U bent hier

Een analogie

Informatiebeheer en financieel beheer zijn twee functies binnen een organisatie die een aantal overeenkomsten hebben. Deze hebben vooral betrekking op het belang van de functies voor de organisatie en de processen waarbinnen ze worden uitgevoerd. Het belang is eenvoudig aan te geven. Zonder goed functionerend financieel beheer functioneert een organisatie niet goed. Informatie is als een van de kapitaalgoederen (assetmanagement) te beschouwen. Zeker voor overheidsinstanties die als informatie verwerkende en producerende bedrijven te beschouwen zijn. Let wel financieel beheer houdt eigenlijk het beheren van informatie over de financiën inhoudt, zoals het informatiebeheer betrekking heeft op het beheren van informatie in algemene zin over andere zaken (procesobjecten).

Aan de hand van de overeenkomsten is een structuurplan beter een plaats te geven in de administratieve organisatie. Op het terrein van financiën is er sprake van beleid, uitvoering en verantwoording. In principe kent het informatiebeheer dezelfde onderverdeling.

 

Proces

Financiën

Informatie

Beleid

Begroting

Informatieplan

Uitvoering

Financiële administratie

(Documentair) structuurplan (informatiebeheer)/ ZTC / catalogus

Verantwoording

(Jaar)rekening, accountantsrapport

Verslag (archief)inspectie/ schouw / audit

 

Mijn stelling is dat de functionaliteiten die bij financieel beheer als normaal worden beschouwd om de betrouwbaarheid van de financiele administratie te kunnen onderbouwen en aantonen eigenlijk ook op de andere 'administratieve' omgevingen van  toepassing zijn.

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
maandag, 14 juni 2004 - 9:00pm
Share/Deel