U bent hier

Toegelaten standaarden en referentiekaders

Nr.: 
13

De organisatie hanteert voor haar informatiebeheer (open) standaarden en referentiekaders die zijn vastgesteld door standaardorganisaties, ‘erkende lichamen’ en toezichthouders.

Toelichting: 
  • Voorbeelden van standaardenorganisaties zijn het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), het Deutsches Institut für Normung e.V (DIN) en de International Organisation for Standardization (ISO).
  • Een erkend lichaam is een organisatie waarvan geaccepteerd wordt dat zij standaarden op een bepaald vakgebied vaststelt of  een organisatie(onderdeel) die op grond van haar positie bevoegd is tot het vaststellen van standaarden.
  • Voorbeelden van erkende lichemen zijn het Forum Standaardisatie, Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Nederland Open in Verbinding (NOiV), KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten (KING), International Council on Archives (ICA), het W3 consortium en dergelijke.Het gaat dan om instrumenten als ED3 en RODIN die beide door het Landelijk overleg van Provinciale archiefinspecteurs (LOPAI) zijn opgesteld en vastgesteld.  ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal depot) is bedoeld voor toetsing van e-depots, RODIN is een referentiekader waarin toe te passen records management standaarden zijn opgenomen.
  • In het kader van het Interbestuurlijk toezicht kan dat de provincie tegenover de gemeenten en waterschappen zijn.
Share/Deel