U bent hier

Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN versie 2.0)

TitelReferentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN versie 2.0)
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2017
Pagina's27
Publicatiedatum06/2017
UitgeverBranchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN), Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN), Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI)
Typereferentiekader
TaalNL
RefMan7648
Samenvatting

Het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer, kortweg RODIN, is een handzaam toetsingsinstrument. Het kan gebruikt worden voor het bepalen van, sturen op en verantwoording afleggen over de kwaliteit van de beheeromgeving waarin digitale informatie bij organisaties ontstaat of wordt ontvangen. Het is gebaseerd op de belangrijkste wet- en regelgeving, normen en standaarden op het gebied van duurzaam informatiebeheer. RODIN biedt houvast bij de inrichting, het gebruik en de beoordeling van een bestaande of zich nog ontwikkelende beheeromgeving waarin digitale informatie conform wettelijke eisen gecontroleerd en duurzaam beheerd moet worden zodat de betrouwbaarheid en toegankelijkheid daarvan gegarandeerd is. Toepassing van het referentiekader geeft inzicht in de mate waar in de organisatie op het gebied van digitaal informatiebeheer ‘in control’ is. RODIN kan gebruikt worden als onderdeel van het in de Archiefregeling vereiste kwaliteitssysteem voor de (digitale) archivering en van andere vormen van kwaliteitsmanagement

Aantekeningen

Titelblad

URLhttps://www.noraonline.nl/wiki/Referentiekader_Opbouw_Digitaal_Informatiebeheer_(RODIN)
Citation Keyref_7648
Datum eerste publicatie: 
dinsdag, 30 juni 2020 - 9:10pm
Share/Deel