U bent hier

Fichedoorschrijfsysteem

Soort: 
Foto

Vellen met voorbedrukte formulieren in de vorm van fiches voor het registreren van (ingekomen) documenten.

In dit geval gaat het om vier vellen met voorbedrukte fiches uit het jaar 1986, De registratie vond nog plaats met behulp van typmachines,.Het moedervel (het witte exemplaar) bleef als geheel in stand en had de functie van een chronologische agenda van ingekomen documenten. Dit werd met de andere witte vellen tot een bundel ingebonden in de vorm van een moederboek. Een moederboek kan omschreven worden als een register houdende de bovenste bladen van de fiches van een fichedoorschrijfsysteem.

Van de overige gekleurde vellen werden de fiches losgesneden en als (erg dunne) systeemkaartjes in kaartenbakken geplaats op volgorde van bijvoorbeeld archiefcode, naam afzender of datum rappellering. Wat ook wel voorkwam was dat een fiche aan het document of groep documenten werd gehecht.

Betekenis van de metadata-elementen (voorzover bekend)

 

Metadata-element Betekenis
No. Uniek voorbedrukt registratienummer. Door het unieke volgnummer voor te drukken waren konden daarmee geen vergissingen worden gemaakt.
Dec.nr Decimaal nummer, classificatie volgens bijvoorbeeld de basisarchiefcode (verwijzing naar een dossier)
Dat. ontv, Datum waaop het stuk is ontvangen. Het jaar 1986 is voorgedrukt.
Dat. st. Datum van het stuk zelf.Ook hier is het jaar 1986 voorgedrukt
Nr. Nummer dat op het ontvangen stuk aangetroffen kan worden
Afzender: Naam, adres en woonplaats van de afzender
Rappeltermijn Termijn waarbinnen intern het stuk of zaak afgedaan moet worden
Voorafgaand nr. Verwijzing naar een voorgaand document (indien aanwezig)
Nr. afdoening Nummer waaronder het stuk is afgedaan
Afgegeven ?

 

Het is jammer genoeg onbekend wat de herkomst van dit vel is.

Datum eerste publicatie: 
donderdag, 18 januari 2018 - 3:10pm
Share/Deel