U bent hier

Het bewaren van gegevens over rampenbestrijding

Circulaire BZK

Een beetje oud nieuws maar wel aardig om te weten. In 2001 Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken is een circulaire te vinden  verschenen over de bewaring van gegevens die betrekking hebben op handelingen en beslissingen van organisaties en personen tijdens en na rampsituaties. 

Tijdens de bestrijding moet alle relevante informatie beschikbaar zijn. Na bestrijding moet een evaluatie en verantwoording onder meer op basis van die informatie mogelijk zijn.

In deze circulaire staat daarom de aanbeveling om in het verplichte gemeentelijk rampenplan regels over de archivering op te nemen. De bedoeling is in geval van een ramp de relevante gegevens te (kunnen) lokaliseren die informatie bevatten over de oorzaken, toedracht en bestrijding van de ramp. Tevens moet de bewaring van deze gegevens zekergesteld worden.

Structuurplan

Volgens mij betreft dit gegevens die in het gemeentelijke structuurplan informatiebeheer horen te staan. Tussen beide plannen bestaat dus een relatie.
Deze is op verschillende manieren te leggen:.

  • In het gemeentelijke rampenplan wordt bij de betreffende onderdelen verwezen naar de relevante onderdelen van het structuurplan.
  • De relevante onderdelen van het structuurplan zijn tegelijkertijd ook onderdeel van het rampenplan.
  • In het structuurplan wordt bij de relevante onderdelen verwezen naar het gemeentelijke rampenplan.

Meer informatie:

10-02-2011 - Omdat de circulaire op dit moment niet te vinden is op de sites van Binnenlandse Zaken, Overheid.nl en Rijksoverheid.nl heb ik de tekst hier als bijlage opgenomen.

Zie ook

Jan Beens, Corry Christine van der Woude,  De taken van de archivaris bij rampen; Een niet gelande circulaire, Archievenblad, Jaargang 113, april 2009, nummer 3 (blz 10 - 13)

BijlageGrootte
PDF-pictogram 6547.pdf483.35 KB
Sharte this / Add this: 
Datum eerste publicatie: 
dinsdag, 16 november 2004 - 11:00pm
Share/Deel