U bent hier

Informatiebeheer - Belang en uitgangspunten

TitelInformatiebeheer - Belang en uitgangspunten
PublicatietypeBesluit
Publicatiejaar2015
Pagina's35
Publicatiedatum10/2015
UitgeverGemeente Leeuwarden
Plaats uitgaveLeeuwarden
TaalNL
RefMan9888
Other NumbersCollege van B en W van Leeuwarden (27 oktober 2015, nr. 10)
Samenvatting

Een organisatie kan niet zonder betrouwbare informatie. Kwaliteit van informatie is afhankelijk van de zorg die er aan wordt besteed.

In dit document staan de uitgangspunten op een rij waaraan het gemeentelijk informatiebeheer moet voldoen.

Ze zijn essentieel voor een goed functionerende organisatie, digitalisering, digitale dienstverlening en digitaal werken en voor het concept van de e-gemeente en iOverheid.

De uitgangspunten zijn gebaseerd op de Archiefwet 1995 en bijbehorende regelingen. Zij dienen als kader voor interne beheersregels en op te stellen interne procedures1. Ook zijn hieruit de verantwoordelijkheden voor informatievoorziening en -beheer af te leiden. Ze bevatten ook een raamwerk voor audit, control en archiefinspectie. In algemene zin zijn de uitgangspunten van toepassing op alle gemeentelijke informatie, de (digitale) informatiesystemen en de bijbehorende processen, projecten of andere activiteiten. Met de invoering van deze uitgangspunten wordt een basis gelegd voor het in de Archiefregeling voorgeschreven kwaliteitssysteem2.

De VNG heeft in 2011 in een ledenbrief het domein van de Archiefwet als volgt kernachtig weergegeven:

"De Archiefwet en bijbehorende besluiten en regelingen bevatten bepalingen voor het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van archiefbescheiden. Of met andere woorden voor het op orde hebben en houden van uw totale informatiehuishouding. Zoals gemeld wordt vaak ten onrechte gedacht dat deze wet slechts handelt over historische documenten. Maar het gaat om een wet die in alle fasen van het gemeentelijke proces relevant is. Het betreft allereerst de interne bedrijfsvoering, vervolgens de bewijslast inzake het functioneren van de overheid richting burger en tot slot het belang voor het (cultureel) erfgoed." 3

De Archiefwet is daarom zowel een informatiewet als een cultuurwet

Aantekeningen

Dit document is bedoeld als referentiekader en basis voor interne beheersregels.

De hier geformuleerde uitgangspunten staan in algemene zin op deze site in dit overzicht

Citation Keyref_9888
Datum eerste publicatie: 
woensdag, 13 april 2016 - 12:00am
Share/Deel