U bent hier

Archief (in de realiteit)

Een observatie onder andere naar aanleiding van de toeslagenaffaire (er is natuurlijk veel meer):

Een archief is  een op basis van eigenbelang van bestuurders of ambtenaren en/of op basis van door bestuurders en/of ambtenaren voorgewend belang van derden  verzameld geheel van  informatie met (minimale) context.

Dozen

 • Deze observatie is met name op overheden van toepassing.
 • Het eigenbelang betreft het zonder last van hindermacht, toezichthouders, rechtelijke macht en burgers dat kunnen doen wat slechts voor een klein deel van het gemeen van nut is.
 • Het voorgewende belang van derden, (inspraak, rechtsbescherming, openbaarheid, transparantie) is vooral een vorm van framing en hoeft door bestuurders of ambtenaren niet serieus genomen te worden. Wat dus ook gebeurt.
 • Wanneer sprake is van de uitvoering van de taken en werkzaamheden van overheden wordt het woord business te pas en vooral te onpas gebruikt. Echter een overheid is geen business.
 • Bestuurders zijn de politieke verantwoordelijken en ambtenaren de ambtelijke verantwoordelijken voor de uitvoering van maatschappelijke- en overheidstaken.
 • Legitimatie voor het gedrag van bestuurders en ambtenaren is wetgeving die volstaan met mooie ondoorgrondelijke volzinnen zonder bestuurlijke of ambtelijke consequenties.
 • Onderbouwing voor het gedrag van bestuurders en ambtenaren bestaat veelal uit wetenschappelijke prietpraat en afleidend en misleidend taalgebruik zodanig dat de echt belanghebbenden, vertegenwoordigers van hindermacht en bevoegde toezichthouders en burgers (inwoners) alsook de rechterlijke macht op het verkeerde been worden gezet of zich op het verkeerde been laten zetten.
 • Alles wat niet het eigenbelang dient wordt of
  • (1) op wat voor manier dan ook als niet archiefwaardig aangemerkt en als gevolg daarvan direct zonder meer vernietigd of
  • (2) met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer als (schijn)argument zo snel mogelijk verwijderd of
  • (3) anderszins onder de schijn van transparantie en verantwoording vernietigd via formele (niet te begrijpen) selectielijsten.
 • Netto resultaat in ieder geval is dat in veel gevallen relevante informatie, informatie die er toe doet niet meer beschikbaar is. Wat overblijft is beperkt tot een ambtelijke bestuurderswerkelijkheid.
 • Het archief is voor bestuurders en ambtenaren alleen maar leuk cultureel erfgoed. En cultuur smijt niets op ....
Auteur: 
Rienk Jonker
Datum eerste publicatie: 
zaterdag, 20 november 2021 - 1:28pm
Share/Deel