U bent hier

Archiefbeheer en -behoud bij het Rijk

TitelArchiefbeheer en -behoud bij het Rijk
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar1987
Corporate AuthorsAlgemene Rekenkamer
UItgaveTweede Kamer
Pagina's42
TaalNL
RefMan251
Other NumbersVergaderjaar 1987-1988, 20655, nrs 1-2
Samenvatting

De rijksoverheid zou zich moeten vergewissen van de kwaliteit van het departementale digitale archiefbeheer en de relevante wet- en regelgeving, anders loopt ze het risico cruciale digitale informatie te verliezen. De millenniumproblematiek is een reden te meer om druk op de ketel te zetten. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport over digitale archivering, dat op 9 april werd uitgebracht aan de coördinerende bewindspersonen van Binnenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Waarschuwingen die de Rekenkamer in het verleden liet horen, lijken de overheid niet te hebben kunnen aanzetten tot actie.

Aantekeningen

In dit rapport wordt aandacht besteed aan de manier van archiefbeheer van het rijk. Hier werden voor het eerst door de rekenkamer zorgen uitgesproken over de digitale informatie (bestanden) .

" Daarnaast valt op dat nog onvoldoende is nagedacht over het archiveren van niet schriftelijke informatiedragers zoals beeldplaten, floppy disk's, computerbanden enz. "

(blz. 42)

Citation Keyref_251
Datum eerste publicatie: 
dinsdag, 11 september 2018 - 10:42pm
Share/Deel