U bent hier

Ordeningsbeginselen

TitelOrdeningsbeginselen
PublicatietypeArtikel
Publicatiejaar1966
AuteursFormsma, W.J.
Volumenr. 70
UItgaveNederlands Archievenblad
Sectionblz. 120-123
Pagina's4
TaalNL
RefMan10082
Trefwoord(en)bestemmingsbeginsel, herkomstbeginsel, ordening, ordeningbeginsel, overgangsbeginsel, structuurbeginsel, succesiebeginsel
Samenvatting

Naar aanleiding van de (internationale) verwarring rond het herkomstbeginsel tracht Formsma tot een eenduidige begripsbepaling te komen. Sinds 1962 beschikte het Nederlandse archiefwezen over een archiefterminologie, waarin ook de ordeningsbeginselen waren gedefinieerd; in 1964 verscheen Elsevier's lexicon of archive terminology, eveneens met definities van ordeningsbeginselen, die verrassend op de Nederlandse leken. Dit artikel is dertien jaar na verschijnen nog mede de grondslag geworden van een nieuwe discussie over de ordeningsbeginselen die uiteindelijk zijn weerslag zou vinden in het Lexicon van Nederlandse archieftermen (1982).

Aantekeningen

Overgangsbeginsel is het beginsel, dat bij overgang van een taakonderdeel van een bestuur of persoon naar een ander bestuur of persoon de desbetreffende archiefbestanddelen behoren mee over te gaan.

Citation Keyref_10082

Levenscyclus:

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
donderdag, 1 december 2016 - 10:15pm
Share/Deel