U bent hier

Doelbinding

Nr.: 
104

De doelbinding is vervallen op het moment dat de bewaartermijn volgens een geldende selectielijst is verstreken.

Toelichting: 
 • De doelbinding is de reden waarom persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Het gaat uit van het principe dat ieder proces beschikt over de gegevens die zij voor haar taak nodig heeft. Elk document of registratie heeft een eigen rol of functie in een (primair) proces. De integriteit van de gegevens verwerkt in een proces is in stand te houden om het proces zelf te kunnen begrijpen en te reconstrueren. Daarom worden hoewel het lijkt dat de privacy in het geding is niet individuele documenten of registraties uit het totaal van gegevens die verwerkt zijn vernietigd. Er wordt dus op niveau van zaak, project andere activiteit vernietigd en binnen overheden alleen dan wanneer de wettelijke bewaartermijn zoals vastgelegd in geldende selectielijsten is verstreken.  
 • Zowel de Archiefwet 1995 als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijven vernietiging voor. In tegenstelling tot de AVG geven de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 als extra de regels hoe de vernietiging is uit te voeren, hoe deze te documenteren is en wie daarvoor verantwoordelijk is. De Archiefwet biedt de door de AVG vereiste rechtmatigheid en transparantie.
 • Zowel de AVG als de Archiefwet geven aan dat op de verplichting tot vernietiging uitzonderingen mogelijk zijn. Volgens de AVG zijn dat het 
  • het maatschappelijk belang
  • het wetenschappelijk belang 
  • het historisch belang 
 • Geldende selectielijsten zijn gepubliceerd in de Staatscourant.  
 • Zie ook de pagina Vernietigen, bewaren en datalekken

Onderwerp:

Informatiemodel:

Share/Deel