U bent hier

Archief

Een archief is het geheel der geschrevene, geteekende en gedrukte bescheiden, ex officio ontvangen of opgemaakt door eenig bestuur of een zijner ambtenaren, voorzoover deze bescheiden bestemd waren om onder dat bestuur of dien ambtenaar te berusten.

Auteur: 
S. Muller, J.A. Feith en R. Fruin Th.Az

Levenscyclus:

Datum eerste publicatie: 
dinsdag, 11 september 2018 - 5:37pm
Share/Deel