U bent hier

Geschiedenis van de invoering der administratieve documentatie volgens het decimale stelsel in Nederland, door het Nederlandsch Registratuurbureau

TitelGeschiedenis van de invoering der administratieve documentatie volgens het decimale stelsel in Nederland, door het Nederlandsch Registratuurbureau
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar1930
AuteursZaalberg, J.A.
Subsidiary Authorsvan Heijst, A.
Publicatiedatum10/1930
Uitgeverarchief van het Registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Plaats uitgaveDen HAag
TypeVerslag
TaalNL
RefMan3573
Samenvatting

Deze oorspronkelijk handgeschreven- tekst maakt deel uit van het archief van het Registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zoals dit berust bij het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. De heer Zaalberg was oprichter en directeur van het Nederlandsche Registratuurbureau, waarvan de statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 maart 1909, nummer 17. De Vereniging had als doel 'De invoering en verbetering van registraturen, zoowel voor publiekrechtelijke als privaatrechtelijke instellingen of ondernemingen.

De Vereniging trachtte haar doel te bereiken door het verstrekken van adviezen, door het door haar of onder haar toezicht doen verrichten of verbeteren van registraturen, door uitgifte van geschriften en door samenwerking met buitenlandse instellingen, die een gelijk doel beogen. Het Nederlandsche Registratuurbureau werd in 1922 overgenomen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het onderstaande relaas geeft de moeilijke tijd weer, die de heer Zaalberg heeft doorgemaakt als pionier van de Nederlandse registratuur. Het is als eerbetoon aan zijn persoon, dat wij onze digitale consultantservice 'Zaalberg' hebben genoemd.

Verantwoording.
Het document bestaat oorspronkelijk uit een handgeschreven tekst, die tevens later (?) is overgetypt op Normaal 3-papier met regelafstand 1 in een klein lettertype, dat sterk overeenkomt met het voor deze uitvoering gekozen lettertype, maar dan in 10-punten. De bladzijden werden boven aan de tekst genummerd, deze nummering is overgenomen in de tekst met -2-, -3- enz. De tekst is niet gewijzigd, waar blanco gedeelten worden aangetroffen zijn deze ook in de originele tekst blanco. De door Zaalberg gebruikte tussenkopjes zijn omwille van de leesbaarheid gesteld in vet, 14-punts.

Het document werd gescand met een HP Scanjet 4100c. De tekst is paginagewijze gescreend op onleesbare gedeelten, die aan de hand van de originele tekst zijn verbeterd. Daarna heeft conversie plaatsgevonden naar Word 97, waar alle pagina’s zijn samengevoegd tot het document "Zaalberg’s memoires". De werkzaamheden aan de tekst vonden plaats op 2 en 16 mei 1999. Reacties kunt u sturen naar VHIC, Thorbeckelaan 6, 4463 VB Goes, telefonisch bereikbaar onder 0113- 21 78 97; e-mail via info@vhic.nl

Aantekeningen

In 1999 is de oorspronkelijke tekst uit 1930 overgezet naar digitaal formaat door VHIC te Goes, met een voorwoord van A. van Heijst

Citation Keyref_3573

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
woensdag, 7 december 2022 - 9:01pm
Share/Deel