U bent hier

Criteria voor een classificatie

TitelCriteria voor een classificatie
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar1987
UitgeverNederlandse Classificatie Stichting (NCS)
Plaats uitgaveDen Haag
TaalNL
RefMan9497
Samenvatting

Criteria voor het kiezen of opstellen van classificaties

Aantekeningen

Algemene criteria
1. Een classificatie dient te zijn afgestemd op het beoogde gebruik.
2. Een classificatie behoeft afstemming op het pre- dan wel postcoördinatieve gebruik dat ervan gemaakt wordt.
3. Een classificatie behoeft afstemming op de bibliografische dan wel documentaire toepassing ervan.
4. Een classificatie dient te zijn afgestemd op de gebruikers.
5. Een classificatie behoeft een bepaalde mate van diepgang.
6. Een classificatie dient relevante rand - en nevengebieden mede te omvatten.
7. Het “up-to-date” houden van een classificatie moet goed geregeld zijn.
8. De opbouw van een classificatie moet zo logisch mogelijk zijn.

Onderverdeling
9. De onderverdeling van een classificatie dient geleidelijk te zijn, d.w.z. zonder hiaten te verlopen.
10. De eerste onderverdeling van een classificatie dient vanuit én gezichtspunt plaats te vinden.
11. De door facetindeling gevormde klassen representeren elk een facet van de oorspronkelijke klasse.
12. Er moet gestreefd worden naar een maximale analogie van gelijksoortige onderverdelingen.
13. De volgorde van nevenklassen moet zo logisch mogelijk zijn.
14. De eerste onderverdeling van een klasse dekt die klasse in principe volledig.
15. Er dient te worden gestreefd naar het voorkomen van overlappingen van klassen.

Verwijzingen
16. In een classificatie brengt men alleen die verwijzingen aan die nuttig dan wel noodzakelijk zijn.
17. Verwijzingen voorziet men, desgewenst, van een toelichting.

Notatie
18. De notatie moet zo eenvoudig mogelijk zijn.
19. De notatie dient inlas van nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

Presentatie
20. De presentatie van een classificatie(schema) dient overzichtelijk te zijn.
21. Klasse-omschrijvingen dienen duidelijk, niet voor tweerlei uitleg vatbaar en beknopt te zijn.
22. Het gebruik van minder bekende termen moet worden vermeden.

Toelichting
23. Goede toelichtingen op een classificatie bevorderen een juist gebruik ervan.
24. Een alfabetisch register op een classificatie is waardevol.

Citation Keyref_9497

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
donderdag, 5 maart 2020 - 11:07pm
Share/Deel