U bent hier

Archiefsysteem in relatie tot architectuur

Nr.: 
23

In de architectuur is het archiefsysteem geen object of zelfstandig digitaal systeem maar een generieke functie die op alle processen van toepassing is.

Toelichting: 
  • Dit betreft de procesarchitactuur, de informatiearchitectuur en de ICT-architectuur.
  • Bedrijfsproces, de informatievoorziening en de records managementprocessen zijn te integreren. Archiveren is geen aparte activiteit en geen activiteit die na afronding van een proces kan plaatsvinden. 
  • Archiveren is het tijdens de uitvoering van een proces, project of andere activiteit voor gebruik en hergebruik in bruikbare, vindbare en betrouwbare vorm vastleggen van informatie met bijbehorende context, opgenomen en gefixeerd in informatieobjecten, op een manier dat het gebruik, beheer en voortbestaan daarvan aantoonbaar is verzekerd gedurende de bewaartermijn die recht doet aan de bewaarbelangen.

Levenscyclus:

Share/Deel