U bent hier

De eigenaar is verantwoordelijk

Nr.: 
34

De eigenaren van processen en/of projecten of andere activiteiten zijn en blijven in het kader van het integrale management verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens en documenten.

Toelichting: 
  • Dit zijn de functionarissen die op grond van interne beheersregels,mandateringen en organisatiebesluiten als eigenaar aan te wijzen zijn. Dit zijn proceseigenaren, projectverantwoordelijken en zaakeigenaren.
  • Een eigenaar is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die binnen wettelijke kaders zonder restricties beschikkingsbevoegd is over een set gegevens.
  • Een archiefstuk is een manifestatie van een handeling”. Uitspraak van Peter Horsman tijdens de verdediging van zijn proefschrift ‘Abuysen ende desordiën; Archiefvorming en archivering in Dordrecht, 1200-1920’ op 16 december 2010 in Amsterdam.

 

Share/Deel