.

Heinrich Heine

Atta Troll, Kaput X

Literary warrant

This requirement derives from the law, customs, standards and professional best practices accepted by society and codified in the literature of different professions concerned with records and recordkeeping.

David Bearman en Ken Sochats

Metadata Requirements for Evidence, Archives & Museum Informatics and University of Pittsburgh, Pitsburgh, 1995.

Mediawijsheid

Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Raad voor Cultuur

Mediawijsheid; De ontwikkeling van nieuw burgerschap, Raad voor Cultuur, Den Haag, 2005. med-2005.02498/1 (blz. 2)

Memex

A memex is a device in which an individual stores all his books, records, and communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility.

Vannevar Bush

As We May Think, Life magazine, 1945. July 1945.

Mening

Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric.

Bertrand Russell

Ralph Losey, Mathematical Formula for Justice Proves the Importance of ESI in Civil Litigation, e-Discovery Team, 2009.

Metadata

If it is worth publishing something on the Web, it is worth linking it to metadata to find it.

Adrian Cunningham

Seminar over archivistische metadata georganiseerd door de Archiefschool in Den Haag op 8 juli 2000

Metadata

Metadata is informatie met informatie over informatie.

Rienk Jonker

Twitter @FBVF

Metadata or information about ....

All information is information about something and therefore metadata.

Rienk Jonker -
Model vs structuur

Het model is een kind van de wetenschap, terwijl de structuur .. ..  .. een dochter van de werkelijkheid zelf is.

drs. G.J. Mentink

Inventariseren is een moeilijk vak, NAB 1973 (77), blz 345

Naakte waarheid

Most truths are so naked that people feel sorry for them and cover them up, at least a little bit.

Edward R. Murrow -
Naar de bron

The appraisal process must include detailed examination of the records, which remain the ultimate manifestation of functions and activities.

 


Helen Morgan, How do I appraise thee? Let me count the ways: the archival imperative and the construct of appraisal. Australian Science Archives Project

Catherine Bailey

From the Top Down: The Practice of Macro-Appraisal, Archivaria 43, p. 121.

Negative evidence

Negative evidence is when the very act of redaction is evidence in itself, when the absence of evidence operates as evidence in its own right.

Eyal Weizman

Cora Currier, Redaction Art: How Secrets Are Made Visible, The Intercept, 5 maart 2016

Pagina's