U bent hier

Cultureel erfgoed

Nr.: 
36

Een deel van de informatie hoort niet tot de categorie archiefbescheiden, maar is wel onderdeel van het documentaire historisch erfgoed van de samenleving.

Het kan daarbij gaan om

  1. de kunstcollectie,
  2. de audiovisuele collectie (Films, foto’s, geluidsbestanden),
  3. de bibliotheek met boeken, tijdschriften, brochures
  4. etc.

Het beheer hiervan vindt op overeenkomstige wijze plaats.

Toelichting: 

Dit betreft het cultureel erfgoed waar overgebrachte archieven onderdeel van zijn.

"Hoewel er veel definities in omloop zijn, is cultureel erfgoed een containerbegrip dat niet uitsluitend is te objectiveren. In de meest basale vorm is cultureel erfgoed dat wat wordt bewaard en daarmee onderdeel wordt van ons individuele en/of collectieve geheugen. Echter, net zo min als ‘het’ geheugen bestaat, kan er sprake zijn van ‘de’ geschiedenis en dus van ‘het’ erfgoed. Bovendien worden objecten niet op eigen kracht cultureel erfgoed, maar doordat iemand er voor latere generaties een betekenis aan geeft die de oorspronkelijke functie en tijd overstijgt. Hoewel ook individuen generatieoverstijgende betekenissen kunnen toekennen gaat het bij cultureel erfgoed doorgaans om grotere verbanden: families, verenigingen, etnische groepen, steden en landen.“

Citaat uit: 'Het tekort van het teveel, over de rijksverantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed.; Advies Erfgoedselectiebeleid deel I en deel II., Raad voor Cultuur, 2005, pagina 4.

Informatiemodel:

Share/Deel