U bent hier

Reikwijdte van het archiefsysteem

Nr.: 
22

Het archiefsysteem omvat zowel informatie in beheer binnen het domein van de verantwoordelijke voor de informatievoorziening en het informatiebeheer als binnen het domein van de beheerder van een archiefbewaarplaats.

Toelichting: 

Zolang de informatie nog niet conform artikel 12 van de Archiefwet is overgebracht naar een archiefbewaarplaats in de zin van de Archiefwet ligt de verantwoordelijkheid voor het informatiebeheer bij de verantwoordelijken in de bedrijfs- of werkprocessen. 

Levenscyclus:

Share/Deel