U bent hier

Ex officio beginsel

Het beginsel dat bij een verwerking van gegevens, zoals ontvangen en verzenden van berichten, alleen de publiekrechtelijke functie van de functionaris die de informatie verwerkt en de context van die verwerking bepalend zijn voor de toepassing van wetgeving zoals de Wet open overheid (WOO) en de Archiefwet.

  • Ex officio = uit hoofde van een functie, ambtshalve;
  • Principe is van toepassing op berichtenverkeer zoals chats en (ook) e-mail die worden uitgewisseld via toepassingen van de eigen organisatie, via priv√© e-mailaccounts of via externe chatdiensten en sociale media;
  • Een bericht is een document;
  • Een bericht kan bestaan uit tekst, afbeeldingen, foto's, bewegend beeld en geluidsopnames. (eender welke inhoud);
  • Dit type berichten zijn documenten (archiefbescheiden) in de zin van de Archiefwet en de Wet open overheid;
  • Het is een bestuursrechtelijk beginsel
Sharte this / Add this: 
Datum eerste publicatie: 
maandag, 26 oktober 2020 - 12:29pm
Share/Deel