U bent hier

Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden

TitelRegeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden
PublicatietypeWet
Publicatiejaar2002
UItgaveStaatscourant
SectionJaargang 2002 Nr. 43
Bill Number23 februari 2002 nr. WJZ 2002/6839(8080)
Publicatiedatum02/2002
Plaats uitgaveDen Haag
TaalNL
RefMan4676
Trefwoord(en)archiefwaardig, conversie, geordende staat, migratie, open standaarden, procesgebonden informatie, recordness, toegankelijke staat, Vervangen
Samenvatting

Deze regeling is per 1 april 2010 ingetrokken en vervangen door de Archiefregeling

Uit de Nota van Toelichting (blz 3 PDF-versie):

Ingevolge artikel 12 van het Archiefbesluit 1995 betreft de regeling alleen archiefbescheiden die ingevolge een selectielijst voor bewaring in aanmerking komen. De regeling geldt dus niet voor de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden en evenmin voor de data en documenten die niet als archiefbescheiden kunnen worden beschouwd. Op de buiten artikel 12 van het Archiefbesluit 1995 en deze regeling vallende vernietigbare archiefbescheiden is overigens wel artikel 3 van de Archiefwet 1995 van toepassing, dat de overheidsorganen verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren.

Aantekeningen

In de NvT (blz. 3 en 4 PDF-versie) staat ook een opmerking over wat wel of niet als archiefbescheiden te beschouwen is:

Niet alle door een overheidsorgaan ontvangen of opgemaakte documenten zijn archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995. Uit de wetsgeschiedenis blijkt onder meer dat `het kenmerk van archiefbescheiden in de zin van deze wet is, dat zij bescheiden zijn, welke bestemd zijn onder een overheidsorgaan te berusten, hetzij omdat het door dat orgaan ontvangen bescheiden zijn, waarvan de inhoud zich uitdrukkelijk en terecht hiertoe richt en voor zover zij niet worden terug- of doorgezonden, hetzij omdat het bescheiden zijn, welke door het orgaan zijn opgemaakt om voor zichzelf te dienen als schriftelijke neerslag van zijn handelingen.'3 Zo zullen bijvoorbeeld de meeste boekwerken, brochures, tijdschriften en dagbladen geen archiefbescheiden zijn, omdat - ook al heeft hun inhoud betrekking op het taakgebied van een bepaald overheidsorgaan - zij niet specifiek zijn bedoeld voor dat overheidsorgaan. Een ander voorbeeld zijn de aantekeningen van een ambtenaar die leiden tot een eindconcept van een door of namens het overheidsorgaan op te maken brief, nota of rapportage etc. Als deze aantekeningen niet buiten het domein van de individuele ambtenaar komen, zijn zij niet als neerslag van het overheidsorgaan aan te merken. Aantekeningen, op papier of via e-mail, echter die, bijvoorbeeld door toezending aan een andere ambtenaar, wel buiten het domein van de steller komen, zullen in het algemeen aangemerkt moeten worden als door het overheidsorgaan (voor intern gebruik) opgemaakte archiefbescheiden, zodat zij, voor zover zij ingevolge een selectielijst voor bewaring in aanmerking komen, binnen het bereik van deze regeling vallen.

 

URLhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2002-43-p8-SC33529.html
Citation Keyref_4676

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
zondag, 24 juli 2016 - 1:00pm
Share/Deel