U bent hier

Eisen archiefvorming - nut en noodzaak - toen en nu

Deze eischen zijn, dat het nieuw archief niet alleen doelmatig moet worden bewaard, doch dat de zich daarin bevindende stukken ook zoodanig zijn gerangschikt en geregistreerd, dat elk stuk op verlangen in den kortst mogelijken tijd moet kunnen worden te voorschijn gebracht en over elk onderwerp zoo vlug mogelijk alle gegevens moeten kunnen worden verstrekt, die daaromtrent uit de zich in het archief bevindende stukken te putten zijn.

Auteur: 
Gemeente Groningen

Verslag van den toestand der Gemeente Groningen over het jaar 1916, blz. 77, 78

Datum eerste publicatie: 
woensdag, 19 januari 2005 - 11:30pm
Share/Deel