U bent hier

Verschil tussen archief en documentatie

Het verschil

Zowel archieven als documentaire verzamelingen bevatten verschillende soorten informatie die opgeslagen kan zijn op verschillende soorten gegevensdragers. Daarom kan het soort materiaal niet aangeven waar het om gaat.

De context en de functie van informatie bepalen of het de status van archiefstuk krijgt. De activiteiten van een organisatie of personen vinden hun neerslag in een archief. Zo is het heel goed mogelijk dat bij een vereniging geluidsopnamen gebruikt worden als notulen van een bestuursvergadering. Ook een jubileumfilm vormt een onderdeel van een archief. De nadruk ligt op het werkwoord archiefvormen

Een documentaire verzameling bestaat uit een hoeveelheid materiaal dat meestal vanuit een bepaalde interesse voor een thema of onderwerp of ten behoeve van een bepaalde doelstelling is verzameld. Voorbeelden zijn een bibliotheek, een topografisch historische atlas, een fotoarchief, een filmarchief etc.. Dit zijn in feite documentbibliotheken waar de nadruk op de werkwoorden verzamelen en collectioneren ligt.

Levenscyclus:

Informatiemodel:

Sharte this / Add this: 
Datum eerste publicatie: 
woensdag, 16 juni 2004 - 6:45am
Share/Deel