U bent hier

Regelgeving (landelijk en europees)

Archief en informatie Openbaarheid Hergebruik Privacy Bestuur Intellectueel eigendom Elektronisch verkeer
[Archiefwet 1995]

[Wet open overheid (WOO)]

[Wet hergebruik van overheidsinformatie] [EU Algemene verordening gegevensbescherming  2016 (AVG / GDPR)] [Algemene wet bestuursrecht] [Auteurswet] [Wet digitale overheid]
[Archiefbesluit 1995]

[Wet openbaarheid van Bestuur]

(vervallen per 1/5/2022)

  [Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)]   [Databankenwet]  
[Archiefregeling]   [EU Richtlijn Hergebruik 2019]

[Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming]

[Wet gemeenschappelijke regelingen]   [EU - eIDAS - verordening]
[Besluit archiefoverdrachten  rijksadministratie]    

 

[Wet algemene regels herindeling]

[Wet op de naburige rechten] [Wet modernisering elektronisch bestuur]

[Nationaal Archief -  selectielijsten]

  [EU Richtlijn Hergebruik 2013] [EU Privacyrichtlijn 1995]  

[EU Auteursrecht rIchtlijn (2001)]

 
[DocDirect - Selectielijsten]  

[EU Richtlijn Hergebruik 2003]
(Ingetrokken per 17 juli 2021)

[Wet bescherming persoonsgegevens  tot 25 mei 2018] [EU Verordening Elektronische identificatie en vertrouwensdiensten]    

[Gemeentewet (IBT)]

    [Vrijstellingsbesluit Wbp - tot 25 mei 2018]   [EU Richtlijn Verweesde werken]  
[Erfgoedwet]         [Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken]  
[Ontwerp Wet Digitale Overheid]       [Ontwerp Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV ] EU ontwerp richtilijn  inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt DSM]  

[Consultatie Archiefwet]

     

[Ontwerp Wet elektronische publicaties (WEP)]

[KST 35454 - Ontwerp - Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt]  

[Archiefwet 202x -
(Wetgevingskalender)]

[Archiefwet 202x - Dossiernummer: 35968]

  [Wet implementatie Open data richtlijn - wetgevinginskalender]        

Wetboek van Strafrecht (ambtsmisdrijf)

[EK KST 33.328 - Wet open overheid - voorstel 2016)]          
Wetboek van Strafvordering (ambtsmisdrijf) [TK KST 35.112 - Wet open overheid (wijziging 2019)          

 

Informatiemodel:

Share/Deel