U bent hier

Record vs semantic information

Soort: 
Schema

Er zijn relaties te leggen tussen informatiefilosofie en informatie- en archiefbeheer. Dit biedt de mogelijkheid en vooral de basis om het vakgebied van de archivaris met filosofische methoden en gedachten een aangepast gedegen fundament te geven die een antwoord kan zijn op de digitale ontwikkelingen. Een fundament dat het papieren paradigma kan overstijgen.     

Vanuit de informatiefilosofie wordt gesproken over verschillende soorten informatie1. Het wordt fascinerend wanneer er gesproken wordt over semantische informatie en de kenmerken die informatie semantisch maken. Het gaat dan om kenmerken als 'meaningful', 'well formed' en 'trustworthy'2. Drie kenmerken die te relateren zijn aan bepaalde kenmerken van een archiefstuk (record). Te denken valt dan aan de context waarmee informatie betekenis krijgt (=meaningful) , het informatieobject waarin op gestructureerde wijze informatie al dan niet met gedrag is opgenomen. Als laatste gaat het om de betrouwbaarheid of mooier de vertrouwenswaardigheid van het informatieobject. Vanuit de informatiefilosofie wordt de nadruk gelegd op de juistheid van de informatie (truthful), van het record kunnen alleen garanties over de betrouwbaarheid en integriteit van het informatieobject worden gegeven (trustworthyness).

In ieder geval kan op deze manier de connectie worden gelegd tussen de ideeën van de informatiefilosofie en het vakgebied van de archivaris, een type functionaris die volgens sommige informatiefilosofen in de huidige turbulente infosphere als curator en kenner van de waarde van informatie een belangrijke rol hebben3.  

 

Levenscyclus:

Datum eerste publicatie: 
dinsdag, 14 maart 2017 - 9:45pm
Share/Deel