U bent hier

Deconstructie en literatuur

TitelDeconstructie en literatuur
PublicatietypeBoek
Publicatiejaar1992
AuteursSchrover, E.
Pagina's161
UitgeverCoutinho
Plaats uitgaveMuiderberg
TaalNL
ISBN Nummer90 6283 864 2
RefMan9302
Samenvatting

Achterpagina:

"Deconstructie is de laatste jaren ook in Nederland een begrip geworden. Veel studenten, wetenschappers en journalisten houden zich met deze nieuwe manier van denken bezig, maar wat is deconstructie precies? En waarin wijkt deconstructie af van andere wijzen van tekstinterpretatie?
In dit inleidende boek schetst de auteur eerst het uitgangspunt van het deconstructiedenken, namelijk het typisch twintigste- eeuwse denken over taal, waarin taal en haar wetmatigheden centraal staan. Daarna komt het eigenzinnige deconstructiedenken zelf aan bod: taal is nooit neutraal, er wordt a[ tijd meer gezegd dan er staat. Woorden genereren oneindig veel betekenissen en associaties, waardoor het onmogelijk is een eenduidige tekstinterpretatie te geven. Een tekst kan dan ook nooit een eenheid zijn, Deconstructie en literatuur laat zien hoe deconstructie in de literatuur werkt. Een interpretatie is alleen mogelijk door de tekst uit elkaar te halen, te deconstrueren, en verbanden te leggen tussen de woorden en de betekenissen waarnaar zij verwijzen. Zo ontstaat een nieuwe, gedeconstrueerde visie op de tekst. De auteur concretiseert deze vrij moeilijke theorie steeds aan de hand van heldere voorbeelden, zoals de deconstructivistische interpretatie van het werk van Thomas Mann. Deconstructie en literatuur legt bovendien een link tussen het deconstructiedenken van Derrida en de psychoanolytische tekstinterpretatie van Lacan, visies die dichter bij elkaar liggen dan de lezer op het eerste gezicht zou denken. De auteur heeft de oorspronkelijke Franse teksten omwille van de toegankelijkheid vertaald. In de appendix staan de originele citaten echter vermeld en wel zodanig dat zij de lezer de mogelijkheid bieden dit inleidende werk nog eens in vogelvlucht door te nemen."

Aantekeningen

Uitleg van de elementen van deconstructie een manier van benadering van taal teksten. Uitgangspunten zijn de ideeën en werken van Derrida en Lacan.

Citation Keyref_9302
Share/Deel