U bent hier

Digitale bewaarplaats

Geheel van apparatuur en programmatuur op aantoonbare wijze bedoeld voor het voortbestaan, gebruik en hergebruik van voor bepaalde of onbepaalde tijd te bewaren digitale archiefbescheiden overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.

Auteur: 
Rienk Jonker

Verordening informatiebeheer Leeuwarden 2016, art. 1 sub h.

Informatiemodel:

Levenscyclus:

Datum eerste publicatie: 
zaterdag, 21 november 2015 - 12:00am
Share/Deel