U bent hier

Wie zijn de belanghebbenden?

Hoewel een structuurplan in eerste aanleg bedoeld is als beheersinstrument van DIV zijn er andere (in sommige gevallen latente) belanghebbenden (stakeholders) aan te merken. Het is aan te raden die daarom ook te betrekken bij het opstellen en onderhouden van een structuurplan:

 • Bestuur en management
  Dit zijn de primair verantwoordelijken. Zijn moeten zorgen voor voldoende budget op de begroting voor het uitvoeren van het informatiebeheer. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het vaststellen van interne regelingen en procedures.
 • Proceseigenaar
  De verantwoordelijke voor het betrokken proces en de bijbehorende informatie. Hij moet ervoor zorgen dat budget, capaciteit en andere middelen in het proces beschikbaar zijn
 • Voorlichting en beschikbaarheid (overheids)informatie
  Dit betreft de actieve informatieverstrekking op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) zoals de actieve publieksvoorlichting. Een structuurplan kan heel goed een (centrale) rol spelen in de ontwikkelingen rond de e-overheid. Met behulp van een structuurplan kunnen namelijk vragen van derden relatief snel gerelateerd worden aan informatiebestanden, diensten en personen, vooral als gebruik gemaakt wordt van productencatalogi.
 • Toezichthouders
  Interne en externe toezichthouders krijgen zo tijdig de gevraagde informatie. Voorbeelden zijn archiefinspectie, auditors, accountants, controlers etc.
 • Informatieplanners- en strategen
  Bij het vaststellen van informatiebehoefte voor nieuwe informatiesystemen kan gecontroleerd worden of de informatiebehoefte al gedekt wordt door een bestaand(e) syste(e)m(en). Met een structuurplan kan dubbel werk voorkomen.
 • Documentaire Informatievoorziening (DIV)
  Ten behoeve van de uitvoering van de primaire taken (archieffunctie) van een afdeling documentaire informatievoorziening.
 • Archiefbewaarplaats/archiefdienst
  Het levert de archiefbewaarplaats informatie over wat op termijn overgebracht zal worden. Een deel van het plan zelf komt ook voor overbrenging in aanmerking.

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
maandag, 14 juni 2004 - 9:15pm
Share/Deel