U bent hier

Onze informatiesamenleving in wording; De uitdaging van grootschalige informatie-uitwisseling in de rechtstaat

TitelOnze informatiesamenleving in wording; De uitdaging van grootschalige informatie-uitwisseling in de rechtstaat
PublicatietypeDivers
Publicatiejaar2005
AuteursGrijpink, J.
Uitgever© 2005 J.H.A.M. Grijpink
TaalNL
RefMan8489
Samenvatting
"Maar de kloof tussen wat we op het gebied van grootschalige informatie-uitwisseling feitelijk doen en wat nodig is, wordt eerder groter dan kleiner. Eigenlijk weten we weinig over hoe we informatie-uitwisseling op zo’n enorme schaal moeten realiseren, althans met voldoende garantie van rechtmatig gegevensgebruik."
 
Samenwerking tussen zelfstandige organisaties stelt tegenwoordig nieuwe eisen aan geautomatiseerde communicatie. Een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur blijkt in de praktijk vaak niet of moeizaam tot stand te komen. Er is behoefte aan een trefzekere methode om te weten welke ketenprojecten kansrijk zijn. Keteninformatisering is zo'n methode. Toepassing leidt tot trefzekere ketencommunicatie die ketenuitval en fouten voorkomt, en bovendien tot méér privacybescherming door waar mogelijk de koppelbaarheid van  persoonsgegevens te beperken. 
De methode Keteninformatisering is toepasbaar op elke vorm van ketensamenwerking, ook binnen complexe professionele organisaties. Informatie-uitwisseling volgens Keteninformatisering is te realiseren in elke technische infrastructuur, bijvoorbeeld internet.
Aantekeningen

Rede, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Wiskunde en Informatica van de Universiteit Utrecht, mede ten behoeve van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, om werkzaam te zijn op het vakgebied van Informatiekunde, in het bijzonder van Keteninformatisering in de rechtstaat.

URLhttp://www.keteninformatisering.nl/2005%20oratie%20keteninformatisering%20in%20de%20rechtstaat.pdf
Citation Keyref_8489

Informatiemodel:

Share/Deel