U bent hier

Rapport Metatrends: Fundamentele ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving 1976 - 2005

TitelRapport Metatrends: Fundamentele ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving 1976 - 2005
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2014
AuteursArends, S., Maçka I., Thoen I., & van der Vliet L.
Pagina's74
Publicatiedatum03/2014
UitgeverNationaal Archief
Plaats uitgaveDen Haag
TaalNL
RefMan10035
Samenvatting

Het rapport metatrends dat in het kader van het project maatschappijbrede trendanalyse 1976-2005 is opgesteld, wijkt af van de overige rapporten die binnen dit project het licht zien. Deze rapporten bestrijken een maatschappelijk domein en behandelen de belangrijkste trends en hotspots daarbinnen. In dit rapport wordt een aantal meer fundamentele, maatschappijbrede ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving in de periode 1976-2005 beschreven: de metatrends.

Aantekeningen

Het identificeren van metatrends

In de eerste van fase van onderzoek heeft het onderzoeksteam een quick scan gemaakt van de verschillende bronnen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), met name de Sociale en Culturele Rapporten over de periode 1976-2005. Dat leverde een inventarisatie op van maatschappelijke ontwikkelingen in de periode 1976-2005. Hierin was een aantal trends te onderscheiden die zowel op een hoger niveau lagen als betrekking hadden op een groot deel van die domeinen, ofwel maatschappijbrede relevantie hadden. Voor dergelijke trends op dit hoogste niveau is de benaming ‘metatrend’ gekozen. Een metatrend is door het onderzoeksteam gedefinieerd als ‘een ontwikkeling die zich maatschappijbreed manifesteert en die op meerdere maatschappelijke domeinen te herkennen is in het handelen van verschillende actoren en in het ontwikkelen van beleid’.

Metatrends als kader

De metatrends vormen het brede maatschappelijke kader waaraan domeinspecifieke trends kunnen worden gerelateerd. Ze vormen het raamwerk voor de interpretatie van de ontwikkelingen in de domeinen en voor het leggen van verbanden daartussen. Tijdens de uitvoering van project en de onderzoeken per domein waren de metatrends aldus een belangrijk hulpmiddel om binnen een maatschappelijk domein de relevante trends te identificeren en om verbanden te kunnen leggen tussen trends en hotspots in verschillende domeinen.

Definities en beschrijvingen

In het vervolg van het project zijn de metatrends verder ontwikkeld en aangescherpt en is de lijst aangepast. In een aantal gevallen werd dit weer gevoed vanuit het onderzoek in de domeinen, wanneer daar maatschappelijke ontwikkelingen aan het daglicht kwamen die eigenlijk boven het niveau van de ‘gewone’ trends uitstegen. Om helder te maken wat de metatrends exact inhielden werden ze van puntige definities voorzien. De bevindingen uit het onderzoek hebben uiteindelijk geleid tot het vaststellen van de dertien metatrends die in dit rapport gepresenteerd worden.

Hoewel voor het geheel van de maatschappijbrede trendanalyse 1976-2005 een heldere definitie bij de metatrends volstond, is besloten om deze ook te voorzien van een uitgebreide beschrijving, met concrete (ook cijfermatige) gegevens over de onderliggende ontwikkelingen. Hiermee werd aangetoond én getoetst dat de in het onderzoek geïdentificeerde metatrends inderdaad een maatschappijbrede uitwerking hadden.

Het onderzoek dat is gedaan ten behoeve van de beschrijvingen en het nader specificeren en onderbouwen van de maatschappijbrede ontwikkelingen hebben dermate veel interessante informatie opgeleverd, dat het een substantiële inhoudelijke verrijking en verdieping is voor het project trendanalyse als geheel.

URLhttp://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/20141021_rapport_metatrends_def_opmaak_2a.pdf
Citation Keyref_10035

Levenscyclus:

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
dinsdag, 5 april 2016 - 11:00pm
Share/Deel