U bent hier

Panopticon - de docu over jouw privacy

”IK HEB NIKS TE VERBERGEN HOOR!!"

Ja, dat zeggen wij Nederlanders opvallend vaak.
Maar klopt dat wel?
Filmmaker Peter Vlemmix gaat op zoek naar de staat van privacy in Nederland.
PANOPTICON is een docu van 60 min, die laat zien hoe en waarom jouw privacy onder druk staat.

Zie http://panopticondefilm.nl/

Wat gedachten van mijn kant

De eerste gedachte is natuurlijk dat de Wet bescherming persoonsgegevens op deze informatie van toepassing is. Dat klopt, alleen overheden hebben daarnaast nog te maken met de Archiefwet ca. die regels geeft over het beheer en bewaring (of wissen) van informatie.

Camerabeelden, registraties, al het soort informatie beschreven in deze documentaire zijn zolang ze van overheidsorganisaties zijn als archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 aan te merken. De informatie wordt immers verzameld ten behoeve van de uitvoering van taken en ondersteuning van de (bedrijfsprocessen). Eigenlijk valt bijna 100% van de overheidsinformatie onder deze wet.

Deze wet verplicht onder andere om op grond van bewaar- en vernietigingsbelangen aan te geven wat op termijn met informatie moet gebeuren. Als wettelijk instrument worden hiervoor selectielijsten opgesteld. Selectielijsten zijn documenten waarin wordt aangegeven welke informatie na verloop van een zo kort mogelijke bewaartermijn vernietigd moet worden en welke informatie nooit weg mag.

De vraag is of dit soort informatie in de selectielijsten van de respectievelijke verzamelende overheidsorganisaties zijn opgenomen. De vraag stellen is bijna het antwoord al geven. Uit oogpunt van zorgvuldigheid en transparantie is dat wel aan te raden. Het niet doen is misschien te beschouwen als taakverwaarlozing.

Voordeel is dan dat

  • openbaar wordt gemeld wat op hopelijk zo kort mogelijke termijn met de informatie gaat gebeuren en
  • vervolgens (als het goed is) via verklaringen van vernietiging wordt gemeld dat de informatie op geen enkele manier meer is te reconstrueren.

Het openbaar melden gebeurt in de Staatscourant, de verklaringen zijn al dan niet met een beroep op de WOB bij de overheden op te vragen.

Dit soort verplichtingen kennen particuliere organisaties zoals vervoersbedrijven, winkelbedrijven en verzekeringsmaatschappijen laat staan bedrijven als Google etc niet.

 

Panopticon - de docu over jouw privacy from Peter Vlemmix on Vimeo.

 

Informatiemodel:

Sharte this / Add this: 
Datum eerste publicatie: 
zaterdag, 27 oktober 2012 - 10:30pm
Share/Deel