U bent hier

Machineleesbare gegevensbestanden: archivering en beheer bij het Rijk.

TitelMachineleesbare gegevensbestanden: archivering en beheer bij het Rijk.
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar1991
Corporate AuthorsAlgemene Rekenkamer
UItgaveTweede Kamer
Pagina's41
TaalNL
RefMan310
Other NumbersVergaderjaar 1991-1992, 22362, nrs. 1-2.
Samenvatting

De rijksoverheid zou zich moeten vergewissen van de kwaliteit van het departementale digitale archiefbeheer en de relevante wet- en regelgeving, anders loopt ze het risico cruciale digitale informatie te verliezen. De millenniumproblematiek is een reden te meer om druk op de ketel te zetten. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport over digitale archivering, dat op 9 april werd uitgebracht aan de coördinerende bewindspersonen van Binnenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Waarschuwingen die de Rekenkamer in het verleden liet horen, lijken de overheid niet te hebben kunnen aanzetten tot actie.

Aantekeningen

Een MLG is een gegevensverzameling in digitale vorm op magnetische - of optische drager die uitsluitend met technische hulpmiddelen interpreteerbaar en begrijpelijk gemaakt kan worden. Tot een MLG worden gerekend:
a. gegevens;
b. dragers van gegevens;
c. apparatuur (hardware) en
d. programmatuur (software).

Dit rapport, een afscheidscadeau voor de vertrekkend voorzitter van de Rekenkamer Frans Cordes, was een vervolgonderzoek naar de bevindingen van het rapport Archiefbeheer en -behoud bij het Rijk.

Citation Keyref_310
Datum eerste publicatie: 
dinsdag, 11 september 2018 - 10:23pm
Share/Deel