U bent hier

Het valt aan te tonen

Nr.: 
8

Het informatiebeheer voldoet aan toetsbare kwaliteiten. Betrouwbaarheid (juistheid, volledigheid, controleerbaarheid, vindbaarheid en (tijdige) beschikbaarheid), authenticiteit en duurzame toegankelijkheid staan hierin centraal.

Toelichting: 
  1. Authenticiteit is de mate waarin de weergaven van gegevens de juiste oorspronkelijke vorm en inhoud bevatten van het afgebeelde deel van de realiteit.
  2. Met het begrip duurzame toegankelijkheid wordt bedoeld dat gegevens te allen tijde (logisch) geordend, vindbaar, beschikbaar en leesbaar dienen te zijn, voorzien van de nodige metagegevens, zodat ze begrijpelijk zijn en in hun onderling samenhang te raadplegen.
    Zie Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12) Evaluatiecommissies, Den Haag / Utrecht, 2006. Versie december 2006. par 2 op blz. 39. Tegenwoordig wordt ook wel gesproken over ‘voortbestaan van informatie’.

 

Share/Deel